Arendalsuka 2022

- | minutter å lese

Teknologiutvikling og digitalisering, verdensbildet og globalisering, Norges økonomi, innbyggernes forventninger og det grønne skiftet: Det er mange faktorer som preger samfunnsutviklingen i disse dager.

Hvordan vi responderer på denne utviklingen kan ha mye å si for hvordan fremtidens samfunn vil se ut.

Hvordan vil det oppleves å bo i Norge i 2030? Hvilke forventninger vil innbyggerne ha til tjenestene og produktene de mottar? Hva skjer når skillet mellom det digitale og fysiske viskes ut – vil all samhandling foregå i Metaverset? I lys av situasjonen av Ukraina, hvordan ville Norge håndtert en krigssituasjon? Og ikke minst, hva må norske virksomheter gjøre for å sikre bærekraftige, sirkulære forretningsmodeller som kan leve videre i det grønne skiftet?

Dette er noen av spørsmålene vi må stille oss nå, for at vi som samfunn kan ta de beste valgene i årene som kommer. Slik kan vi best sikre at fremtidens samfunn blir et godt sted å bo og jobbe.

Sammen med spennende samarbeidspartnere og gjester, er dette derfor problemstillinger vi løfter under årets Arendalsuke, og vi håper du følger debattene, enten fysisk eller digitalt!

 

Er vi digitalt rustet for krig? 

 

Med en krig på europeisk grunn, er det viktigere enn noen gang med et robust samfunn som håndterer digitale trusler en krig kan føre med seg. Hva kan virksomheter og samfunnet gjøre, for å best sikre en trygg, digital fremtid for alle?  

Mer info

 

2030: Hva forventer Norges innbyggere? 

Arendalsuka

 

Vi vet ikke hvordan Norge ser ut i 2030, men vi vet at dagens løsninger og tjenester ikke vil være tilstrekkelige for fremtidens innbygger.  

Mer info

 

Sirkulærøkonomi: Klar for å slutte sirkelen? 

Arendalsuka

 

For ett år siden fikk Norge en nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Hva har skjedd siden den tid? Og hva kan virksomheter gjøre for å bygge bærekraftige forretningsmodeller?​  

Mer info

 

 Metaverset kommer. Bør vi engste oss?   

Arendalsuka

 

Metaverset står på trappene, og inspirerer, engasjerer og skremmer. Med metaverset blir skillet mellom den fysiske og den digitale verdenen visket ut, og i det nye universet blomstrer forretningsmuligheter. Men det gjør også truslene.  

Mer info 

 

Møt oss i Arendal – eller følg våre spennende debatter digitalt!

 

 

Search
Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia