Arkivverket: Brukerreise fra nå-situasjon til ønsket fremtidig situasjon

 

Arkivverket hadde behov for å visualisere brukerreiser de hadde kartlagt. NOW fikk i oppdrag å illustrere ulike scenarier og sette opp det grafiske uttrykket.

 

Om prosjektet

I dag sitter Arkivverket på mange dokumenter, og prosessen for å få tilgang til et dokument kan være både lang og tidkrevende. Brukeren må gjennom mange ledd, noe er personbasert, og i enkelte tilfeller må brukeren selv fysisk reise for å få tilgang til et dokument. En digital og dermed mer tilgjengelig løsning ville løse denne utfordringen. Vi tok oppgaven med å illustrere brukerreisen gjennom å vise dagens situasjon (litt satt på spissen), samt ønsket situasjon i fremtiden.

 

Hva bidro vi med?

Vi jobbet tett med kunden for å forstå kundereisen. Det ble laget skisser med ulike uttrykk i både strek og farger. Etter at illustrasjonsretningen var definert, beskrev vi de ulike scenarioene i prosessen som både bruker og ansatt er innom. 

 


Vi jobbet iterativt med prosessen for å få frem de ulike stemningene. Leveransen vår var to plakater med brukerreiser til internt bruk for å bidra i den videre prosessen hos Arkivverket.

 

 

Hvilken verdi skapte dette?

Arkivverket bruker illustrasjonene for å skape begeistring for jobben de skal gjøre med å digitalisere tjenesten i fremtiden. Illustrasjonene erstatter en tyngre og mindre brukervennlig beskrivelse av prosessene deres. Illustrasjonene blir brukt både som postere og i presentasjoner. En slik brukerreise i form av illustrasjon, gir verdi fordi det raskt gir et bilde av en omfattende prosess.

 

 


Fakta

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv. De bevarer arkiver som inneholder opplysninger om personlige forhold og eiendom, og som kan dokumentere folks rettigheter og interesser.

  • Omfang for prosjektet: 7 dager
  • Leveranse: To ulike brukerreiser ble illustrert
Vil du vite mer?
Tonje Børke
Tonje Børke Leder av NOW og senior grafisk designer
Les om lignende prosjekter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle