OsloMet/Unit: Arbeidslivsportalen - bedre organisering i praksis

| minutter å lese

Bakgrunn

Arbeidslivsportalen er en nasjonal løsning som bygger bro mellom institusjoner for høyere utdanning og arbeidslivet. Oppdraget bestod av å utvikle en digital tjeneste som skulle erstatte sektorens prosesser for tildeling av praksisplasser. Brukerne har vært involvert fra dag én i utviklingen av samhandlingsplattformen, og det har vært den største suksessfaktoren.

 

Hva bidro vi med?

Sopra Steria stilte med åpent sinn, ni personer i et tverrfaglig team på totalt 12, og egen Lean Next-metodikk. Alle fagdisiplinene, prosjektleder, funksjonell arkitekt, tjenestedesigner, UX-designer, utviklere og tech lead, spilte godt sammen med kundens egne ressurser.

Sammen med kunden fant vi de viktigste problemstillingene og kjernen i det som skulle løses. Og ut ifra dette prioriterte vi å utvikle en bedre løsning for fordeling av studenter på praksissteder.

Tidligere viste det seg at studenter oppfattet praksisfordelingen urettferdig, og det var viktig å få prosessen til å oppleves mer rettferdig. Brukerinvolveringen resulterte i gode tilbakemeldinger fra brukertester hos studenter, praksissteder og studiesteder. Brukerne var fornøyd med resultatet, og følte seg både sett og hørt gjennom hele prosessen.

 

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Skjermbilder fra løsningen

 

Hvilken verdi skapte dette?

Arbeidslivsportalen forenkler organisering av praksisplasser for høyere utdanning for alle involverte. Med Arbeidslivsportalen kan studiestedene gi studentene mulighet til å påvirke utfallet av fordelingen av praksisplasser. Studiestedene kan legge til rette for at studentene setter opp en ønskeliste med 10 praksissteder når praksisoppholdet planlegges, og studentene får på den måten mer innvirkning på valg av sted.

Fra juni 2020 ble Arbeidslivsportalen overlevert til Unit, som skal eie og tilby tjenesten. Unit legger planer for at de første institusjonene kan ta i bruk løsningen fra høsten 2020, og vil stå for utrulling til andre universiteter og høgskoler som ønsker å ta tjenesten i bruk.

Det første utviklingsprosjektet er avsluttet for denne gangen, men både universitets- og høgskolesektoren - samt andre store samfunnsaktører - har identifisert ytterligere behov for samhandling mellom utdanning og arbeidsliv som det er ønskelig å ta inn i Arbeidslivsportalen.

 

Fakta

  • Arbeidslivsportalen er en gratis løsning uten lisensgebyr for praksisstedene.
  • Arbeidslivsportalen kan i løpet av 2020/2021 brukes av:
    - alle studier i høyere utdanning med praksis
    - alle praksissteder med studenter i praksis fra høyere utdanning
  • Fullverdig bruk hos lærestedene betinger bruk av Felles studentsystem (FS)

Nettsiden til Arbeidslivsportalen

Lydia Nicolaysen

Lydia Nicolaysen

Direktør for leveranser innen smidig virksomhet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle