HoloCares nye nettside: både ansikt utad og samarbeidsnettverk innad

Bakgrunn 

HoloCare er verdens første innovasjonssenter for blandet virkelighet (mixed reality) i helsesektoren, og samarbeider med anerkjente sykehus og forskningsmiljøer. Målet er å utvikle nye løsninger innen holografisk visualisering av medisinske bilder, og forske på den kliniske verdien av disse løsningene.  

Da HoloCare i 2019 ble et eget AS og gjort kommersielt tilgjengelig, trengte de ny visuell identitet og ny nettside for å styrke merkevaren og nå ut til et større publikum enn tidligere, blant annet gjennom store internasjonale helsearrangementer.  

Et ledd i denne prosessen var å etablere en ny tjeneste for klinikere og forskere tilknyttet HoloCare og blandet virkelighet innen helse. Klinikerne og forskerne hadde et behov for å samarbeide tettere på tvers av sykehusene gjennom å være mer åpne og transparente samt synliggjøre hva institusjonene tilknyttet HoloCare jobber med.  

Illustrasjon fra nettsiden til Holocare_produkter

Nettsiden for digitalt samarbeid mellom klinikere og forskere på tvers av sykehusene (Illustrasjon fra nettsiden ved Jan-Andre Granheim, Sopra Steria).

 

Hva bidro vi med? 

Sopra Steria stilte med et tverrfaglig team med eksperter på brukeropplevelse og design for å bistå med designprosessen i to leveranser. Først merkevarebygging med design av ny visuell identitet samt design og utvikling av ny nettside på publiseringsløsningen Umbraco CMS. På samme løsning designet og utviklet vi et samarbeidsnettverk der klinikere og forskere kunne logge seg inn via nettsiden. 

Våre konsulenter gjennomførte et brukersentrert design- og utviklingsløp sammen med utviklere fra Polen og andre konsulenter hos HoloCare.  

Hvilken verdi skapte dette? 

HoloCare sitter igjen med en moderne og troverdig visuell identitet, som også reflekteres på den nye nettsiden. HoloCare er mer tilgjengelig for alle og kan fronte produktene sine for markedet slik de selv ønsker.  

Samarbeidsnettverket fikk navnet Academic Collaboration Network, og åpner for at HoloCare er digitalt vertskap for klinikere og forskere som kan synliggjøre prosjektene sine og invitere til samarbeid om forskning og utvikling av HoloCare-applikasjoner. Målet er at dette skal føre til mer forskning som kan støtte opp under HoloCares arbeid med applikasjoner til helsevesenet. 

Illustrasjon fra nettsiden til Holocare_prosjekter

 Produkter som HoloCare leverer (Illustrasjon fra nettsiden ved Jan-Andre Granheim, Sopra Steria).


Fakta 

Vil du vite mer?
Ingunn Bratteberg
Ingunn Bratteberg Leder av design
Les om lignende prosjekter
Les lignende blogger
Les lignende nyheter

Kontakt oss

Vil du høre mer om lignende prosjekter?

Kryss av i boksen for å bekrefte*

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle