Ny topplederrapport: Skal du lykkes i fremtiden, må du være smidig

| minutter å lese

En ny rapport oppsummerer hva 20 norske toppledere tenker om fremtiden: Vinnerne blir de som klarer å jobbe smidig.  

– Ledere som vil henge med i fremtiden, må la alle i bedriften bestemme. Bare sett klare rammer først. Det sier Lillian Røstad, leder for Business Consulting i Sopra Steria. Hun og prosjektleder Hallgeir Varsi, er to av de som står bak den ferske rapporten om «Toppleders digitale agenda». Den oppsummerer 20 norske topplederes tanker om hva som skal til for å lykkes i fremtiden. 

– Jo nærmere kunden, jo bedre 

Om man ikke bygger inn smidighet i organisasjonen, får man ikke tilpasset seg raskt nok til kundene og man får heller ikke utnyttet mulighetene i egne medarbeidere eller i ny, digital teknologi, viser rapporten. 

Én av konklusjonene er at fremtidens ledere må delegere beslutningsmyndighet ut i hele organisasjonen, men gi medarbeiderne denne friheten med fast hånd.  

– Dette er forutsetninger for at en bedrift skal henge med inn i fremtiden, understreker Røstad. Årsaken er at alle bedrifter opplever stadige endringer eller usikkerhet, og at gammeldagse, hierarkiske organisasjoner ikke er bygget for dette, heter det i rapporten. Man må ta hele organisasjonen i bruk. 

NAV: Selvstyrte team 

Rapporten ble lansert i forbindelse med en paneldebatt på det årvisse Sopra Steria-eventet «Power of Sharing» i Den norske operaen nylig. Budskapet i rapporten ble sterkt understøttet fra scenen, der arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte var én av deltakerne.  

Han leder en stor organisasjon i stadig omstilling, og han bekreftet at det å spre ansvaret er avgjørende – men at det ikke finnes noen «one size fits all»: 

– Vi i NAV måtte bygge opp en rekke autonome team. Men nøyaktig organisering av det enkelte team kom helt an på hva som passet hos akkurat dem, oppsummerte NAV-sjefen. 

I debatten deltok også konsernsjef Rolf Barmen i Elmera Group og Lene Eltvik Vindfeld, som er leder for organisasjon, lederskap og kultur i Sbanken. Begge delte liknende erfaringer. 

Hans Christian Holte

NAV-sjef Hans Christian Holthe forklarte hvordan de hadde brukt smidig ledelse i en stor organisasjon i stadig omskifting.

Trenger rammer og innsikt 

Man må kort sagt la folk på alle nivåer i organisasjonen ta avgjørelser, sier Hallgeir Varsi. – Men det krever at alle har nødvendig innsikt og altså vet hvilke rammer de må holde seg innenfor. Alle forstå situasjonen de står oppi, og de må vite hvilken vei de skal. 

Ifølge rapporten gir dette viktige gevinster også utover en effektiv og nettopp smidig, tilpasningsdyktig organisasjon: Man får det beste ut av medarbeiderne, og de får selv store muligheter til å utvikle seg.  

Må omfavne usikkerheten 

Dette innebærer at en bedrift bare vil lykkes hvis man både har klar struktur, retning og mål, også delmål, som hele organisasjonen er innforstått med.  

En slik styringsmodell gjør bedriften fleksibel og tilpasningsdyktig. Lillian Røstad mener stadig raskere endringer innenlands og ikke minst uro og store, makroøkonomiske forandringer ute i verden nettopp forutsetter at man innretter seg slik, selv om det kan oppleves utrygt. 

– Man må omfavne usikkerheten og organisere seg slik at man ikke bare kan leve med den, men også utnytte mulighetene og hente ut maksimalt potensial fortløpende. 

Å innføre en slik modell kan likevel være smertefullt, og at det ikke er uvanlig at noen som prøver, ønsker seg tilbake til en «god, gammeldags» hierarkisk ledelse. 

Slikt tar nødvendigvis tid, man prøve og feile der også, sier Røstad. 

Vil du lese rapporten: 

Deltagere i panelsamtalen

Diskuterte fremtidens bedriftsledelse - fra venstre: Leder for organisasjon, lederskap og kulturi Sbanken, Lene Eltvik Vindfeld, NAV-sjef Hans Christian Holte, leder for Business Consulting i Sopra Steria, Lillian Røstad, konsernsjef Rolf Barmen i Elmera Group og Hallgeir Varsi, prosjektleder i Sopra Steria og redaktør for rapporten «Toppleders digitale agenda».

Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia