Norad og Sopra Steria hjelper barn i hele verden å lære på sitt eget språk

| minutter å lese

Visste du at blant barn som bor sør for Sahara, er det kun én av ti 10-åringer som kan lese en enkel setning selv om flesteparten har gått på skole i flere år? Sammen sørger Direktoratet for Utviklingssamarbeid (Norad) og Sopra Steria for læringsressurser av høy kvalitet på et språk barna forstår.  

Bakgrunn: Utdanning som bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål nummer 4 lyder som følger: å sikre en inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle. Er det i det hele tatt mulig å nå dette målet? Norad var en av mange organisasjoner som tok utfordringen på alvor, og lanserte Det globale digitale biblioteket / the Global Digital Library (GDL) med hele 3000 bøker på over 70 språk den 28. april 2018! Hvordan gikk dette til?  

Verdi for verden 

Det globale digitale biblioteket er et samarbeidsprosjekt med verdensomspennende aktører som Unesco, Unicef, Verdensbanken, The Global Book Alliance, Creative Commons og Norad for å nevne noen. Biblioteket inneholder barnebøker for barn og unge av høy kvalitet på over 100 språk som det finnes lite eller ingen litteratur på, samt læringsressurser i lesing og matematikk på engelsk og andre utvalgte språk.   

Flere barn og unge lærer å lese og regne 

Prosjektet gir dermed flere barn og unge tilgang til læringsressurser på et språk de bruker og forstår. Innholdet er åpent og fritt tilgjengelig (CC-lisensiert), og kan brukes av alle, for eksempel skoler, lærere, foresatte og forlag. Bøkene er tilgjengelige både på mobil og nettbrett, og kan skrives ut. I tillegg til barnebøkene, har GDL nå også matematikkspill og videoer for barn i alderen 6 til 12 år basert på innhold fra Khan Academy.

Innholdet er laget av Sopra Steria-ansatte med pedagogisk og matematisk bakgrunn. Mange av spillene har flotte illustrasjoner som gjør at barn både kan tilegne seg innholdet via tekst og visuelt. Det jobbes videre med å legge lyd til en del av spillene, fordi vi vet at barn lærer på ulike måter. Instruksjonsvideoene hjelper barna i innlæringen av det faglige innholdet.

Vi utforsker også muligheten for en AI-basert «matematikklærer» som også kan støtte opp under innlæringen. Prosjektet har også jobbet med leseopplæringsressurser for barn som ikke kan lese, i første omgang på engelsk. Disse vil publiseres i 2024.   

Den store dugnaden 

Prosjektet samarbeider med partnere for å oversette bøker og matematikkspill til forskjellige språk, men også for å øke bruken av ressursene. I dag kan GDL-innholdet oversettes til over 300 språk! Oversettelseskampanjen, "Translate a Story", bidro blant annet i 2023 til at mer enn 700 barnebøker oversatt til 12 ghanesiske og 29 indonesiske språk ble publisert på plattformen. Dette ble gjort i tett samarbeid med UNESCO Paris, Unesco i Ghana og Indonesia, samt regjeringene i de respektive landene.   

I 2024 ønsker vi å sette søkelys på bruken av ressursene. Vårt pilotskoleprogram der ressursene skal testes ut over minimum en 6 ukers periode i tett samarbeid med lærere, starter i Sør-Afrika, Etiopia og Vietnam før sommeren. Målet er et bærekraftig bibliotek som kan vedlikeholdes og drives av våre partnere, skoler og lærere i tiden framover. I tillegg til bruk i skolefagene, kan lese- og matematikktrening foregå som en del av fritidsaktiviteter, på bibliotek og i hjemmet. Jevnlige tilbakemeldinger fra lærere og elever som tar i bruk ressursene, vil gi oss muligheter for å kontinuerlig forbedre og utvikle ressursene. Lærere vil også kunne lage egne ressurser til biblioteket. GDL er en stor, global dugnad.  

Hva bidrar Sopra Steria med? 

Sopra Sterias utviklere jobber med å tilpasse H5P-interaktivitet og GDL-plattformen, og gode løsninger for nedlasting, deling og oversettelse av ressurser. Vi implementerer endringer gjort etter brukertester og andre tilbakemeldinger fra brukerne, og i samarbeid med designere og innholdsteam jobbes det for å gjøre plattformen mest mulig brukervennlig og tilpasset målgruppen.  

Innsikt, illustrasjoner og landingssider 

UX-designere lager flyt og visning både på plattformen og i ressursene basert på jevnlige brukertester gjort av barn og unge i Afrika og Asia. Vi har bidratt med tusenvis av illustrasjoner brukt på nettsiden, landingssider og kampanjer i sosiale medier. Målgruppen befinner seg langt unna Norge geografisk og i mange tilfeller også kulturelt, og det å være tett på i form av samtaler, intervjuer, observasjon og brukertester har gitt verdifull innsikt i utviklingsprosessen.   

Skjermbilde fra læringsressursene

Økt synlighet og bruk av GDL  

Våre spesialister på markedsføring har i flere år kjørt datadrevet markedsføring mot markedene Rwanda, Ghana og Kenya. Målet har vært å nå ut til foreldre og lærere for å skape oppmerksomhet, trafikk og bruk av plattformen. Med datadrevet tilnærming bygger vi strategier basert på data og innsikt, og ulik testing av hypoteser. 

Sopra Steria har produsert videoer og dynamisk annonseinnhold med bildemateriell til kampanjene Hey teacher! og Hey parent! der vi benytter ulike formater og annonseplasseringer som spiller på de styrkene og egenskapene som hver plassering har i kanaler som Google Ads, Facebook, Instagram, Display og YouTube. Tall og statistikk samles i Google Looker Studio for å analysere resultatene og justere Key Performance Indicators (KPI-er) for å vurdere suksess ut fra målene som er satt for kampanjene.   

I tillegg kjøres det kampanjer mot relevante konferanser med geografisk målretting. To eksempler er Digital Learning Week i Paris og MEducation Alliance i Washington, for å bygge merkevare for plattformen til mulige samarbeidspartnere.  

Sopra Steria produserer også innhold for ukentlig posting i sosiale medier, X (Twitter) og LinkedIn, for å synliggjøre innhold i plattformen.

Vi er stolte og ydmyke for å kunne bidra til at flere barn og unge i verden får lære på sitt eget språk!  Toppbildet fra brukertesting i Bac Ha, Vietnam: Christopher Brandt, Norad

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle