Ny undersøkelse: Norske virksomheter velger magefølelse fremfor data

minutter å lese

En ny undersøkelse gjennomført av Sopra Steria i samarbeid med Opinion viser at 7 av 10 norske virksomheter selv mener de er datadrevet, selv om det i praksis er magefølelsen som fremdeles regjerer. 

– Hver uke blir det produsert mer data enn det samlet ble produsert i hele det forrige årtusenet. Likevel er de fleste norske virksomheter umodne til å utnytte mulighetene denne dataen skaper, sier leder for innsikt og analyse i Sopra Steria, Hanne Larsen. 

I undersøkelsen kom det frem at 7 av 10 selv mener at de er datadrevet, men når man ser nærmere på hvordan virksomhetene bruker data – stemmer ikke tallet, mener Larsen. 

– Få av virksomhetene som mener at de er datadrevet, bruker data aktivt til å ta faktabaserte beslutninger på ny innsikt, eller forbedre prosesser og forretningsmodell ved bruk av ny innsikt. Hva virksomheter legger i det å være datadrevet, oppleves som svært ulikt, og noen mener gjerne de bruker data ettersom virksomheten bruker ERP-system og digitale verktøy, sier Larsen. 

Hanne Larsen Sopra Steria
Hanne Larsen, Sopra Steria 

 

96 prosent mangler kompetanse 

I undersøkelsen kom det også frem at de fleste virksomhetene mangler kompetanse på hvordan bruke data.  

– 96 prosent av virksomhetene mangler tilstrekkelig kompetanse på å samle og utnytte data. Det er synd ettersom fremtidens konkurransefortrinn vil være knyttet til god bruk av innsikt og data, sier Larsen og fortsetter:  

– God bruk av data kan nemlig gi bedre brukeropplevelser, noe fremtidens brukere vil sette større krav til. Ellers gir det også mulighet for å være til stede i riktig kanal med riktig budskap, og ikke minst kan data brukes til å effektivisere og automatisere prosesser, sier Larsen. 


Toppledernes digitale agenda 

Direktør for Business Consulting i Sopra Steria Skandinavia, Lillian Røstad, er ikke overrasket over resultatene fra undersøkelsen: 

– Vi fant det samme i intervjuene til rapporten vår Toppledernes digitale agenda. Mangelen på kompetanse, og spesielt i ledergruppen, oppleves som et stort hinder for mange virksomheter som ønsker å bli mer datadrevet, sier Røstad, som mener at koronakrisen er en god tid for virksomheter å ta tak i utfordringen:  

– Koronakrisen har bidratt til å sette digitalisering høyere på lederes agenda. Dette er derfor et perfekt tidspunkt til å ta grep, sier Røstad. 


Fakta

  • Syv av ti som jobber i virksomheter med flere enn 50 ansatte sier de jobber i en datadrevet virksomhet.  
  • Over halvparten har opplevd eller opplever at deres kunder etterspør personifiserte tjenester. 
  • Halvparten sier det er viktig å bli mer datadrevet i løpet av de neste tre årene.  
  • Virksomheter innenfor tjenesteytende bransjer opplever i større grad at deres kunder etterspør personifiserte tjenester enn virksomheter i de andre bransjene. 
  • De fleste virksomheter er i liten grad moden når det gjelder bruk av kunstig intelligens. 
Search

dataanalyse-og-innsikt

Lignende innhold

Vil du vite mer?

Bente Sundlo

Bente Sundlo

Direktør for samarbeidsløsninger