Sikkerhetstjenester

Din ende-til-ende-leverandør som stiller opp døgnet rundt 

Med stadig flere aktive og kompetente trusselaktører er det viktig å øke sikkerheten. Sopra Steria kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet. Vi har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge som løser strategiske, taktiske og operative sikkerhetsoppgaver. 

Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse. Sikkerhetsfeltet i Sopra Steria består av rådgivning, operasjonell sikkerhet og applikasjonssikkerhet. Dette utgjør vårt nordiske Cyber Security Centre. Vi leverer en helhetlig tilnærming til sikkerhet gjennom det egenutviklede konseptet RightSecurity som sikrer at du får en tjeneste tilpasset ditt behov. 

Vi deler vår kunnskap 

Sopra Steria er aktivt med i faglige fora og deler gjerne vår kunnskap. Vi ønsker å videreutvikle fagområdet gjennom våre erfaringer fra sikkerhetsfaget.

Noe av det vi kan hjelpe deg med: 

 • Nettverk og applikasjonssikkerhet 
 • Beredskapsøvelser 
 • Etisk hacking og sikkerhetstesting/pentesting 
 • Hendelseshåndtering 
 • Identitets- og tilgangsstyring 
 • Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) 
 • Risikoanalyser og risikostyring 
 • Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsledelse 
 • Sikkerhetsovervåking og revisjon 
 • Security Operations Center (SOC) 

Prosjekter

NOHA: Hjelp til selvhjelp på personvern

mai 2, 2022, 12:28 p.m.
Title : NOHA: Hjelp til selvhjelp på personvern
Button label :

Sopra Steria har gitt NOHA kunnskapen og verktøyene de trenger for å etterleve EUs personvernforordning.

Bakgrunn

Personvern er noe alle bedrifter og organisasjoner må forholde seg til, ikke minst etter at EUs personvernforordning (GDPR) ble del av regelverket i 2018.

NOHA, en ledende leverandør av brannsikkerhetsutstyr til bedriftsmarkedet, trengte å komme i gang med å utarbeide etterlevelsesdokumentasjon.

Hva bidro vi med?

September 2021 gikk Sopra Steria-konsulenter med juridisk kompetanse i gang med prosjektet, i tandem med personvernombudet og IT-sjefen i NOHA. Sopra Steria arrangerte et todagers arbeidsmøte som inneholdt både grunnopplæring i GDPR samt en kartlegging av NOHAs virksomhet.

På bakgrunn av dette kunne Sopra Steria foreslå en rekke rutiner og regler for alt fra innsyn og sletting, til håndtering av avvik.

Alle arbeidsgivere, også NOHA, registrerer en rekke opplysninger om sine arbeidstakere. Derfor er det nødvendig med rutiner for hvordan denne informasjonen lagres og brukes. Dersom en ansatt for eksempel har gjeld til staten, kan arbeidsgiver pålegges å trekke et beløp av lønnen hver måned. Dette er i høyeste grad sensitiv informasjon for dem det gjelder.

Et annet eksempel er bilene som NOHAs serviceteknikere bruker i arbeidet. De er utstyrt med GPS-sporing, slik at varer kan bli levert til bilen over natten. Sopra Steria har gitt råd om hvordan NOHA må forholde seg til personvernforordningen for å sikre de ansattes personvern.

«Hjelp til selvhjelp» har vært et viktig stikkord i prosjektet. Derfor ble prosjektet lagt opp slik at kunden selv kan jobbe videre med tematikken.

Hvilken verdi fikk kunden?

NOHA fikk, foruten en solid innføring i personvern, et utkast til etterlevelsesdokumentasjon. Dette utkastet skal danne utgangspunkt for kundens videre arbeid med etterlevelse av personvern.

Som følge av prosjektet har NOHA fått hevet sin personvernkompetanse. Selskapet har løpende tilgang til Sopra Sterias personvernkonsulenter ved behov for videre veiledning.

 

Fakta

 • NOHA Norway har hovedkontor og fabrikk på Orstad i Rogaland, og er en av landets ledende aktører på forebyggende brannverns- og sikkerhetsløsninger til bedriftsmarkedet. Selskapet har 120 ansatte og en årlig omsetning på om lag 200 millioner kroner.
 • Sopra Steria har levert tjenester knyttet til GDPR, internkontroll, behandlingsprotokoll, personvernrådgivning, avvikshåndtering og Information Security Management System (ISMS).
Tags :

Blogger

Hvordan avsløre en spion på jobb?

| Jørgen Raste

Hvordan ruste virksomheten din mot cyberangrep?

| Birgitte Bøe

Redd for dataangrep? Ta forsvarskampen på hjemmebane

| Therese Bjerkestrand

Olje og gass: Tempoet i sikkerhetsarbeidet må opp - raskt

| Camilla Olsen, Kenneth Titlestad

Kan stordata stoppe løsepengevirus?

Personellsikkerhet – en glemt del av sikkerhetsarbeidet?

Er nasjonal skyløsning veien å gå innen helse?

| Ingvild Araldsen Blom, Jørgen Rørvik

Fra en personvernekspert: Tre ønsker for 2022

| Ida Thorsrud

Norges fremste tech-kvinner: Nominer din dyktige kollega!

| Marit Tokle

Nyheter

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen

2019
Transport
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Se Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Korte webinarer om sikkerhet fra våre fageksperter. Nyttig lærdom vi gjerne deler med deg.

Sikkert og bevisst

Angrep og forsvar på e-post

Sikkerhet og personvern i smidige prosjekter

Sikkerhet...hvorfor ble det så vanskelig?

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik

Jørgen Rørvik

Direktør for cybersikkerhet i Sopra Steria