Tre råd til deg som «bare» skal utvikle en ny nettside

av Marius Røed - Leder Experience Tech
| minutter å lese

For å bygge nye nettsideløsninger med ett CMS i dag, må vi ta stilling til mye mer enn for noen år tilbake. Nettsideutvikling handler ikke lengre om å bare skrive god HTML, CSS og Javascript. En må ta viktige avgjørelser knyttet til både arkitektur og teknologi som tilrettelegger for rask utvikling av nye tjenester og produkter.  

Det kan være fristende å “bare” implementere eller oppgradere til et nytt CMS, men i dag handler det ikke bare om å styre innhold, men også om hvordan innholdet distribueres og oppleves. Sluttbrukerne er kravstore. De er vant til brukeropplevelsene de får gjennom store kjente selskaper som Google, Facebook, Apple etc. Brukerne forventer en like god brukeropplevelse av oss som de får hos dem, og et nytt CMS vil ikke nødvendigvis hjelpe med å oppnå dette alene. I dag handler det ikke bare om å informere, men om å engasjere brukere med sømløse helhetlige digitale opplevelser på tvers av kanaler.  

Det er fort gjort å hoppe på «best of breed»-trenden med headless, uten å forsikre seg om at alle behovene er dekket. Eller på en «alt-i-ett» DXP-løsning (Digital Experience Platform), uten å realisere potensialet som ligger i plattformen. Se på nettsiden deres som et produkt eller tjeneste. Den må kontinuerlig forbedres og optimaliseres basert på endringer i markedet, teknologtrender, og kundenes endrede behov. Slik kan man virkelig bli fremst i klassen på å akselerere produkt- og tjenesteutviklingen.   

Her kommer derfor noen tips til hva vi alltid bør huske på for å sikre dette i dag;   

1) Sikre en god innholdsmodellering, husk redaktøren og tenk på innhold som data 

Vi har flere ganger sett eksempler på utviklere som har hoppet på «headless CMS»-toget, uten en tanke bak innholdsmodelleringen og behovene til redaktørene. Innholdsdesign er et eget fagfelt, og ikke noe en bør ta for lett på. En god innholdsmodell kan spare redaktøren og utviklere for mange timers arbeid, i tillegg til å muliggjøre høyere endringstakt og innovasjon.  

Mange prøver å implementere headless CMS’er som Sanity eller Contentful som om det skulle vært en tradisjonell Wordpress-løsning. Noe de ikke er ment for. Men lykkes vi med å strukturere innholdet som data med en headless arkitektur, blir det lettere å effektivt utvikle "content patterns" som er konsekvente og løser brukerbehov, uavhengig av side eller kanal.   

2) Sikre at løsningen muliggjør eksperimentering, testing og optimalisering 

Ikke alle husker å ta i bruk verktøy for måling, innsikt, testing og eksperimentering. Eller, de legger til en form for måling, uten å ha et bevisst forhold til hva de faktisk skal bruke det til. Å bare la Google rapportere hvor mange brukere vi har på nettsidene skaper ingen verdi i seg selv. For å kunne prioritere videre utvikling er det viktig å sette opp verktøyene riktig, slik at vi kan teste ut og måle effekten av endringene vi gjør. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre at det som implementeres faktisk skaper ønsket verdi for sluttbrukerne. Benytt verktøy for A/B-testing aktivt. Med en DXP-plattform, for eksempel Optimizely, kan du ta i bruk innebygget A/B-testverktøy, mens for «best of breed» finnes det flere gode løsninger på markedet.   

I tillegg anbefaler vi å se på løsninger for «feature flags». Verktøy for å rulle ut ny funksjonalitet på en enkel og innsiktsorientert måte. Slik kan ny funksjonalitet testes gradvis på brukerne, for å sikre at de gir ønsket effekt, både i frontend og i backend.   

3) Sikre en modulbasert arkitektur som raskt kan rigges for endring 

Det høres kanskje litt ut som en selvfølge? Og det burde det være. Men husk at endringstakten i selskaper bare går fortere og fortere, og ofte hører vi at IT er flaskehalsen med å få lansert nye tjenester og produkter. Det er viktig å ta hensyn til både nåværende, men også mulig fremtidige, behov og strategier. Vi må ikke la oss bli overtalt til å «bare raskt få opp en nettside, eller løsning», eller hoppe på de nyeste teknologitrendene. Vi må være proaktiv og tålmodige. Det er vårt ansvar som webutviklere at nødvendig skalerbarhet og fleksibilitet finnes, og at teknologivalg alltid tas basert på behov.   

Tenk gjerne MACH-arkitektur. Men husk at headless ikke nødvendigvis betyr at dere automatisk skal hoppe på de mindre headless CMS’ene og utelukker større DXP-plattformer. Ta en gjennomtenkt beslutning. Vurder å velge løsninger som muliggjør modellering av innholdet som «Content as Data». Da vil du fort se at nye dører åpner seg!   

For husk – å lage en nettside eller nettbutikk er akkurat som å åpne din egen fysiske butikk. Det enkle er å åpne den. Det vanskelige er å drive den!  

Innlegget ble først publisert på kode24.com høsten 2021.

Search

Se alle blogginnleggene våre