Sikkerhetstjenester

Din ende-til-ende-leverandør som stiller opp døgnet rundt 

Med stadig flere aktive og kompetente trusselaktører er det viktig å øke sikkerheten. Sopra Steria kan tilby et av landets desidert beste og største miljøer på sikkerhet. Vi har mer enn 100 dedikerte sikkerhetsspesialister i Norge som løser strategiske, taktiske og operative sikkerhetsoppgaver. 

Vi har faglig bredde, samtidig som vi har spisskompetanse. Sikkerhetsfeltet i Sopra Steria består av rådgivning, operasjonell sikkerhet og applikasjonssikkerhet. Dette utgjør vårt nordiske Cyber Security Centre. Vi leverer en helhetlig tilnærming til sikkerhet gjennom det egenutviklede konseptet RightSecurity som sikrer at du får en tjeneste tilpasset ditt behov. 

Vi deler vår kunnskap 

Sopra Steria er aktivt med i faglige fora og deler gjerne vår kunnskap. Vi ønsker å videreutvikle fagområdet gjennom våre erfaringer fra sikkerhetsfaget.

Noe av det vi kan hjelpe deg med: 

  • Nettverk og applikasjonssikkerhet 
  • Beredskapsøvelser 
  • Etisk hacking og sikkerhetstesting/pentesting 
  • Hendelseshåndtering 
  • Identitets- og tilgangsstyring 
  • Informasjonssikkerhet og personvern (GDPR) 
  • Risikoanalyser og risikostyring 
  • Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetsledelse 
  • Sikkerhetsovervåking og revisjon 
  • Security Operations Center (SOC) 

Prosjekter

MHWirth: Styrker cybersikkerheten offshore

mar 25, 2021, 18:27 p.m.
Title : MHWirth: Styrker cybersikkerheten offshore
Button label :

Kundens situasjon

MHWirth utvikler og produserer robotiserte drillingpakker for oljerigger. Internasjonalt er de regnet som en av de største leverandørene av slike systemer til riggmarkedet.

Operasjonell Teknologi (OT) består av samfunnskritiske, industrielle systemer blir stadig mer digitalisert, og dermed øker eksponeringsgraden og risikoen for cyberangrep. IEC 62443 er en ledende internasjonal standard for å håndtere utfordringer rundt cybersikkerhet innenfor OT.

Det var forventet at regjeringen og operatørselskaper vil komme med strengere krav til sikkerhet og dokumentasjon for oljevirksomhet i Norge. Dette er basert på et økende trusselbilde innenfor cybersikkerhet. Dette kan igjen føre til økte sikkerhetskrav for OT-installasjoner offshore og på land. 

MHWirth ønsket dermed ligge i forkant av markedet, og videreutvikle rammeverket sitt som basert på IEC 62443. Rammeverket skal være tilpasset fremtidige eksterne krav, og være en grunnmur for videre utvikling av MHWirths produkter og tjenester innenfor området.

Rammeverket skal også kunne benyttes til å styrke MHWirths posisjon i markedet, imøtekomme nye sikkerhetskrav, og gi merverdi til MHWirths kunder. MHWirth etablerte derfor et prosjekt. Prosjektet hadde behov for kompetanse og erfaring innen OT-cybersikkerhet (IEC 62443), løsningsarkitektur, samt erfaring innenfor olje- og gass-sektoren.

MHWirth kollegaer i arbeid

Arbeid offshore (Alle bilder: MHWirth)

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria ble valgt til dette prosjektet på grunn av sin kompetanse og erfaring innenfor OT-cybersikkerhet og IEC 62443. I prosjektet stilte vi med tre ressurser, som kunne bistå med et tilpasset rammeverk basert på IEC 62443, og med definerte sikkerhetsprodukter tilpasset MHWirths behov. 

Ett av Sopra Sterias viktigste bidrag var å analysere, klassifisere og systematisere krav og arbeidsprosesser slik at rammeverket kunne utarbeides. Vi deltok også i å definere målbilder, analysere eksisterende kapabiliteter som resulterte i et ferdigstilt rammeverk, godkjent til intern bruk og videre forvaltning i MHWirth.


Verdi for kunden

Ved å tilby sikkerhetsprodukter på toppen av kjerneproduktene, som igjen er direkte knyttet mot myndighetenes og operatørenes krav, så styrker MHWirth verdiforslaget sitt i markedet. Resultatet er at sikkerheten øker for deres kunders infrastrukturmiljø, og gir en tryggere hverdag for offshorearbeidere. 

Gjennom dette prosjektet har MHWirth realisert et rammeverk hvor innholdet kan tilpasses fremtidige krav og behov fra kundene sine. Dette gir MHWirth muligheten til å påvirke hvordan fremtidige krav utformes, og gir dermed økt synlighet og tillit i markedet. I tillegg har MHwirth bygget opp tyngre kompetanse og erfaring om hvordan virksomheten kan tilpasses fremtidige utfordringer knyttet til OT-cybersikkerhet.
Tags :

Blogger

Hvordan avsløre en spion på jobb?

| Jørgen Raste

Hvordan ruste virksomheten din mot cyberangrep?

| Birgitte Bøe

Redd for dataangrep? Ta forsvarskampen på hjemmebane

| Therese Bjerkestrand

Olje og gass: Tempoet i sikkerhetsarbeidet må opp - raskt

| Camilla Olsen, Kenneth Titlestad

Kan stordata stoppe løsepengevirus?

Personellsikkerhet – en glemt del av sikkerhetsarbeidet?

Er nasjonal skyløsning veien å gå innen helse?

| Ingvild Araldsen Blom, Jørgen Rørvik

Fra en personvernekspert: Tre ønsker for 2022

| Ida Thorsrud

Norges fremste tech-kvinner: Nominer din dyktige kollega!

| Marit Tokle

Nyheter

Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

2021
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Nyhet

Wallenius Wilhelmsen seiler i skyen

2019
Transport
Nyhet

Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter

2019
Forsvar og nasjonal sikkerhet
Offentlig
Nyhet

Se Lynskarp-foredrag med våre eksperter

Korte webinarer om sikkerhet fra våre fageksperter. Nyttig lærdom vi gjerne deler med deg.

Sikkert og bevisst

Angrep og forsvar på e-post

Sikkerhet og personvern i smidige prosjekter

Sikkerhet...hvorfor ble det så vanskelig?

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik

Jørgen Rørvik

Direktør for cybersikkerhet i Sopra Steria