Bruk av kunstig intelligens til styring krever bedre orden

av Helle Rønne - Seniorrådgiver
| minutter å lese

Er dere blant dem som vil bruke kunstig intelligens til styring og beslutninger? Mulighetene er mange, men sannsynligheten er til stede for at dere må gjøre en skikkelig ryddejobb først.

God bruk av kunstig intelligens kan utvilsomt bidra til mer helhetlig, rettidig beslutningsstøtte av høy kvalitet for ledere. Teknologien åpner også mange spennende muligheter for prediksjoner og simuleringer. Det er derfor positivt å se at myndighetene er på ballen med strategier og visjoner for bruk av kunstig intelligens (KI). Men er virksomhetene klare for å utnytte det store potensialet i teknologien?

Datagrunnlaget er ofte for dårlig

Innføring av kunstig intelligens vil ha begrenset nytteverdi hvis datagrunnlaget er for dårlig. Med dette mener jeg at data ligger spredt og ustrukturert på ulike steder, innenfor og utenfor virksomheten. Som et minimum må du kunne gi kunstig intelligens en «kokebokoppskrift» på hva god styring er og hvilke data den skal sette sammen til god styringsinformasjon. Med breddekompetanse og lang fartstid innen de fleste virksomhetsstyringsprosesser vil jeg påstå at mange virksomheter trenger å gjøre et solid løft i å beskrive styringsmodellene sine godt. Altså må de lage en solid «kokebokoppskrift» før de slipper KI løs på styringen. Ellers blir det fort mer styr enn styring.

Lite kunnskap om eksisterende teknologi

Etter min erfaring kjenner overraskende få virksomheter til potensialet i de teknologiske løsningene de allerede besitter.

Du vil trolig bli overrasket over å lære hvor mange virksomheter som eksempelvis driver sikkerhetsstyring eller porteføljestyring i Excel. Flere virksomheter erkjenner at de er for dårlige til å ta teknologien til hjelp. De bruker verdifull tid på å sette sammen data til styringsinformasjon, i stedet for å bruke tid på å analysere informasjonen og på selve beslutningsprosessene. Kjenner du deg igjen? Da bør du nok vurdere en innsats knyttet til digitalisering og ledelse før du vurderer å kaste kunstig intelligens inn i likningen.

Manuell innsats i regneark og lysark kan rett og slett ikke erstatte gode, digitale løsninger i vår komplekse hverdag – og med lav digital modenhet på virksomhetsstyringen er det stor sannsynlighet for at datagrunnlaget for maskinlæring og kunstig intelligens er for dårlig mange steder.

Gjennom å lose og koble styringsdata inn i plattformløsninger eller integrerte teknologiløsninger på en helhetlig måte, kan mange av dere trolig hente ut overraskende mengder strategisk verdi av systemene. Da kan også KI være en enorm katalysator og gi mye merverdi.

Tre råd

Vil du ta de beste beslutningene for dagen og fremtiden, vil jeg dermed anbefale disse tre rådene for virksomhetsledere:

Definer en ambisjon for hva du som virksomhetsleder ønsker og trenger av beslutningsstøtte. Dette er nødvendig for å få den teknologiske ekspertisen og styringsekspertisen til å vurdere mulighetsrommet og sette opp nødvendige integrasjoner og løsninger for deg.

Gjør en mulighetsstudie som undersøker styringsmodellene og dataene deres opp mot mulighetsrommet i å ta ut økt forretningsverdi i virksomhetens eksisterende, teknologiske løsninger. Her må noen med god kunnskap av kombinasjonen mellom helhetlig virksomhetsstyring, data governance og teknologi/løsninger på banen, ellers er det fort gjort å forsterke gamle eller til og med bygge nye siloer.

Vurder deretter hvordan kunstig intelligens kan bidra som katalysator og ellers gi merverdi. Du må imidlertid tenke på om KI-en har nok data å bygge på. Her vil fort tilgang eller ikke tilgang til data i skyløsninger bli et spørsmål. Noen virksomheter vil trolig ha bedre forutsetninger for å komme i gang, avhengig av sensitiviteten og tilgjengeligheten til dataene.

Gå før du løper

Det kan være gode grunner til å ta i bruk kunstig intelligens umiddelbart. Men fra et styringsfaglig perspektiv er min absolutte anbefaling å gå før du begynner å løpe, ellers kan du fort snuble. Stabler man beina i riktig rekkefølge, er imidlertid potensialet enormt.

Rådene over er viktige, første steg på veien for virksomheter som vil navigere i informasjonskaoset og styre godt. God digital styring med KI på laget er trolig også en vinnerkombinasjon for å finne de fremtidsrettede og helhetlige løsningene som samfunnet sårt trenger.

 

Artikkelen ble først publisert 15.12.2023 på Digi.no

Search

Se alle blogginnleggene våre