Sopra Steria åpner døgnbemannet sikkerhetssenter

| minutter å lese

Det nye, døgnbemannede sikkerhetssenteret til Sopra Steria skal redusere cyberrisikoen i privat og offentlig sektor. Den aller første eksterne kunden er Utlendingsdirektoratet (UDI).

I en bygning sentralt i Oslo, bak flere godt bevoktede dører, sitter en håndfull av landets fremste operative sikkerhetseksperter og følger med på en jevn strøm av data som ruller over et tjuetalls skjermer. De jobber i Sopra Sterias nye Security Operations Center (SOC), den nye førstelinjen i kampen for å beskytte sensitive data mot cyberkriminelle, fremmede stater og utro tjenere.

– Vi overvåker datatrafikk og brukeroppførsel 24 timer i døgnet, og øker dermed sannsynligheten for å oppdage og håndtere angrep på et tidlig stadium. Sopra Steria har brukt store ressurser på å bygge opp markedets mest moderne SOC fra bunnen av, sier Jørgen Rørvik, Director Cyber Security, Digital Platform Services i Sopra Steria.

Reduserer risiko

Han beskriver store og dramatiske omskiftninger i sikkerhetslandskapet de senere årene, hånd i hånd med gjennom digitaliseringen av samfunnet.

– Du kan ha et sikkerhetssystem i toppklasse og likevel bli rammet, noe vi har sett flere eksempler på både i Norge og internasjonalt. Nye og ukjente trusler er det vanskelig å gardere seg helt mot. Derfor kjøper stadig flere virksomheter i dag SOC-tjenester for å redusere cyberrisikoen sin, få bedre oversikt over trusselbildet og forstå omfanget av konkrete sikkerhetshendelser, sier Rørvik.

Norsk lokasjon avgjørende

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den første eksterne virksomheten som inngår avtale med Sopra Sterias norske SOC. Ronald Barø, sikkerhetssjef i UDI, understreker at det er helt avgjørende at tjenesten leveres av en lokal aktør med norske leveranseressurser.

– Vi merker at trusselbildet skjerpes. UDI forvalter store digitale verdier som mange vil ha tak i. Denne anskaffelsen er et viktig ledd i profesjonaliseringen av sikkerhetsarbeidet vårt. Vi trenger å sitte med den fulle og hele kontrollen, og norsk leverandør var et tidlig og ufravikelig krav fra vår side, sier han.

Livsviktig sikkerhet

I UDIs systemer ligger det informasjon om nærmere 3,5 millioner mennesker. Denne omhandler alt fra oppholdssøknader og arbeidstillatelser, til opplysninger om politisk aktivisme og religiøs tilhørighet. Dette er data som opptil flere nasjonalstater med autoritær tilbøyelighet svært gjerne vil ha tak i.

– Klarer vi ikke å beskytte dataene våre, kan det i ytterste konsekvens få følger for liv og helse. Det er naturligvis helt uakseptabelt. SOC-anskaffelsen blir et ekstra sikkerhetslag i vårt cyberdomene. Samtidig vil vi bruke informasjon som fanges opp herfra i våre løpende vurderinger av trusselbildet vårt, sier UDIs sikkerhetssjef.

Fyller gapet mellom drift og sikkerhet

SOC blir den operative delen av Sopra Sterias sikkerhetstjenester. Nils-Erik Auråker, ansvarlig direktør for outsourcing i Sopra Steria Skandinavia, forteller at SOC-satsingen rettes mot hele det skandinaviske markedet, og ikke bare konsulentselskapets eksisterende kunder.

– Tjenesten står på egne bein i markedet, og komplementerer ordinær driftssikkerhet. Samtidig er avstanden mellom sikkerhetsovervåking og drift en potensiell akilleshæl for mange virksomheter, ikke minst på grunn av responstid ved hendelser. Vårt mål er å fylle gapet mellom IT og sikkerhet ved å legge til rette for integrering av SOC med sakshåndteringssystemer hos andre aktører, sier han.

Ifølge Auråker er tjenesten særlig aktuell for virksomheter som forvalter personopplysninger, har digitaliserte forretningsprosesser og sitter på store digitale verdier.

Kontaktpersoner:

* Sopra Steria, Director Marketing and Communication Scandinavia, Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

* Sopra Steria, Jørgen Rørvik, Director Cyber Security, Digital Platform Services, Sopra Steria, mobil 970 57 730

 

Bildetekst: Operativ sikkert. Sopra Steria, her ved outsourcingsdirektør Nils-Erik Auråker (t.v.), lanserer sitt først operative sikkerhetssenter i Skandinavia. Senterets aller første kunde er UDI og sikkerhetssjef Roald Barstø. Foto: Sopra Steria

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia