Leger studerer hjerte med Holocare-teknologi

HoloCare: Blandet virkelighet gir kirurgen «røntgensyn»

Dette er prosjekter som får oss til å sprette ut av senga om morgenen! Blandet virkelighet gjør legenes arbeidshverdag lettere! En svulst kan oppspores fire ganger raskere, skjelettets bevegelser kan visualiseres i sanntid og det kan bli enklere å stille riktig diagnose og forstå hvordan problemet kan løses.

 

 

Bakgrunn

HoloCare er det første innovasjonssenteret i verden for utvikling og forskning på blandet virkelighet (Mixed Reality) innen helse. Løsningene retter seg spesielt mot holografisk visualisering av medisinske bilder. HoloCare er et unikt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. HoloCare, som inntil nylig har vært organisert som et konsortium, er et unikt eksempel på samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Samarbeidet har nå krystallisert seg i opprettelsen av et eget selskap som skal forvalte gevinstene samarbeidet har gitt.

Samarbeidet består av flere prosjekter som har hver sin kliniske prosjektleder, og egne prosjektmål.  Hvert prosjekt springer ut av et reelt klinisk behov, og krever et tett samarbeid mellom utviklere, designere og klinikere, for å skape løsninger kan være med på å forbedre bruker- og pasientopplevelsen i helsesektoren.

Helsepersonell i Norge bruker allerede 3D-modeller for bedre diagnostikk og behandling. Frem til nå har de måttet velge mellom å se dem på en vanlig todimensjonal skjerm, eller skrive ut modellene på en 3D-printer. Det trådløse hodesettet Microsoft HoloLens gjør det nå mulig for klinikerne å se modellene foran seg – også under operasjonene. Smart, for hologrammer trenger ingen sterilisering!

Hva bidro vi med?

Gjennom samarbeidet i HoloCare har klinikernes og forskernes kunnskap og involvering bidratt til at utviklingsteamet hos Sopra Steria har kunnet utvikle unike løsninger, og utforske nye områder for bruk av blandet virkelighet (MR).

På den andre siden, har klinikerne og forskerne kunnet gjennomføre forskningsprosjekter med praktisk anvendelse av denne teknologien, som hadde vært umulige uten spisskompetanse på utvikling og design av blandet virkelighet-løsninger (MR).

All erfaring og kunnskap kan med fordel brukes innen flere fagområder og ulike deler av offentlig sektor. Visualisering av bygningsmodeller, digitale tvillinger, punktskyer og feilrapportering, er områder som offentlige virksomheter kan dra stor nytte fra.

Hvilken verdi ga dette?

HoloCare tilbyr og utvikler ulike løsninger innen en rekke medisinske disipliner, og flere prosjekter under HoloCare-paraplyen har allerede dokumenterte resultater.

I HoloNav prosjektet for leverkreft, er det dokumentert at det å finne ut hvor svulsten befinner seg tar fire ganger kortere tid ved bruk av blandet virkelighet (MR), enn ved tradisjonelle metoder. Dette frigjør verdifull tid til øvrig forberedelse til operasjonen, og til bedre veiledning under operasjonen.

Et annet prosjekt i HoloCare er OrthoNav.  Prosjektet tar for seg ortopedisk kirurgi, (læren om og behandling av bein, beinskader og beinsykdommer), og da spesifikt diagnostisering og visualisering av skjelettets bevegelser i sanntid. OrthoNav-prosjektet gjennomføres av utviklingsteamet til Sopra Steria, samt klinikere og ingeniører ved Oslo Universitetssykehus.

Ortopedisk kirurgi står i dag for 60 prosent av all kirurgi i verden. Ortopeder diagnostiserer, behandler og opererer, med hjelp av tradisjonelle røntgen-, CT- og MR-bilder. Å se de statiske, todimensjonale bildene, gir begrenset mulighet for visualisering og anatomisk forståelse. Det er også utfordrende å finne årsaken til at pasienten opplever smerte, eller bevegelsesnedsettelse, når bildene ikke beveger seg i takt med pasientens kropp.

OrthoNav gir klinikere et slags røntgensyn ved å plassere et hologram av pasientens skjelett på pasientens kropp. Når pasienten beveger beinet, vil hologrammet flytte seg deretter. I første omgang er målet med applikasjonen å forbedre diagnostikk, analysering, og behandling av komplekse hofte- og bekkensykdommer. Ved å benytte seg av «røntgensynet» som OrthoNav tilbyr, kan kirurgen bevege på pasientens bein, og se hvor på skjelettet og i hvilken stilling smerten oppstår for pasienten. Slik kan det bli enklere å stille riktig diagnose og forstå hvordan problemet kan løses.

Flere av HoloCares applikasjoner er også tenkt brukt i dialog og kommunikasjon med pasient og pårørende, slik at de lettere skal kunne forstå pasientens tilstand, og kunne ta informerte behandlingsvalg.

Fakta

Blandet virkelighet (Mixed Reality) er en visualiseringsteknikk der brukeren kan se sine omgivelser utvidet med digital informasjon som kan manipuleres.

Mer om HoloCare

Du finner mer informasjon på HoloCare sitt engelske nettsted.

Lytt gjerne til Ekko samfunnspodden: "Med hjertet i hånden" (13 min 36 sek)
Et par briller, ikke helt ulik de såkalte "VR-brillene" brukt i dataspill, er et nytt og viktig verktøy for norske hjertespesialister. Ved Rikshospitalet er de første hjerteoperasjonene på barn gjennomført ved hjelp av denne nye hologram- teknologien. Reporter: Brita Garden.


 

Vil du vite mer?
Marit Gjevik
Marit Gjevik Manager
Les om lignende prosjekter
Les lignende blogger
Les lignende nyheter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle