Tre grunner til å utforske AI-mulighetene nå

| minutter å lese

Å holde hodet kaldt angående ChatGPT, betyr ikke å sitte på gjerdet.

Kunstig intelligens (AI) har tatt verden med storm, og Goldman Sachs estimerer at hele 300 millioner jobber vil bli påvirket av AI. Det betyr omtrent alle som bruker en datamaskin i arbeidet sitt.

Arnstein Vestad har oppfordret til å holde hodet kaldt ved bruk av ChatGPT, men å holde hodet kaldt betyr ikke å sitte på gjerdet.

Dette er teknologi som vil påvirke oss alle, og jeg tror det er viktig å starte utforskingen tidlig for å bli kjent med mulighetene et slikt verktøy gir, og ikke minst hvordan vi kan bruke det på en sikker og effektiv måte. 

Åpen eller skjult bruk

Dine ansatte bruker allerede ChatGPT eller lignende teknologi. 

Det finnes ingen pålitelige metoder for å avgjøre om innhold er AI-generert eller ikke. Spørsmålet er: Vil du ha åpen bruk med felles retningslinjer og erfaringsdeling, eller skjult bruk av enkeltpersoner? 

Kanskje har du sensitive data som krever grundige vurderinger, men andre prosesser kan egne seg for utforsking. Gi klare retningslinjer og la de ansatte utforske. 

Engasjement hos de ansatte

Tenk deg to saksbehandlere med lik stillingsbeskrivelse.

Saksbehandler 1 bruker timer på rutineoppgaver, som å flytte data mellom IT-systemer.

Saksbehandler 2 er med på å utvikle en AI-løsning som effektiviserer oppgaven. Hvem tror du trives best?

En Microsoft-undersøkelse viste at 89 prosent av de med tilgang til AI-verktøy opplever arbeidet som mer givende.

Læring

Læringsaspektet er kritisk. 

Å forstå samspillet mellom mennesker og AI blir en nøkkelkompetanse. 

I mine samtaler med «lekpersoner» er det tydelig at ikke mange forstår hvordan teknologien fungerer, og dermed forsøker å bruke det på «feil» måte, uten å gi språkmodellene tilgang til den konteksten den trenger for å svare på en oppgave.

Ja, ChatGPT lyver og gir feilinformasjon. 

Det er din oppgave å gi den tilgang til riktig informasjon om du ønsker et faktabasert svar. Slikt må læres for å bruke det effektivt.

Ved å starte læringsprosessen tidlig, posisjonerer du deg for en fremtid der AI spiller en større rolle.

Av egen erfaring tror jeg også at det å begynne å utforske teknologiene, er nødvendig for å forstå mulighetene og begrensningene som ligger der bedre. Dette vil igjen gjøre deg i bedre stand til å hente verdi fra senere initiativer. 

Så, hvordan komme i gang? Her er noen konkrete råd:

  • Sett sammen en kompetent gruppe for å gi retningslinjer for AI-bruk.
  • Start smått med de mest interesserte.
  • Maksimer læringsutbyttet av initiativene.
  • Unngå store investeringer i enkeltløsninger i startfasen.
  • Skap arenaer for erfaringsdeling.
  • Legg til rette for kompetansebygging innen AI-teknologier.

AI-revolusjonen er i gang, og mulighetene er enorme. Ikke sitt på gjerdet – utforsk AI-mulighetene nå!

(GPT4 er brukt av forfatteren for å korte ned teksten og foreslå språklige endringer, men ikke for å foreslå innhold)

Innlegget ble skrevet av tidligere ansatt i Sopra Steria Thomas Hjelde Thoresen, og ble først publisert på Digi.no 23. april 2023

Search

Se alle blogginnleggene våre