Kollegaer i Sopra Steria

Sikkerhet

Bli bedre kjent med noen av våre fagområder og les om hvilke muligheter du har som konsulent hos oss

Fagområder

Har du lyst til å jobbe med sikkerhet i utviklingsprosjekt og sikre noen av de største og viktigste IT-løsningene i Norge? Da har du muligheten i Sopra Steria! Vi er et av de største utviklingsmiljøene i Norge, med et sterkt fokus på sikkerhet som både holdning og fagfelt, og ønsker å skape en kultur hvor det er enkelt å skrive sikker kode!  

Hvem er du?
Du liker å utvikle løsninger samtidig som du er litt detektiv; finne og rette sårbarheter i koden, løse problemer, holder deg oppdatert på ny teknologi og vil bygge robuste løsninger. Vi ser etter alle som brenner for sikkerhet og har lyst til å jobbe i et miljø som forstår og tar sikkerhet på alvor. Du ønsker å sette deg inn i eksempelvis OWASP, bidra til beste praksis for sikker systemutvikling (S-SDLC), og designe løsninger med innebygget personvern. Du ønsker å bruke utviklerverktøy som gjør det enklere å levere solid programvare (software), og sørge for det bygges inn trygg identitetshåndtering og robust kryptering. Videre er du med på å vurdere risiko og tiltak i løsningene, med tanke på mulige sårbarheter og hvordan systemer bør beskyttes mot eventuelle angrep utenfra. Og du kan bidra til å teste at systemene vi lager og forvalter er tilstrekkelig sikret.   

Hva jobber vi med?
Hos oss er det viktig å levere gode og sikre løsninger hos våre kunder og partnere, samtidig som vi deler erfaringer og bygger kompetanse. I våre prosjekter bidrar vi til å løfte fokus på sikker systemutvikling, og vi hjelper kundene våre med å ta gode valg som bedrer sikkerheten i alle deler av systemutviklingsløpet. Som utviklere og konsulenter samles vi også i faggrupper relatert til sikkerhet, arrangerer interne og eksterne kurs, tester tekniske løsninger som bedrer sikkerheten, jobber med metoder som gjør det enkelt å skrive sikker kode fremfor å hemmes av utenforliggende sikkerhetsmekanismer, og vi lager «Capture The Flag» oppgaver for å trene oss på sikkerhet. Vi ønsker å ligge foran, være proaktive og holde oss oppdatert. Vi har det moro, samtidig som vi jobber med sikker systemutvikling!  

Hvem jobber her? 
Hos oss er vi utviklere som har et øye for sikkerhet i hele systemutviklingsprosessen, og som forstår viktigheten av sikkerhet hele veien fra design til drift. Våre utviklere samarbeider med fagspesialister i utviklingsteamene samt Security Champions, og andre dedikerte sikkerhetsressurser innenfor spesifikke fagområder. Vi deler av vår kunnskap og hjelper med å sikre løsningene vi leverer hver dag. Vi har mange ulike profiler, så hvis du liker sikkerhet og lurer på om du kan passe inn i en slik rolle, ta kontakt med oss for en prat! 

Vil du hjelpe våre kunder med å forstå det digitale trusselbildet som utvikler seg i negativ retning? Ønsker du å gjøre våre kunder mer bevisst slik at de får bedre forståelse for trusler og sårbarheter knyttet til den informasjonen de forvalter og produserer? 

Sopra Steria har et sterkt fagmiljø innen sikkerhetsstyring, ledelse og informasjonssikkerhet, og du vil jobbe med og lære av noen av de beste hodene i landet. Du vil få muligheten til å jobbe med proaktiv rådgivning, utrede, planlegge og etablere risikobasert styring av informasjonssikkerhet, gjennomføre risikovurderinger, kartlegge og vurdere sikkerhetstilstanden, opplæring og bevisstgjøring og mye, mye mer. 

Hvem er du? 
Du er på jobb for å lære. Du ser på struktur og intern sikkerhet som muligheter, og ikke et hinder. Med dine gode kommunikasjonsferdigheter klarer du å formidle fagkunnskap til kollegaer og til kunden på en måte som alle forstår. 

Hvordan jobber vi? 
Helt overordnet jobber vi med strategisk rådgivning. Vi jobber med å skape verdi, og å bevisstgjøre kundene om både dagens og morgendagens utfordringer. Vi jobber i spennet mellom teknologi/IT-systemer, og individene som bruker teknologien. Derfor trenger vi folk som forstår seg like godt på mennesker, organisasjoner og samfunn, som teknologi og verktøy. 

Hvem jobber her?
I dette fagområdet har vi bakgrunn som ingeniører, informatikere, økonomer og jurister. I tillegg er flere av oss er utdannet innen samfunnssikkerhet og IT-ledelse. Vi har stor variasjon i hvor vi har jobbet eller studert. Vi har bakgrunn fra Forsvaret, Politiet, andre offentlige organer, bank eller rene konsulenthus innen IT-sikkerhet. 


Vi jobber med nettverk, sikkerhet og identitetshåndtering av nasjonal kritisk infrastruktur. Vi jobber strategisk, teknisk og operasjonelt. Vi skal kunne gi råd til kundene med de beste valgene innenfor ulike løsninger og iverksette disse. 

Hvem er du?
Vi ser etter deg som har et hjerte og hjerne for sikkerhet og nettverk.
Du ønsker å jobbe bredt med sikkerhetsrådgivning, eller mer spisset inn mot sikkerhet innen infrastruktur og/eller programvaresikkerhet. Du vil være med på å utvikle samfunnet sammen med våre kunder.

Hvordan jobber vi?
Innenfor teknisk sikkerhet og nettverk jobber vi med sikkerhetsovervåking, nettverksdesign og oppsett, nettverkskonfigurasjon, brannmur, infrastruktursikkerhet, skysikkerhet, Governance, risk og compliance, Splunk, OT/SCADA, sikkerhetsarkitektur, penetrasjonstesting, sårbarhetsvurderinger/analyser, Identity and access management, Identity governance and administration, privileged access management og Incident Response and Forensic Analysis.

Hvem jobber her?
Vi har bakgrunn som sikkerhetsspesialister, ingeniører, informatikere, nettverk- og systemadministratorer med både bachelor- og masterutdanning. I tillegg er flere av oss er utdannet innen samfunnssikkerhet. Vi har ulik arbeidserfaring og studiesteder, men felles for oss alle er at vi brenner for IT-sikkerhet.

Søk graduate-stilling

I vårt rekrutteringssystem fyller du inn informasjon om deg selv, hvilken by du ønsker å jobbe i, samt de fagområdene du er interessert i. Husk å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra videregående- og høyere utdanning.

    Vil du vite mer?

    Heidi Gulli
    Heidi Gulli
    Leder for rekruttering av nyutdannede