Ledelse i skyen

av Hanne Kristine Fjellheim - Kommunikasjonsdirektør
| minutter å lese

Når medarbeiderne dine ikke lenger sitter på kontoret, hvordan leder du dem? Digital ledelse og fjernledelse er ikke lenger begreper som hører til fremtiden.

Rett før jul skrev teknospaltist og gründer Are Traasdahl om at såkalt «remote working» er i ferd med å ta av i USA. Erfaringsmessig tar det dermed ikke så lang tid før trenden også når oss. Å legge hodene i skyen har som Traasdahl påpeker, mange fordeler. Ved å ha små eller ingen kontorer, men heller samhandle digitalt, kan selskaper velge og vrake blant de beste hodene i verden. I tillegg sparer virksomheten på kontorplasser, og medarbeiderne slipper bråkete kontorlandskap og sparer reisetid – i tillegg til en rekke andre fordeler. Dette handler om mer enn hjemmekontor, skriver teknospaltisten.

Og han har naturligvis helt rett. Med dagens digitale virkemidler er det tilrettelagt for å jobbe hvor som helst, når som helst. Mange av disse virkemidlene har ikke lang fartstid i norske selskaper, og å jobbe slik vi kan nå, var for få år siden helt utenkelig. Nettopp derfor er det viktig at ledere setter seg godt inn i hvordan digital ledelse fungerer. Når medarbeiderne velger å jobbe på nye måter, krever det mye av dem. Ledere må tenke nytt om hvordan de når sine medarbeidere, dersom flere og flere velger å jobbe fra andre lokasjoner enn kontoret.

Digital magi

La oss først se litt på digital ledelse. Begrepet kan romme så mangt, men jeg ønsker å fokusere på hvordan ledere kan bruke sosiale medier for å øke digital samhandling. I nær fremtid blir det ikke lenger et spørsmål om du har interne sosiale medier i virksomheten – det er etter hvert en selvfølgelighet. Men det er opp til ledelsen hvordan slike nettverk brukes. Dersom de brukes på feil måte kan de ende opp som en ubrukelig tidstyv. Brukt rett, skaper det selskaper som er transparente, gode på kunnskapsdeling og innovasjon, samt tilrettelagte for mange-til-mange-kommunikasjon som bryter ned siloer.

Men for å lykkes krever det mye av lederne. Ledere må oppmuntre, være tilstede og følge med. Det er da magien skjer: En konsulent sitter med en kompleks problemstilling, og skriver den inn til sine 1600 kolleger på nettverket. I løpet av 15 minutter har hun fått en rekke gode forslag til problemløsing, samt en rekke personer som tilbyr sin kapasitet og bistand. Hun har fått et sugerør ned i hodene i skyen. Dette hadde vært vanskelig, for ikke si umulig, i en fysisk setting. Men digital magi skjer ikke av seg selv. Ledere, også toppledere i store virksomheter, må gå foran som gode eksempler. Som leder må du «like», dele din kunnskap og kommentere. Du må bruke chatten i stedet for å slå av en prat ved pulten. Du må være tilstede digitalt også når negative ting kommer til overflaten, slik holder du selskapet transparent og ledelsen får holde en finger på pulsen i selskapet. Ledelsen må også gjøre seg selv tilnærmelige ved å gi medarbeiderne et innblikk i hverdagen sin – i både formelle og uformelle settinger. Medarbeidere må føle at de har et nært samarbeid med lederen sin, selv om de ikke sitter på samme sted.

Bli kjent med hele mennesket

For følelser er fortsatt viktig. Selv om vi er blitt digitale, betyr det ikke at vi ikke har menneskelige behov. Digitalt lederskap er ikke i stedet for mellommenneskelig relasjon. For å bli kjent med hele mennesket må du som leder fortsatt snakke ofte med medarbeidere dine og om mulig, se dem jevnlig. Bruk gjerne de digitale mediene til å avtale formelle og uformelle fysiske møteplasser der du kan treffe dine medarbeidere både alene og sammen.

Mestrer du denne kombinasjonen av digital og fysisk tilstedeværelse har du et godt utgangspunkt når fjernjobbing blir en realitet også i din virksomhet.

 

Dette innlegget var først på trykk i Dagens Næringsliv 7. januar 2019

Search

Se alle blogginnleggene våre