Operaen i Oslo

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Bærekraftsmålet

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Vår ambisjon

Vi skal bruke vår kompetanse til å utvikle bærekraftige byer og samfunn.​

Våre mål

  • Vi skal bistå byer med å utvikle miljøvennlig løsninger​.
  • Vi skal tilby kundene våre utslippsfrie tjenester​.
  • Vi skal jobbe sammen med frivillige organisasjoner som bidrar til å skape en inkluderende by med rom for alle​.

Hva gjør vi?

For våre kunder:​

  • Vi bistår i utviklingen av bærekraftige løsninger og prosesser.
  • Vi tilbyr utslippsnøytrale datadriftstjenester​.

For våre medarbeidere:​

  • Vi plasserer kontorene våre nær kollektivknutepunkter​.
  • Vi tilbyr sykkelparkering​.

For samfunnet:​

  • Vi har satt konkrete mål for reduksjon av klimautslippene våre​.
  • Vi jobber sammen med Kirkens Bymisjon for å skape en inkluderende by med rom for alle.
Vil du vite mer?
Hilde Solberg Holm
Hilde Solberg Holm Direktør for samfunnsansvar