Sikkerhetstjenester

Din ende-til-ende-leverandør som stiller opp døgnet rundt 

Med stadig flere aktive og kompetente trusselaktører er det viktig å øke sikkerheten. Sopra Steria kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet. Vi har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge som løser strategiske, taktiske og operative sikkerhetsoppgaver. 

Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse. Sikkerhetsfeltet i Sopra Steria består av rådgivning, operasjonell sikkerhet og applikasjonssikkerhet. Dette utgjør vårt nordiske Cyber Security Centre. Vi leverer en helhetlig tilnærming til sikkerhet gjennom det egenutviklede konseptet RightSecurity som sikrer at du får en tjeneste tilpasset ditt behov. 

Vi deler vår kunnskap 

Sopra Steria er aktivt med i faglige fora og deler gjerne vår kunnskap. Vi ønsker å videreutvikle fagområdet gjennom våre erfaringer fra sikkerhetsfaget.

Noe av det vi kan hjelpe deg med: 

  • Nettverk og applikasjonssikkerhet 
  • Beredskapsøvelser 
  • Etisk hacking og sikkerhetstesting/pentesting 
  • Hendelseshåndtering 
  • Identitets- og tilgangsstyring 
  • Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) 
  • Risikoanalyser og risikostyring 
  • Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsledelse 
  • Sikkerhetsovervåking og revisjon 
  • Security Operations Center (SOC) 

Prosjekter innen sikkerhetstjenester

Whereby: Personvernbistand i påvente av ombudet

mar 15, 2022, 08:22 a.m.
Title : Whereby: Personvernbistand i påvente av ombudet
Button label :

Systematisering av personvernarbeidet i påvente av ombud.

Bakgrunn

Whereby (Video Communication Service AS) er et norsk firma som tilbyr videokonferansetjenester i et globalt marked, og er dermed ofte en databehandler i GDPRs forstand. De markedsfører seg som et personvernvennlig alternativ til andre sammenlignbare tjenester.

Da Sopra Steria ble kontaktet av firmaet, var de i rask vekst, og hadde behov for å systematisere personvernarbeidet sitt i en periode før de ansatte et fast personvernteam.

Verdi for kunden: konkurransefortrinn

Kunden fikk støtte til å systematisere personvernarbeidet, og etter Sopra Sterias innsats i prosjektet, hadde de større sikkerhet for at de etterlevde personvernlovgivningen.

Whereby markedsfører seg som et personvernvennlig alternativ til videokonferansetjenester, så er det ekstra verdifullt for dem å kunne vise til at de etterlever personvern og dermed få et konkurransefortrinn i markedet.

Hva bisto Sopra Steria med

Ettersom Whereby opererer i store deler av verden, også utenfor EU/EØS, innebar oppdraget å vurdere eventuelle overføringer av personopplysninger til tredjeland. Dette inkluderte vurderinger om potensielle leverandører etterlever krav til personvern etter Schrems II og håndtering av forespørsler fra kunder på hvordan Whereby sørger for Schrems II-etterlevelse. Sopra Steria bisto også Whereby som databehandler med å svare på spørsmål fra de som bruker tjenestene.

Vi hjalp også med å etablere en behandlingsprotokoll med rettslige grunnlag, herunder dokumentasjon og utførelsen av «berettigede interesser», som betyr å vurdere behandlingsgrunnlag, oppdatere personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler/cookies og databehandleravtaler.

Mens kunden bygget opp et internt team på personvern, var konsulentene våre støtte for personvernombudet. Dette innebar blant annet rådgivning om hvordan Whereby som firma burde bruke ulike markedsføringsverktøy i tråd med krav til personvern. Vi bisto også på mer generelle problemstillinger innen digital etikk og personvern knyttet til den overordnede forretningsstrategien.


Tags :

Meninger med tema sikkerhet

| Elisabeth Fossmark

Ho ho ho – nå er det svindeltid igjen

| Jan Fijalkowski

Jans bønn til utviklere: – Tenk sikkerhet i code reviews!

| Jørgen Raste

Feilbruk av nødvarsel på mobil må løses før den neste krisen

| Erna Fladmark

Hvordan være beredt? Effektiv beredskap i et uforutsigbart trusselbilde

| Yrjan Reime, Kenneth Titlestad

Industriell digitalisering: Med livet som innsats

| Jørgen Raste

Hvordan avsløre en spion på jobb?

Nyheter med tema sikkerhetstjenester

Ny rapport: Dette er sikkerhetstruslene vi står overfor
2023
Nyhet

Sikkerhet er ikke lenger nok: Du må være forsvarbar
2023
Nyhet

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen
2019
Transport
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter
2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik
Jørgen Rørvik
Direktør for cybersikkerhet