Sopra Steria styrker satsningen innen smidig innovasjon

| minutter å lese

Behov for økt utviklingstakt, raskere beslutninger og verdiskapning, smidige organisasjonsformer og et brukerorientert fokus krever en ny tilnærming til innovasjon og endring hos norske virksomheter.

Det gjør at Sopra Steria nå styrker seg på smidig innovasjonsledelse knyttet til disse utfordringene.

- Vi står foran en revolusjon de neste ti årene. Denne revolusjonen handler om akselerasjon, innovasjonskraft og endringsevne og hvor raskt virksomheter klarer å snu seg rundt for å møte nye utfordringer i markedet, sier Alf Gilroy.

Han leder forretningsenheten Applications i Sopra Steria, som er ansvarlig for den nye avdelingen. Gilroy mener at graden av suksess for fremtidens virksomheter ligger i evnen til å gjenoppfinne seg selv, se nye muligheter og drive kontinuerlig forbedring gjennom en smidig organisasjonsform basert på nettverk av tverrfaglige autonome team.

- Nettopp disse tverrfaglige autonome teamene som jobber etter devops- og designdrevne prinsipper skal bidra til å sikre kontinuerlig verdiskapning på alle nivåer. Dette er helt fundamentalt dersom man skal lykkes med en større omstilling mot en smidig og brukerorientert organisasjon, sier Gilroy.


Rask og kontinuerlig verdiskapning

Omstillingene som skal til for å sikre en levedyktig virksomhet i dag er krevende. Ikke alle klarer å ta dette kompetanseløftet alene, og flere har behov for gode råd og veiledning både til teknologivalg og hvordan de skal kunne realisere forretningsverdi så raskt som mulig.

Innovasjon og verdiskapning starter med godt innsiktsarbeid, fortsetter med prototyping og brukertesting, som igjen danner grunnlaget for velinformerte forretningsmessige beslutninger.

Anette Urhamar, leder for forretningsområdet Xperience, sier at Sopra Sterias tilnærming og innovasjonsmodell er basert på rask og kontinuerlig verdiskapning der selskapet kommer inn helt i starten av kundenes digitale livssyklus.

- Vi bistår med å sette opp mål og suksesskriterier og analysere brukerbehov opp mot forretningsmodeller. Deretter gjør vi valg sammen med våre kunder om hvilke veier man skal ta videre ut fra ønsket effekt og verdi man vil oppnå, sier hun og fortsetter:

- Vi har som ambisjon å være markedsledende innen digital innovasjon, og våre kunders foretrukne transformasjonspartner.

Leter etter den rette lederen

Sopra Steria er nå på jakt etter lederen for den nye avdelingen: En leder som både brenner for å budskapet knyttet til smidig innovasjon og som har fartstid fra rådgivning, innovasjons- og digitaliseringsarbeid. Personen må forstå business og teknologi, ha sterke lederegenskaper og er motivert for å bygge en slagkraftig enhet.

- Vi håper den rette personen nå leser dette, og med det kommer til å søke!, avslutter Urhamar.


Er du den vi søker? Les utlysningen!

 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia