illustrasjon

Års- og bærekraftsrapport:
Veien mot fremtidens virksomhet

Verden har aldri stått overfor større utfordringer enn i dag. 

  • Kan vi få redningshelikopteret raskere fram?
  • Gi alvorlig syke barn bedre hjelp?
  • Gjøre Norge tryggere?
  • Beskytte naturen vår med kunstig intelligens?
  • Få ned utslippene så det monner?

Skal vi håndtere dem, må vi styrke produktivitet og lønnsomhet, mens vi får teknologi, virksomheter og natur til å spille på lag.

Kontakt oss

Solfrid Skilbrigt
Solfrid Skilbrigt
HR- og strategidirektør, Skandinavia