Sopra Steria kvalitetsstemples av Nasjonal sikkerhetsmyndighet

| minutter å lese

Sopra Steria er det femte selskapet som siden 2016 blir godkjent som leverandør i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

- Det er en anerkjennelse for arbeidet vi gjør innen sikkerhet, og ikke minst et svært viktig kvalitetsstempel fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sier Jørgen Rørvik, direktør for cyber Security i Sopra Steria.

NSM stiller strenge krav til selskaper som ønsker å bli en del av kvalitetsordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk kan håndtere en hendelse, men må også tilfredsstille definerte krav innenfor ni ulike områder. Dette omfatter blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering. Sopra Steria tilfredsstiller ifølge NSM disse kravene på en god måte.

- Vi er til nå 150 personer som jobber dedikert med sikkerhet, og er en av landets største sikkerhetsleverandører som leverer til samfunnskritiske virksomheter i både offentlig og privat sektor. Å bli en del av denne kvalitetsordningen er et naturlig neste steg i vår svært viktige satsning på sikkerhet, sier Rørvik og fortsetter:

- I vårt Security Operations Center har vi tilbudt hendelseshåndtering til selskaper vi allerede gjør overvåkning og drift av – men med denne kvalitetsordningen kan vi tilby hendelseshåndtering som tjeneste, uten at de har avtale for drift fra før. Det vil si at en virksomhet som ikke vært kunde av oss før, kan ringe og få hjelp.

Antall cyberangrep er økende Sopra Steria er Norges største konsulentselskap innen digitalisering, og har blant levert tjenester til det norske Forsvaret og Politiet i en årrekke. Avdelingsdirektør Bente Hoff ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM, sier at antallet cyberangrep mot norske virksomheter er økende, og private selskaper som driver med hendelseshåndtering er en viktig brikke for å sikre norske verdier.

- Med Sopra Steria med på laget, har vi nå fem meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester, og bekrefter ordningen er både relevant og etterspurt, sier hun.

Sopra Steria inngår i NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering frem til august 2023.

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia