Tre hindre mot kunstig intelligens

av Vilde Myklebust - Forretningsrådgiver
av Marius Sandbu - Skyevangelist
| minutter å lese

 

 

80 % av norske virksomheter har ikke kunstig intelligens (KI) på dagsorden i dag. Det kan virksomheten din dra nytte av.

Kunstig intelligens (KI) har blitt en del av hverdagen for mange, enten man tenker over det eller ikke. Men selv om det er mye snakk om potensialet for fagfeltet, er det mange norske virksomheter som ikke har dette på dagsordenen.

I NHOs medlemsundersøkelse fra juli 2023 svarte 2294 ledere på hvordan de ser på kunstig intelligens, og hvordan de tar det i bruk. Undersøkelsen viser at så mange som 80 % av norske virksomheter ikke har KI på dagsordenen i dag. Overrasket? Da bør du lese videre. Dette kan nemlig gi store muligheter og et stort konkurransefortrinn for virksomhetene som lykkes med å ta i bruk KI.

Her er tre grunner til hvorfor det er så krevende å implementere KI i virksomheter:

1. Ledelsen og styret mangler KI-kompetanse

Nesten ukentlig lanseres det nye modeller og grenser for hva som er mulig med KI, i tillegg blir kvaliteten bedre og bedre. Når utviklingen skjer så raskt innenfor et fagfelt er det svært utfordrende for virksomheter å henge med dersom ledelsen ikke har forståelse for teknologien og utviklingen.

Først når man kjenner teknologien og mulighetene som finnes kan KI brukes for å drive virksomheten fremover, både ved å automatisere oppgaver og redusere kostnader.

2. Få virksomheter har KI-klar data

Datakvalitet og rikelig mengder av data er viktig for virksomheter som ønsker å utnytte potensialet i KI. Men mange virksomheter møter utfordringer med datakvaliteten.  Det kan skyldes blant annet dårlig struktur på data, duplikater og foreldede dokumenter. Feil i datagrunnlaget kan også føre til at KI-modeller trenes på dårlig grunnlag, som igjen resulterer i en modell av lav kvalitet, eller med feil output. Dette understreker hvorfor det er viktig å gjennomgå data for å trene KI-modeller effektivt. Dårlig datakvalitet er kanskje det største hinderet for vellykket KI-tilnærming. Konsulentselskapet Gartner presenterte en rapport i 2023 som viste til at kun 4 % av virksomheter har data som er klar for KI. Dette viser at det fortsatt er en vei å gå for effektiv KI-implementering.

3. Stor konkurranse om kompetansen

Konkurransen om den rette tekniske kompetansen innen KI øker, og  virksomheter kjemper om et begrenset antall kvalifiserte kandidater. Det krever derfor strategiske tiltak for talentutvikling og rekruttering for å sikre at virksomheten møter fremtidens behov. I tillegg til å rekruttere ny kompetanse, er det viktig å la de ansatte utvikle seg i fagfeltet. Virksomheten bør involverer alle ansatte, slik at alle har en forståelse for hvordan KI kan benyttes for å effektivisere egen arbeidshverdag. På den måten unngår også virksomheten at ansatte kun har kompetanse som kan bli automatisert ved bruk av KI.

4. Våg å eksperimentere med KI

Men hva skal til for å lykkes? Vi mener det er viktig å komme i gang med KI-prosjekter. Begynn smått med å lage enkle «proof of concepts», og sikre at det er tydelig formål med disse. Formålet er ofte å lære. Dette kan være å teste eller validere datasikkerhet, datakvalitet, teknologi, kunnskap og evner eller forretningsverdi. Samtidig som du utforsker og lærer så bør du legge all innsikt inn i en operasjonsmodell for KI. Denne operasjonsmodellen svarer på en rekke spørsmål; Hvordan vil KI-teknologien påvirke virksomhetens virke, og hvilke bruksområder er relevante? Hvordan skal vi styre KI-arbeidet og hvordan sikrer vi at vi følger lover og regler? Hvordan får vi med oss talenter og deler viktig kunnskap? Har vi gode data, modeller og prosesser? I denne prosessen er det avgjørende å definere hvordan KI skal integreres i virksomhetens øvrige operasjonsmodeller, og hvordan implementeringen skal skje. Dersom det er mangel på nødvendig kompetanse internt, bør virksomheten søke ekstern ekspertise for å sikre en vellykket oppstart.

Invester og tilrettelegg for KI-systemer og verktøy innad i virksomheten. På den måten er virksomheten med på å fremme kunnskap, forståelse og eierskap til KI blant de ansatte. Det gir også rom for å eksperimentere, leke og utforske med mulighetene og begrensningene som finnes med KI. Gjennom å utvikle gode «proof of concepts» og bli inspirert hvordan andre bruker KI, så vil flere se Kis enorme muligheter.

Så, er du klar for å gjøre noe med intelligensen? Få med ledelsen, styret og de ansatte, så vil virksomheten utvilsomt drives raskere framover enn de som venter.  

Innlegget ble først publisert hos digi.no 20. april 2024. 

 

Search

Se alle blogginnleggene våre