AI og ChatGPT dominerte teknologikonferansen SXSW 2023

av Marius Røed - Leder Experience Tech
| minutter å lese

South by Southwest er en av verdens største og viktigste konferanser – og trendene derfra blir gjerne definerende for året som kommer. Vi har oppsummert de fire viktigste.

SXSW blir omtalt som «the cathedral of disruption”, og tiltrekker de største miljøene innen teknologi, kommunikasjon, kreativitet, musikk og design.

Årets aller største tema var AI og ikke minst ChatGTP, og hvordan dette vil akselerere utviklingen av teknologi og kompetanse. Metaverse og neste generasjons web og den mobile arbeidsplassen fikk også mye oppmerksomhet, samt bærekraft og temaer som fremtidens byer, politikk og etikk.

Vi som var til stede på SXSW fra Sopra Steria har med det tatt for oss de viktigste trendene vi mener norske bedrifter bør bite seg merke i: 

1) Future Institutes Trend report

Det er umulig å snakke om trender uten å snakke om Amy Webb og The Future Institute sin årlige presentasjon. I år ble denne presentert for 16. gang. I år presenterte hun 666 trender i 10 antall ulike kategorier. Hovedpoenget hennes for 2023: FOKUS.

Du må holde fokus for å se hva som er der ute. Det handler om å holde fokus på hvordan ting henger sammen og hva dette vil si for din bedrift på kort og lang sikt.
Fra Future Institutes Trend rapport. Fargekodene viser hvor raskt ulike trender vil treffe ulike bransjer

2) Generative AI

Det gjennomgående temaet på SXSW var AI, og spesifikt Generative AI med AI-assistenter som ChatGPT, DALL-E og Midjourney. AI preget store deler av teknologi-programmet: Som hovedtemaet i flere store trendrapporter, eller talere som OpenAI sin CEO Greg Brockman, og VP for Design og AI i Microsoft, Dr. John Maeda, i tillegg til en rekke andre fageksperter.

For flere var nok lanseringen av ChatGPT i november det som fikk opp øynene våre for at 2023 kom til å bli et AI-år. Ikke bare for AI-eksperter og teknologer, men for folk flest. Med over 100 millioner brukere på to måneder øker bruken av ChatGPT i ekstrem hastighet. Sammenlignet tok det Facebook 4,5 år å nå ut til 100 millioner brukere og TikTok 9 måneder. Nylig slapp både Microsoft og Google nyheten om at de vil lansere sine AI-assistent for Office-produktene i løpet av året, og i slutten av SXSW lanserte OpenAI GTP 4 – En ny versjon av deres AI-språkmodell. Det vil si at AI-løpet har startet! Et løp som kommer til å gå svært raskt, også ifølge Amy Webb:

“We are in a transition that I think will last between 2-3 years. And in the process these multimodal generalist AIs will be the new norm. It is going to happen really fast, and we are not prepared!” - Amy Webb, SXSW 2023

Alle virksomheter må derfor ha fokus, følge aktivt med i utviklingen, utforske, teste og vurdere hvordan dette påvirker dem. De som ikke klarer det, vil raskt falle fra. Spesielt utdanningssektoren ble dratt frem på SXSW som en sektor som trenger mye fokus på dette fremover.

 “Imagine giving a fifth grader a personal math tutor with unlimited time and patience. It’s a great tool to bring learning to everyone in a way that is personalized to their skill level.”  - Amy Webb, SXSW 2023

 Vi er i starten av en ny tidsalder, og trenger å stille de riktige spørsmålene – og det raskt.

3) Metaverset

Også i år var det mye snakk om metaverset, men kanskje ikke like hypet i år som det var i fjor. I år opplevdes det som at man hadde en mer realistisk tanke på hva metaverset skal bli. For metaverset er ikke her ennå. Vi ser fragmenter av det og man ser mer på begrensningene og fallgruvene. Men at det kommer, det er sikkert, men det kommer kanskje ikke like fort som vi hadde tenkt oss. Men all denne teknologien som nå utvikles, med AI, XR og data så skal det formes en ny verden, og vi må spørre oss hvilken verden vi vi skape og hvem som skal kontrollere og eller styre den. Utviklingen som skjer innen disse kategoriene vil gjøre at det vil komme muligheter som vi ennå ikke vet om, innenfor forretning og det å skape tillit til det som lages.

Kort sagt så oppsummerte Copenhagen Institue of Future Studies det ganske bra: «The metaverse might be virtual, but the impact will be real”. 

4) VR/XR/AR

Extended reality, mixed reality, virtual reality, augmented reality - kjært barn har mange navn. Årets SXSW bød på mye innen disse temaene! Det var 41 foredrag innen XR og metaverse, og det var en egen utstillingshall med alt fra VR-spill og VR-konserter til byplanlegging. 

Det er sagt at “når en teknologi begynner å bli kjedelig, så er den i ferd med å bli voksen og klar til bruk”. XR er på ingen måte kjedelig, men det var interessant å se at det er mindre fokus på selve teknologien og mere fokus på faktisk bruk. Det er et veldig godt tegn – mindre prat om duppeditter og mer om hvordan XR forbedrer livene våre! XR er I ferd med å bli mainstream og finner vei inn i mer dagligdagse bruksområder.

En av de mest interessante foredragene var kanskje om “digital sedatives”. Flere sykehus i USA og Canada har begynt å bruke VR-opplevelser som alternativ til full narkose under enklere operasjoner. De har gått helt bort fra full narkose for for eksempel håndoperasjoner og en del mageoperasjoner. Pasienten får bare lokalbedøvelse og er inne i en behagelig VR-verden mens hen kan snakke med kirurgen. Dermed unngår man “narkosetåke” og andre mer alvorlige bivirkninger av narkose.  Ingen så den komme når de første VR-brillene kom på markedet for noen år siden og alle var opptatt av selve dingsene.

Hva tar vi med oss hjem?

Som sagt snakkes det om et hav av trender på SXSW. Om ikke en trend, men noe som ble snakket mye om var CONVERGENCE. Altså at ting flyter sammen, blir tettere på hverandre og i enkelte tilfeller likere og at ting smelter sammen. Dette gjelder for data og teknologi, men også innen markedsføring snakker man om at salg, merkevarebygging og reklame smelter sammen til å bli ett. Med dette får man flere fordeler, men man må også passe seg slik at ikke alt blir det samme.

Convergence of data må til: Forretningsdata og kundedata må flyte fritt i organisasjonen for at de skal bli tilgjengelig for analyse, og for at man skal kunne ta de i bruk i alle deler av organisasjonen. Teknologier må henge sammen slik at det blir tilgjengelig for alle. Der det kanskje har vært stor avstand mellom ulike teknologiske miljøene, eller avstanden mellom teknologene og de som jobber med kundene har vært stor, ser vi nå at disse må jobbe tettere sammen. Det har også vært veldig tydelig i hvordan selve konferansen har utviklet seg de siste årene. Skillene mellom de ulike disiplinene har blitt visket ut og det er først når teknologi, data og mennesker forenes at det blir til det beste for bedriftene og kundene.

Trender og det å forutse hva som kommer til å skje, handler om å være nysgjerrig, om å løfte blikket og om å fange signaler og å reagere på dem.

Search

Se alle blogginnleggene våre