Er digitalisering en forutsetning for raskere grønn omstilling?

av Hege D. Olsnes - Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia
av Øyvind Vederhus - Rådgiver kommunikasjon, merkevare og organisasjonsutvikling
| minutter å lese

Virksomheter som forstår og evner å utnytte sammenhengen mellom digitalisering og bærekraft vil lede an i det grønne skiftet.  
 

Sammenhengen kalles «Twin Transition».

Buzzordet blir nå stadig omtalt i internasjonale sammenhenger, hos blant annet toneangivende aktører som World Economic Forum, OECD og EU Science Hub. Kort forklart handler det om hvordan virksomheter kan bruke kraften i data og digitalisering til å øke tempoet i det grønne skiftet, og skape lønnsom bærekraftig vekst.   

Og er det en ting som trengs akkurat nå, så er det økt tempo i den bærekraftige omstillingen. Nylig sendte FNs klimapanel en «siste advarsel» med et ekstremt tydelig budskap: vi må handle dette tiåret, og det vi gjør de neste syv årene har konsekvenser for de neste tusen. Norsk næringsliv må øke omstillingstempoet, og det raskt.  

I fremtiden vil nøkkelen for å utvikle nye lønnsomme, bærekraftige tjenester og forretningsmodeller nettopp ligge i tverrsnittet mellom digitalisering og bærekraft - og vi ser allerede nå noen eksempler på dette: Entra sitt plusshus Powerhouse i Trondheim, som produserer dobbelt så mye energi som bygget selv forbruker, er et godt eksempel. ASKOs nysatsning på elektriske autonomt drevne fartøy (sjødroner) med en ambisjon om nullutslipps sjøtransport, er et annet. Eller Mesta som har effektivisert sin virksomhet og redusert sine utslipp ved å bli datadrevet.  I tiden som kommer vil vi se flere nyskapende eksempler, men det vil kreve radikal omstilling, tilgang på betydelig kapital og digital kompetanse.   

For å sikre dette temposkiftet, må den digitale bærekraftreisen begynne et nivå ned. Nemlig med å få kontroll på egne bærekraftdata, ved hjelp av datainnhenting. Fordi det nettopp gir virksomheter innsikt og gjør dem i stand til å ta bedre investeringsbeslutninger. Automatisering av bærekraftdata forenkler innsikten i hvor et selskap står i arbeidet, samtidig bidrar data til bedre predikering av effekten av bærekraftige tiltak og investeringer. Gode datasett bidrar til bedre sporbarhet og transparens i komplekse verdikjeder, som presis kartlegging av klima- og naturrisiko, indirekte utslipp og data om sosiale forhold i verdikjeden.   

I tillegg vil digitalisering av stadig mer omfattende ESG-rapportering være tidsbesparende, sikre bedre datakvalitet, og redusere risiko for feilrapportering. Det skaper også effektiviseringsgevinster. Uten effektiv systemstøtte, blir ESG med alle sine krav en verkebyll og kostnadsdriver for virksomheter.   

De som ikke utnytter mulighetene i den grønne omstillingen, løper stor risiko. Bølgen av ESG-reguleringer slår nå inn med full kraft, og finansinstitusjoner, investorer og store selskaper stiller økende krav til dokumentasjon av virksomheters bærekraftsarbeid. Banker knytter lånebetingelser opp mot klima- og miljødokumentasjon, og offentlige anbud vekter opp klima- og miljø i tildeling av store prosjekter. Leverandører avkreves også stadig mer detaljerte bærekraftdata for å kunne levere varer og tjenester. I tillegg ser vi at både forbrukere og arbeidstakere har høyere forventninger enn tidligere.   

Bærekraft er konkurransekraft    

Vi ser nå blant våre kunder at virksomhetene som griper mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft, er i ferd med å rykke fra. Kraften i Twin Transition ligger i bidraget til både raskere og mer lønnsom omstilling. De som tar dette innover seg vil lede an i den bærekraftige utviklingen og oppnå store konkurransefortrinn. 

 

Innlegget ble først publisert på Digi.no 13. juni 2023.

Search

Se alle blogginnleggene våre