Coop: Obs Analytics – forretningsverdi gjennom avansert dataanalyse

Bakgrunn

Coop er én av de største dagligvareaktørene i Norge, med Obs som konsernets hypermarkedkjede. Obs-kjeden består av 31 varehus med bredt dagligvare- og faghandelsutvalg. Retail-bransjen er i stor endring, og for å lykkes i en tøff konkurransesituasjon må kjedene utnytte alle fordelene med data og innsikt.

Obs ønsket å kombinere eksisterende datakilder og avansert analyse, for å utforme butikkene og plassere varene på best mulig måte. Obs så potensialet i å bli mer datadrevet, og forstå bedre hvordan handlemønsteret blir påvirket av varehusenes utforming.

Dette initiativet førte til at Obs både kunne skape forretningsverdi av eksisterende data, og gi kundene en bedre handleopplevelse. Ikke minst var det viktig at løsningene skulle gi verdi uten å gå på bekostning av personvernregler (GDPR). Løsningen samler data fra mange kundereiser, men disse kan ikke brukes til å overvåke enkeltpersoner.

Hva bidro vi med?

Obs og Sopra Steria identifiserte gode og komplekse brukerhistorier. Tre av dem ble grunnlaget for automatiserte analyser og visualisering gjennom interaktive dashboard. En kombinasjon av Coops ulike datakilder ble koblet opp mot skyløsningsplattformen Azure, mens Plotly ble brukt til å visualisere prosessene.

Med en tett dialog med kunden og relevante brukere, sikret prosjektet brukersentrert utvikling og forretningsverdi. Dataanalysekunnskapene i teamet spilte godt sammen med forretningsutviklingsperspektivet, og en slik bro mellom forretning og teknologi ga verdifulle tekniske løsninger for Coop.

Hvilken verdi skapte dette?

Varehusledere og Obs sentralt fikk med dette rask tilgang på relevant innsikt, som de kunne bruke som grunnlag for operative beslutninger og langsiktige valg for varehusene.

Styrken i løsningen er at den gir både historiske analyser og nåtidsanalyser. Nå kan både varehuslederne og Obs sentralt, sammenligne hvordan og hva ulike oppsett i varehusene påvirker, og hvordan kundene handler. Ut fra dette kan de ta gode valg for bygging, utforming og utvikling av varehusene.

Vil du vite mer?
Ole Embret Fodnæss
Ole Embret Fodnæss Director retail
Les om lignende prosjekter
Les lignende blogger
Les lignende nyheter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle