NDLA: Forbedret brukeropplevelse

| minutter å lese

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid utviklet for å levere frie og åpne digitale læremidler for videregående utdanning, samt tilrettelegge for å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling.

Utfordringen

NDLA tilbyr fagstoff i de fleste fag for videregående skole gjennom en kompleks struktur av emner og kategorier. Hver dag har tjenesten 80 000 besøk av lærere og elever som skal finne frem til relevant innhold blant over 22.000 sider med fagartikler og oppgaver. I 2020 ble den nye læreplanen, Fagfornyelsen, innført og gav ytterligere utfordringer og muligheter for NDLA og alle lærere og elever i Norge.

Den mangeårige plattformen har kontinuerlig behov for modernisering og fornying av brukeropplevelsen for å tilfredsstille dagens forventninger hos målgruppen.

Tegneserie av prosessen

Hva bisto Sopra Steria med

Brukerinvolvering er kjernen i metoden vi jobber på sammen med NDLA. Brukertesting, observasjoner og intervjuer i kombinasjon med måling og analyse av faktisk bruk gir nødvendig innsikt for å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer.

For innovasjon og videreutvikling av tjenesten har det å forstå behov og hente inn lærdom fra brukerne vært avgjørende for å skape nye ideer og nye måter å løse brukerbehovene på.  

Ved å kombinere dette med god tverrfaglig sparring mellom fagdisipliner som fagredaksjon, design, måling og teknisk er det jobbet for å hente ut større gevinst av innsikten og bruke den til å finne bedre måter å tilby tjenestene på.

En dyp og komplisert struktur som gjorde jobben med å finne frem krevende er forenklet med rask og oversiktlig navigasjon og forbedret søk med flere muligheter for lærere og elever å få planlagt og gjennomført undervisningen.

Et stabilt og robust designsystem er videreutviklet og modernisert og balanserer et designutrykk som må møte krav til kvalitet, trygghet og forutsigbarhet for brukerne i tillegg til krav til inspirasjon og modernitet.

To personer peker på en datamaskin


Verdi: Brukerinvolvering gir bedre arbeidsredskap

NDLA har nå et tjenestekart som kan fungere som verktøy for å hente frem, få oversikt og prioritere ideer mot strategi og innsikt.

Elever og lærere i den videregående skolen fått et enda bedre arbeidsredskap i skolehverdagen. Nettsidene er universelt utformet og er tilpasset flere flere brukerflater enn tidligere.

Guttorm Hveem hos NDLA, ansvarlig for brukskvalitet og måling, har følgende å si om arbeidet med sporingsstrategier og -implementering:

- Både vi og fremtidige forskere har et tydeligere og bedre overblikk over hvem som besøker oss og hvordan de interagerer med innholdet vårt. Historiske data er viktig for forskning innen EdTech (Digitale Læringsmidler), eiere, innholdsprodusenter og konkurrenter. Vi er bedre rustet til å prioritere arbeidet vårt, og gjøre veloverveide endringer basert på fakta og innsikt. Det gjør oss også i stand til å utnytte våre interne ressurser bedre.»

 

Siv Mundal

Siv Mundal

Designleder

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle