Hvordan kan CFOen benytte seg av kunstig intelligens?

av Tobias Studer Andersson - Innovasjonsdirektør og leder for Sopra Steria Scale up
| minutter å lese

Økonomiavdelingens rolle er i ferd med å forvandles fullstendig. Ikke overraskende er både kunstig intelligens, automatisering, Software as a Service (SaaS) og stordata viktige deler av denne endringsprosessen.

Virksomheter som ikke fokuserer på effektivitet, ytelse og fleksibilitet, kommer til å havne bakpå, spår Gartner for de neste årene. I en nyere artikkel forteller Finances Online om 11 trender innenfor regnskap og økonomi. Alle peker i samme retning: Økonomiavdelingens rolle er i ferd med å forvandles. En av de store trendene ifølge Gartner er hyperautomatisering, som betyr at alt i en virksomhet som kan automatiseres, bør automatiseres. Et område hvor det ofte er mye tilgjengelig data og potensial, er regnskapsområdet – og derfor burde økonomiavdelingen raskt benytte seg av mulighetene som finnes i teknologi, spesielt innen maskinlæring.

Forskning fra Forrester anslår at markedet for global, offentlig skyinfrastruktur vil vokse med 35 prosent i 2021. Denne type skyinfrastruktur vil kunne legge enda bedre til rette for bruk av for eksempel SaaS innenfor økonomi og regnskapsområdet. SaaS-løsninger som benytter maskinlæring kan for eksempel brukes til å hente ut mer nyttig kunnskap fra regnskapstallene dine. Denne kunnskapen kan du så bruke til å forbedre og effektivisere interne prosesser, ved å blant annet legge til rette for regnskapsføring i sanntid og heve kvaliteten på tallmaterialet.

På et strategisk nivå vil du kunne bidra til å sikre at virksomheten etterlever alt av lovgivning og myndighetskrav, og samtidig få et mer solid og faktabasert grunnlag i for eksempel kontraktsforhandlinger. Da vil virksomheten kunne skaffe produkter og tjenester til en lavere pris, kjøpe smartere og bedre likviditeten. Fordi du får data av svært høy kvalitet, vil rapportene dine i tillegg kunne bryte ned tallene på en helt annen og mer matnyttig måte.

Datadrevet beslutningstaking

Et eksempel på dette er hvordan eiendomsselskapet Heimstaden reduserte nær 90 prosent av fakturajobben med bruk av Semine, en plattform som gir virksomheter muligheten til å automatisere inngående fakturaprosesser ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring. Erfaringene Heimstaden hadde, ligner nok på mange andres: En regnskapssjef bruker i snitt halvparten av tiden sin på å sammenfatte tall fra fakturaer og regninger i ulike fysiske og elektroniske formater. Selv her i Norge, hvor så mye som 75–80 prosent av alle fakturaer er elektroniske, består arbeidet med å produsere tall stort sett av manuelle oppgaver.

Fremtidens regnskapssystemer må derfor redusere de manuelle oppgavene, samtidig legge til rette for datadrevet innsikt for bedre beslutningstaking på alle nivåer. Dette krever at løsningene utvikles med mye kundeinvolvering, for å få et resultat som bidrar til å utnytte nettopp det strategiske og kostnadseffektive potensialet Gartner og andre spår for regnskapsområdet. Et godt brukergrensesnitt gjør nye løsninger enkelt tilgjengelig for virksomheten, men AI-drevet automatisering vil sørge for løsninger som vil vokse sammen med virksomheten.

Nye måter å jobbe på

Automatisering, maskinlæring og mer tilgjengelig data betyr også at man må gjøre endringer på organisasjonsnivå. Digitalisering dreier seg i bunn og grunn ikke om teknologi og nye systemer; digitalisering dreier seg å bruke teknologi for å oppnå strukturendringer og bedre måter å jobbe på gjennom å utnytte ressurser på en smartere måte. Når systemer legger til rette for nye måter å jobbe på er det kritisk at virksomheten, med ledelsen i spissen, forstår mulighetsrommet de har foran seg.

Ved innføring av nye systemer så er gevinstene knyttet til hvor raskt medarbeidere begynner å jobbe på nye måter, hvor stor andel som tilpasser seg, og kvaliteten i ny oppgaveløsning (Prosci). I tillegg er det på lenger sikt viktig å se på kompetansesammensetning, oppgaveløsning, prosessforbedringer og beslutningsstrukturer. Dette krever at ledelsen investerer i en god endringsledelsesprosess, sånn at alle medarbeidere er med fra start og mulighetene i nye løsninger faktisk blir realisert.

Tre tips for å komme i gang med endringen:

1. Definer og kommuniser tydelig hva som er målet med den nye løsningen, hva dere skal oppnå og hvordan dette passer inn med den overordnede strategien. Det handler ofte om å løse noe som ikke fungerer optimalt, og å benytte seg av fremtidige, eksterne muligheter.

2. Involver ledere og medarbeidere i endringsprosessen tidlig. Synliggjør quick-wins og gjennomfør gjerne en pilot for å få et godt eksempel. Det å se et konkret resultat kan være både betryggende og motiverende.

3. Ha en tydelig plan for gjennomføring, som sørger for jevn informasjon, god opplæring og forsterkning av hvorfor og hvordan, etter implementering av endringen.

Digitalisering byr på mange muligheter, og økonomifunksjonen er intet unntak. Ved å knytte økonomi, regnskap og kunstig intelligens vil du kunne oppnå en mer effektiv og strategisk økonomifunksjon, som også vil kunne bidra til å understøtte kjernevirksomheten på en enda bedre måte. Økt datakvalitet og bedre datatilgang er kritisk for fremtidens virksomheter, derfor må implementering av løsninger som bidrar til dette forankres både på toppen og i resten av virksomheten, gjennom strukturerte og strategiske endringsprosesser.

 

Medforfatter

Daniel Karlsen, CCO i Semine og tidligere ansatt i Sopra Steria, Ingrid Maria Bast er medforfattere for denne artikkelen.


Innlegget ble først publisert på Computerworld 8. september 2021.


Search

Se alle blogginnleggene våre