Statens vegvesen: Spillteknologi bygger bru over Bjørnafjorden

| minutter å lese

Med spillteknologi kan Statens vegvesen dele informasjon med befolkningen om hvordan brua over Bjørnafjorden skal bli. VR-versjonen som Sopra Steria har utviklet lar deg stå på toppen av brua og faktisk kjenne på høydeskrekken. 

Bakgrunn: Virtuell tur  

Statens vegvesen planlegger ny bru over Bjørnafjorden. Allerede nå kan du interaktivt besøke brua, omgivelsene og lære om historien til nærområdet. Foretrekker du omvisning fra båt eller ballong? Statens vegvesen har tatt i bruk spillteknologi for å utvikle en informasjonsportal for ferjefri E39 strekning Stord-Os. Du kan nå ta en virtuell tur over fjorden lenge før brua er bygd. I slike store prosjekter er det mye som påvirker prosjektet indirekte, og som må tas hensyn til. Derfor er det mulig å lese om Tysnes og stedets betydning under andre verdenskrig, og du kan lese om arkeologi og arkeologiske funn.


Statens vegvesen - Bjornafjorden

 

Hva bidro Sopra Steria med  

Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Sopra Steria. Konsulentselskapene Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi har bidratt med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Spillportalen er en 3D-visualisering som fungerer i nettleseren uten plugin, ved bruk av WebGL.  

Denne typen visualisering kan også brukes i andre bransjer, for eksempel eiendomsbransjen eller netthandel. Se for deg at du kan besøke et nybygg eller titte på et produkt, interaktivt via nettleseren din.  

Sopra Steria har utviklet en intern AR-versjon (augmented reality/utvidet virkelighet) til iPad og intern VR-versjon (virtuell virkelighet). I VR-versjonen kan du stå på toppen av brua og faktisk kjenne på høydeskrekken. Du kan se det hele i fugleperspektiv med en ballongtur.   

Utviklerne av portalen har bakgrunn som spillutviklere, og de tilbragte nok en del tid med dataspill på barnerommet. Sammenhengen mellom gaming og utvikling av slike interaktive løsninger er tydelig. Det er samme teknologi som brukes av spillutviklerne, og mange av prosessene er de samme.  

 

Statens vegvesen - Bru over Bjørnafjorden

 

Verdi: Spillteknologi som styringsverktøy og god brukeropplevelse

Spill som interaktivt medium kan gi en ny og bedre opplevelse for brukerne som Statens vegvesen vil nå med sin informasjon. Målgruppen for løsningen er alt fra naboer og trafikanter til politikere. De kan se tekst, bilder og lyd, og blir tatt med inn i en digital verden der de kan navigere rundt. Viktig informasjon om brua, teknikk, byggemetode, forskning og samfunnsnytte, i tillegg til informasjon om klimautslipp, naturmiljø, kulturminner og krigsminner blir med ett mer levende for brukerne.

Løsningen spiller også en rolle som en del av BOLC, Bjørnafjorden Open Live Center, som er en del av styrings- og støtteverktøyet som Statens vegvesen bruker for å vite nøyaktig hvor i prosessen de er til enhver tid. Statens Vegvesen ser helt klare fordeler med å dele prosjekterte data på denne måten fremover, og kan gjennom BOLC styre etter byggherreforskriften på en mer rasjonell måte. 

 

Statens vegvesen - Kulturminner ved Bjørnafjorden

Statens vegvesen - Bjornafjorden

Skjermbilder fra løsningen

 

Fakta om BIM 

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og er digitale informasjonsmodeller av et byggverk og dets tilhørende data. Slike informasjonsmodeller er kjernen i en samarbeidsmodell mellom forskjellige bidragsytere, som f.eks. byggherre, entreprenør, elektriker og offentlige myndigheter, der informasjonen kan brukes både under selve byggeprosessen og gjennom hele konstruksjonens levetid. 

Mer informasjon

 

 

 

 

 

Ann-Kristin Skarbøvig

Ann-Kristin Skarbøvig

Direktør for forretningsutvikling, transport

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle