Aurora Bratli Brunvoll mottok pris for klimarasjonering

| minutter å lese

Vår grafiske designer, Aurora Bratli Brunvoll, mottok i dag utmerkelsen DOGA-merket Nykommer, for sitt masterprosjekt hvor hun har laget rasjoneringskort for å konkretisere klimakrisen.

– Prosjektet til Aurora Bratli Brunvoll er et fremragende eksempel på hvordan grafisk design kan brukes til å konkretisere noe som for mange kan virke overveldende og vanskelig. Resultatet er en tankevekker for hver og en av oss når det kommer til klimakrisen, sier administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), Tor Inge Hjemdal.

Brunvoll, som begynte i Sopra Steria som nyutdannet i august, er veldig fornøyd med å motta DOGA-merket.

– Det er gøy veldig gøy, og spesielt stas å få en bekreftelse fra en viktig aktør i designbransjen som DOGA, sier hun.

«Vi har en krise»

Årlig står en gjennomsnittsperson i Norge for et utslipp tilsvarende 8,4 tonn CO₂. Dette er mer enn fire ganger så mye som FNs anbefalinger. Masterprosjektet til Aurora er en løsning på denne krisen, i form av rasjoneringskort.

– Utgangspunktet for oppgaven var å lære av tidligere generasjoner. De har taklet kriser før oss. Via en artikkel i Morgenbladet ble jeg introdusert til Henriette Schønberg Erken og rasjoneringskortene fra krigen, som begge ble viktige inspirasjonskilder for prosjektet, sier Brunvoll.

Masterprosjektet som har fått tittelen «Vi har en krise», inneholder rasjoneringskort for alt klimagassutslipp den enkelte måtte ha som eksempelvis klær, sko, flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk. Slik vil man kunne begrense klimagassutslippet per innbygger.

Skal være en tankevekker

– Prosjektet er laget mer for å være en tankevekker og en taktil visualisering av klimagassutslipp, enn et konkret løsningsforslag for klimakrisen. Jeg håper prosjektet kan vise folk at vi har kommet oss gjennom kriser tidligere - og forhåpentligvis gjøre folk mer bevisst på eget forbruk, sier Brunvoll.

Juryen er imponert over hvordan Aurora har brukt grafisk design, og historien, til å komme med et tiltak for å hjelpe å løse klimakrisen. De skriver i jurykjennelsen;

«Vi synes prosjektet gjør det store mer fattbart på en finurlig, snedig måte, ved at den visuelle kommunikasjonen bruker kjente grep fra historien i en ny kontekst».

Avslutningsvis påpeker Aurora at klimakrisen også er et politisk ansvar.

– Gjennom prosjektet har jeg lært mye om nordmenns forbruksvaner og Norges klimagassutslipp. Vi forbrukere kan alle gjøre litt, men i bunn og grunn er det regjeringen som må sette i gang de store tiltakene. 

 Saken ble først publisert i Kampanje.no 23.01.20

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia