Produktteam-as-a-service gir flere raske leveranser til Vipps

| minutter å lese

Sopra Steria FAST har mer enn tidoblet sine produktteam-as-a-service til Vipps. 

Vipps liker å bygge, utvikle og drifte selv. Samtidig kjøper de stadig flere konsulenttimer fra Sopra Steria. Hvordan henger dette sammen? 

– De tingene som ligger innenfor kjerneområdene våre, tar vi selv. Likevel har vi en rekke behov utenfor disse områdene, for eksempel knyttet til nye produkter, både i innovasjon og videreutviklingsfasen. Ofte vet vi ikke hvor mye vi kommer til å satse – plutselig kan vi ha behov for rask oppskalering, sier Reza Sobut, Head of Product Engineering for Merchant Products i Vipps. 

Fleksibelt og skalerbart

Han nevner fleksibilitet og skalerbarhet som to hovedårsaker til at Vipps bruker Sopra Steria FAST. I stedet for å forplikte seg til faste konsulenter, kjøper selskapet et visst antall konsulenttimer i måneden. Disse kan brukes der de trengs – og skrus opp eller ned etter behov. 

– Dermed kan et nytt prosjekt levere verdi fra første dag, og vi kan raskt gjøre de justeringene vi behøver på kapasitet og kompetanse. Samtidig har vi alltid et team som kjenner oss – uten å være avhengig av én spesiell person. Det reduserer administrasjonen og gjør oss mindre sårbare. Før brukte vi mye tid på å bemanne og ta om bord nye konsulenter, nå er det mye smidigere, sier Sobut. 

Vipps har engasjert Sopra Steria-konsulenter i en årrekke, og har vært med på å gi gode tilbakemeldinger underveis på utviklingene av FAST som et leveransekonsept hos Sopra Steria. 

– Dette har vi klart gjennom et nært samarbeid basert på tillit, en felles kultur for smidig utvikling og ønsket om å lage et konsept som alle tjener på. Vipps og Sopra Steria har mange fellestrekk, og vi jobber svært godt sammen, sier Sobut. 

Smidig innovasjonsverktøy

Alf Gilroy, direktør for rådgivning, systemutvikling og -forvaltning i Sopra Steria, forteller at flere kunder bruker Sopra Steria FAST som et strategisk og smidig verktøy for å raskt kunne oppskalere og nedskalere prosjekter. 

– Det er rett og slett produktteam-som-tjeneste, og jeg kjenner ikke til andre i Norge som tilbyr dette på samme måte som oss. I løpet av en snau uke kan vi skreddersy et smidig team på sju-åtte konsulenter bestående av utviklere, designere, DevOps og test eksperter, samt arkitekter. Mindre prosjekter kan settes i gang på bare noen dager. Slik kan vi levere forretningsverdi hos våre kunder svært raskt, sier han. 

Gilroy påpeker at i de fleste utviklingsprosjekter er IT-kompetanse en svært knapp ressurs. 

36-dobling på fire år

– Det er vanskelig å få tak i folk med den rette kompetansen, og selskaper bruker mye tid på rekruttering og opplæring. Dermed blir det vanskelig å kaste seg rundt raskt, samtidig som du risikerer å bli stående igjen med konsulenter du ikke trenger når prosjektet er ferdig eller tar en pause, sier han.

I 2017 jobbet tre personer i Sopra Steria FAST. Nå er tallet 110, og vekstambisjonene er store både i antall hoder og fagområder. FAST har sterke leveransemiljøer innenfor alt fra Microsoft-plattformen til Salesforce, ServiceNow, Analytics, CMS, Java og .NET. 

Ifølge Gilroy ligger tjenestens styrke i å matche riktig kompetanse med riktig oppgave til riktig tid. Slik kan kundene få tilført spisskompetanse og effektivitet til sine IT-prosjekter. 

– Vi regner med dobling i antall konsulenter i løpet av neste år. I tillegg skal vi bygge opp slagkraftig kapasitet på enda flere fagområder. Allerede i dag kan vi levere ende-til-ende-tjenester på alle slags innovasjonsoppdrag, fra utvikling av Minimum Viable Product (MVP) og brukertesting til produktleveranser og porteføljestyring. Vi skal styrke vår rolle som fødselshjelper for kundenes innovasjonsprosjekter, forteller Gilroy. 

Han forteller at leveranseformen appellerer til mange konsulenter. 

– Det gir konsulenter en fast arbeidslokasjon hos oss sentral i Oslo, et fast kollegialt team og store utviklingsmuligheter fordi man jobber med flere kunder, sier Gilroy.


Bildetekst:

Reza Sobut, Head of Product Engineering for Merchant Products i Vipps og Alf Gilroy, direktør for rådgivning, systemutvikling og -forvaltning i Sopra Steria, er enige om at Vipps og Sopra Steria har mange fellestrekk, og vi jobber svært godt sammen. 

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia