Lederne må spise sist

av Lars Fjelddalen - Senior manager
| minutter å lese

Mer enn noen gang er det viktig at lederne her i nord viser omsorg og bryr seg. Hvis ikke kan det bli kostbart for mange.

2022 ble et år preget av mye negativitet. Pandemi, krig i Europa, høy inflasjon og rentehevinger. 2023 startet med innføringen av bompenger i Tromsø som for mange kan gjøre året enda mer utfordrende.

Vi må ta på alvor at mange er bekymret for fremtiden. Selv om ikke alle snakker høyt om det kan det være flere enn vi tror som tenker på hvordan de skal få endene til å møtes. I verste fall kan det føre til utmattelse, usikkerhet og psykiske utfordringer. Dette stiller store krav til våre ledere i både offentlig sektor og i det private næringsliv.

Boken «Leaders Eat Last» av lederguru Simon Sinek er like aktuell i dag som da den kom ut i 2014. Her snakker han om hvor viktig det er at ledere klarer å skape et trygt arbeidsmiljø for sine medarbeidere. Opplever man ikke trygghet på innsiden, blir man mer opptatt av å passe på seg selv enn å håndtere farene fra utsiden. Dette er starten på et giftig arbeidsmiljø. Et miljø hvor man ikke tar vare på hverandre, men bare tenker på seg selv.

For bedrifter kan disse farene på utsiden være konkurrenter, reguleringer eller markedet. Håndterer man ikke dette blir man et lett bytte og konkursbegjæringene kommer farlig fort. For enkeltindivider kan farene være stress, angst og usikkerhet. Håndterer man ikke dette står man i fare for å havne utenfor arbeidslivet, frivillig eller ei.

Utbrenthet og giftig arbeidsmiljø

Et giftig arbeidsmiljø er den største driveren for negative valg, viser en rapport fra McKinsey. Hele 73 prosent av respondentene oppgir dårlig arbeidsmiljø som årsak til at man vurderer å si opp. Rapporten viser også at de som oppgir høy grad av giftig arbeidsmiljø har større mulighet for å bli utbrent som igjen fører til større sannsynlighet for å si opp.

Ansatte som slutter gir åpenbare negative konsekvenser for en bedrift, men mennesker utenfor arbeidslivet er også et enormt samfunnsproblem. Ifølge Helsedirektoratet gir psykiske lidelser en samfunnskostnad på nesten 300 milliarder i året. Det er rundt fire ganger forsvarsbudsjettet!

Hva kan en leder gjøre?

En god leder bryr seg om de ansatte. Lederen setter de ansatte først og er mindre opptatt av å skinne selv. De legger til rette for at de ansatte har det bra og kan utvikle seg. De skaper trygghet. Dette kalles også tjenende lederskap, eller «servant leadership»,som handler om at ledere skal legge til rette for at medarbeidere settes i stand til å utvikle virksomheten. Men dette må gjelde ledere i alle ledd, og det må være høyt på agendaen. I rapporten fra McKinsey vises det til en stor organisasjon som opplevde syv prosent nedgang i utbrenthet (mot 11 prosent økning på nasjonalt nivå i samme bransje) og selskapets CEO mente at ledelse og vedvarende oppmerksomhet fra høyeste nivå i selskapet var nøkkelen til denne forbedringen.

Hva kan en virksomhet gjøre?

For virksomheter handler det om å ha fokus på de rette tingene og evne å omstille seg. Man må være bevisst på situasjonen man står i og organisere seg slik at man kan takle endringer. Smidig organisering eller agile metodikker handler i bunn og grunn om disse faktorene. Tiden for tunge femårsplaner og lange beslutningsveier er forbi. Nå må man som bedrift evne å være dynamisk, jobbe mot samme mål, ha korte beslutningsprosesser og raskt ta til seg læring. Skal man skape en smidig og robust bedrift trenger man gode ledere som skaper et trygt, godt og endringsdyktig arbeidsmiljø.

Man trenger egentlig ikke gjøre dette for komplisert. Tjenende lederskap og smidig organisering er vel og bra, men i bunn og grunn handler dette om å være et godt menneske som bryr seg. Ledere må være bevisst på dette.

Mine råd er at ledere bør ta enkle grep i hverdagen: Sett av en halvtime med hver av sine ansatte. Legg bort målsettinger, KPIer og prestasjoner. Legg bort PC. Legg bort telefon. Og spør hvordan de har det. Hvordan det egentlig går. Ledere må la medarbeidere se at det er viktig for dem at de har det bra og at de bryr seg. Det gjør at medarbeiderne får en litt bedre hverdag og kanskje noen færre bekymringer. I tillegg er det en investering for bedrifter her i nord som gjør de ansatte mer lojale, presterer bedre og slutter sjeldnere.

Innlegget ble først publisert i Nordnorsk debatt 19. januar 2023.

Search

Se alle blogginnleggene våre