Nye krav om offentlige anskaffelser trer i kraft fra nyttår. Er dere klare for endringen?

av Henrik Fonahn
| minutter å lese

1. januar 2024 skjerpes klima- og miljøkravene i offentlig anskaffelser. Hensikten er å redusere de offentlige anskaffelsenes samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

I det oppdaterte regelverket skal klima- og miljøhensyn vektes med minimum 30 prosent, med mindre det kan dokumenteres at spesifikke klima- og miljøkrav gir en bedre klima- og miljøeffekt.   

Er de nye klima- og miljøkravene positive eller negative? 

Først og fremst er det veldig positivt at disse endringene kommer, selv om det naturligvis vil ta litt tid før både det offentlige og leverandørmarkedet har tilpasset seg de nye rammebetingelsene. Endringene skjer også i parallell med at nye EU-regelverk og nasjonale regelverk stiller stadig strengere krav til dokumenterbare og etterprøvbare tall. Timingen er derfor god.   

Hva er den største endringen? 

Kravene som stilles i offentlige anbud i dag er ofte av en binær art, og egner seg lite til å skille leverandører fra hverandre. Krav som "produktet skal være svanemerket" eller "leverandøren skal ha ISO14001-sertifisering" gjelder ofte for alle de prekvalifiserte leverandørene, og klima- og miljø "nulles" dermed ut i vurderingen av leverandører og løsninger.   

Med de nye kravene må offentlige virksomheter nå dreie mot vekting av kvantifiserbare tall, slik en er vant med innen den økonomiske dimensjonen.    

Hva er det viktig for virksomheter å tenke på nå? 

Det viktigste nå er å begynne arbeidet, og høste erfaringer. Snu fokuset fra det dere ikke kan påvirke (det vil det alltid være nok av), til det handlingsrommet dere faktisk har. 

Inviter markedet til dialog tidlig, tilpass kravene til markedets modenheten, samtidig som dere utfordrer leverandørene.   

Jobb med intern kompetanse, og begynn med å skille tydelig på de ulike nivåene av krav og kriterier. Se gjerne til hvordan andre bransjer har løst dette, og skill på de ulike innkjøpskategoriene. Prioriter det som er mest vesentlig og få oversikt over de dataene dere trenger for effektiv styring og kontroll. 

Les også: Dette må du vite om EUs nye bærekraftsdirektiv CSRD  

Slik kan vi hjelpe dere med de nye kravene innen klima og miljø

Vi i Sopra Steria Footprint kan hjelpe på flere måter, for eksempel: 

  • Utvikling av metodeverk og rammeverk i virksomheten
  • Utvikling av veiledere og støtteverktøy
  • Opplæring og kompetanseutvikling
  • Støtte med utarbeidelse av krav og vektingskriterier i konkrete anskaffelser
  • Faglig bistand ved vekting av leverandører
  • Dobbel vesentlighetsvurdering
  • Omverdensanalyse, modenhetsvurdering, konkurrentanalyse
  • Datadrevet bærekraft (analyser, valg av plattform, utvikling, implementering og drift)   

Figuren viser et eksempel på hvordan ulike type krav og kriterier kan struktureres, og er utviklet i forbindelse med et konkret kundeprosjekt: 

Search

Se alle blogginnleggene våre