Arendalsuka: – Sirkulærøkonomi et must for å få verden videre

| minutter å lese

– Vi kan ikke fortsette med ikke-bærekraftige løsninger, ressursene må i sirkulasjon. Men det krever både et nytt tankesett og ny teknologi. Derfor er det krutt i koblingen mellom Footprint og Sopra Steria. 

Det sier Trine Skei Grande, Footprint-partner og én av innlederne på en av Sopra Sterias scene-happeninger på Arendalsuka.

Sirkulært på scenen

Etter kjøpet av Footprint tidligere i år, kjører selskapene en debatt sammen under plakaten  «Sirkulærøkonomi - klar for å slutte sirkelen”?

Sirkulær-seansen er bare én av fire debatter Sopra Steria kjører underveis i årets Arendalsuke 15.-18. august. De andre skal blant annet forsøke å finne ut av om vi er digitalt rustet for krig”, Hva forventer Norges innbyggere i 2030?” og om når Metaverset kommer. En fellesnevner er ikke uventet god bruk av teknologi.

  Bedre teknologi, bedre liv

  Teknologi representerer store muligheter for velferdssamfunnet, helsetjenester, arbeidsliv, bærekraft og demokrati. Til syvende sist er alle grep vi tar, viktige for å forbedre innbyggernes liv i dag og i fremtiden, sier administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti.

  Han sier det er her teknologi kan bidra, siden tjenestene innbyggerne får, kan bli mer effektive og bedre tilpasset deres behov. – Med endret demografi og veien mot et nullutslippssamfunn, er  teknologi helt nødvendig for å beholde velferdsnivået vi har.

  Og, legger han til, vi må bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi og bli flinkere til å innovere. Klarer videt, kan mange fremtidige utfordringer løses på en god måte.

  Teknologi og tankesett

  Dette er også noe Trine Skei Grande har på hjertet når hun går på scenen i Arendal tirsdag

  – Å utnytte ressursene våre bedre via sirkulærøkonomi må til, vi kan bare ikke fortsette å forbruke klodens ressurser, sier hun. Men å lykkes har både med tankesett, politikk, tekniske standarder og teknologi å gjøre.

  Den tidligere Venstre-lederen mener politikerne må gjøre det lønnsomt å innovere og bruke resirkulerte og andre fornybare ressurser. – Disse ressursene må få en riktig pris, slik at de kan bli en del av økonomien. Ett trivielt eksempel: Kranvann, som er bortimot gratis, må få en pris om folk bokstavelig talt skal verdsette det.

  Priser og standarder

  Tilsvarende er det vanskelig å utnytte avfall i dag, men dét butter også mot manglende standarder.

  – Man kan lage isolasjon av avfallsplast, men siden resirkulert plast består av så mange typer, fungerer det ikke. Her kommer standardene inn, så isolasjonen kan lages av de riktige plasttypene.

  Prissetting og standarder er opp til politikerne, men å utnytte ressursene krever dyktige fagfolk og god bruk av teknologi.

  Grande mener AirBnB er ett godt eksempel på koblingen mellom smarte hoder, teknologi og sirkulærøkonomi. – Slik utleie kan riktig nok øke reiselysten, men isolert sett bruker man jo hus som allerede står der, med de samme møblene og grytene - og skaper nye verdi via en nettløsning, uten å forbruke noen grunnressurser.

  Mange andre steder er det vanskeligere, og mye å ta fatt i. Derfor er jeg også så glad for at Footprint og Sopra Steria har slått kreftene sammen. 

   

  Sopra Steria på Arendalsuka

  Arendalsuka byr i år på et tusentall arrangementer- debatter, sceneshow, stands, konserter - utallige møter mellom næringslivs- og samfunnstopper og menigmann i den lille sørlandsbyen.

  Sopra Steria står for fire av debattene:

  • Er vi digitalt rustet for krig? Med krig i Europa er et robust samfunn avgjørende for å håndtere digitale trusler, så hva kan bedrifter og samfunnet gjøre for å sikre en trygg, digital fremtid for alle?
  • 2030: Hva forventer Norges innbyggere? Vi vet ikke hvordan Norge vil se ut, men vi vet at dagens løsninger og tjenester ikke vil være tilstrekkelige.
  • Sirkulærøkonomi: Klar for å slutte sirkelen? For ett år siden fikk Norge en nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Hva har skjedd siden? Hvordan kan virksomhetene bygge bærekraftige forretningsmodeller?  
  • Metaverset kommer. Bør vi engste oss? Metaverset står på trappene, og inspirerer, engasjerer og skremmer. Med metaverset blir skillet mellom den fysiske og den digitale verdenen visket ut, og i det nye universet blomstrer forretningsmuligheter. Men det gjør også truslene.  

  Vi sees i Arendal!

  Search

  Kort om Sopra Steria

  Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

  Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

  Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

  Vil du vite mer?

  Kristin Blix-Elton
  Kristin Blix-Elton
  Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia