Mener Norge trenger flere UX-utviklere

av Sarah Svedenborg - Programvareutvikler
| minutter å lese
Å lage et vellykket IT-system har lenge vært en tverrfaglig oppgave. Komplekse IT-løsninger skal i dag være effektive, brukervennlige, sikre, raske, uten feil, og attpåtil se bra ut.

For å lykkes må man ha ekspertise fra flere fagfelt, og det har resultert i en rekke spesialiseringer: Databasert, nettverk, rene programmeringsferdigheter, arkitektur, test, grafisk-, interaksjons-, og tjenestedesign.

IT-selskapene skryter ofte av et tverrfaglig miljø på arbeidsplassen og de fleste har avdelinger for strategi, design, og utvikling. Kommunikasjon- og samarbeidsferdigheter vektlegges også sterkt ved ansettelse, nettopp fordi man må evne å samarbeide med mennesker fra såpass forskjellige fagfelt, for å utvikle vellykkede produkter.

Men hva med individene som selv er tverrfaglige? Hva med individer som har teft for forretningsstrategi og samtidig kan utvikle? Og de som både kan programmere og skape gode brukeropplevelser? Kan et individ ta for seg disse perspektivene samtidig?

Ja – absolutt!

Feil at du må spesialiseres

Jeg har hørt; «joda, man kan godt ha interesse for flere fagfelt, men til slutt må man spesialisere seg - enten er du en designer som kan kode, eller så er du en utvikler som er interessert i design.»

Dette er feil.

På mange måter er back-end og front-end like forskjellig som design og utvikling, utvikling og forretningsforståelse, eller utvikling og test.

Og det går helt fint å være en fullstack-utvikler.

Flere freelancere markedsfører seg i dag som UX-designer/front-end-utvikler. Dette tyder på at det er flere som klarer å forene disse to fagfeltene i sitt arbeid.

I senere tid har også rollen UX Engineer dukket opp i selskaper som Google, Apple, og Amazon. Det tyder på at også de ser verdien av tverrfaglige individer.

Jeg mener at UX Engineers kan bidra på flere måter i prosjekter:

  • Innsiktsfasen og ved overlevering til utvikling
  • Som front-end interessent når designet skissers
  • I utviklingsfasen vekslende mellom designer- og utvikler-rollen

Er du en dyktig PHP utvikler som ønsker en friere hverdag hvor du blir en viktig del av et lite, uformelt team? Da er kanskje dette stillingen for deg?

Forstår skisser

Tidlig i et prosjekt, ofte før front-end-utviklerne i det hele tatt kommer på banen, har interaksjonsdesignere en stor oppgave: De kartlegger brukernes behov. Denne innsikten danner så grunnlaget for prototyper og designskisser.

For at det som utvikles skal tilfredsstille brukernes behov, må interaksjonsdesignerne kunne formidle innsikten på en god måte. Dersom utviklerne ikke forstår bakgrunnen for endringer i designet, kan utviklerne misforstå hva som skal implementeres.

«Dersom noen på designteamet også var utvikler, kunne vedkommende fungere som bro mellom fasene og fagdisiplinene.»
I beste fall oppdages en slik misforståelse av designeren i en review prosess, og endringen må implementeres på nytt. I verste fall er ikke designeren lenger til stede i prosjektet, og "feilen" blir aldri oppdaget.

Dersom designerne som samlet innsikten ikke lenger er tilgjengelige i prosjektet, står utviklerne alene igjen, og må tolke skissene etter beste evne. Det øker sannsynligheten for mistolkninger av designets intensjon.

Dersom noen på designteamet også var utvikler, kunne vedkommende fungere som bro mellom fasene og fagdisiplinene.

Når antall front-end utviklere skaleres opp for å implementere brukergrensesnittet, og spørsmål til skissene og innsikten dukker opp, vil da minst én på teamet kjenne til innsiktsarbeidet. Kontinuitet vil øke i forhold til et enkeltstående handovermøte mellom designere og utviklere.

Forstår teknologien

En UX Engineer kan også være nyttig utover innsiktsarbeidet.

I skisseringsfasen vil designere som ikke har kunnskap om teknologiene som skal brukes, ikke være begrenset av teknologiens begrensninger. Dette er ofte positivt, men i noen tilfeller kan elementer bli kompliserte å implementere, i forhold til noe enklere.

En designer som behersker teknologiene, og som gjerne er med på å implementere skissene, vil kunne avdekke slike designvalg tidlig i prosessen, hvor kosten for endring er neglisjerbar.

Dette individet kan da ha blikket rettet lenger frem i prosessen og kan også fungere som interessent for front-end utviklerne.

Forstår flere roller

Behovet for kompetanse varierer gjennom et prosjekt.

Designteam skaleres ofte ned etter en innsiktsfase. Dersom én av disse også har utviklerkompetanse kan vedkommende bli værende og erstatte designoppgavene med utviklingsoppgaver etter behov.

I stedet for å måtte skalere antall team-medlemmer opp og ned etter behovet for kompetanse, kan samme individ fungere i ulike roller, og ferdighetene skaleres opp og ned, i stedet for menneskene.

Det mange flere aspekter ved IT-utvikling av dagens komplekse løsninger som krever tverrfaglig samarbeid, eksempelvis sikre universell utforming eller brukervennlighet og sikkerhet samtidig (noe som ofte er motsetninger). Disse utfordringene lar seg sjelden løse av noen med ekspertise på kun ett område, men som en UX Engineer vil kunne dekke.

UX-utvikler

Flere store internasjonale selskaper ansetter til slike roller.

Men her i Norge er UX-designere og programvareutviklere vanlige roller, og det er tydelig at også front-end og back-end rollene er blitt mer nyansert i senere tid.

Har man i Norge behov for UX Engineers? Og hva skulle i så fall det hete? Akkurat som UX designer + software engineer har blitt til UX Engineer, ville den norske varianten være UX designer + programvareutvikler = UX-utvikler.

Å eksperimentere med slike roller i norske IT-prosjekter er spennende, og jeg har allerede sett to annonser hvor norske selskaper søkte etter nettopp UX-utviklere.

Utlysningen etter disse tverrfaglige individene er en positiv utvikling. Det viser at man ikke må finne seg en «bås» å plasseres i, men at kombinasjonen av ferdigheter fra ulike fagfelt er verdsatt.

Kanskje vil enda flere da finne sin plass i IT-livet?
Search

Se alle blogginnleggene våre