Ledere, finn frem våpnene tillit, involvering og god planlegging

av Anne Karin Augland - Leder for endringsledelse
| minutter å lese

I krisesituasjonen må vi alle gjøre det vi kan, for å holde hjulene i gang. Dette er krevende også for ledere, og her må de ta i bruk sine viktigste våpen for å lykkes; tillit, involvering og god planlegging.

Vi jobber daglig med å støtte ledere i krisetid. I koronakrisetiden ser vi at ledere står sammen for å støtte medarbeidere som holder hjulene i gang fra hjemmekontor eller på arbeidsplassen.

Selv om hverdagen ser annerledes ut, skal vi opprettholde aktiviteter, og møte kundenes behov. Dette er en krevende øvelse som byr på mange utfordringer i en ny hverdag som vi ikke har opplevd maken til før.

Virksomheter håndterer situasjonen ulikt, avhengig av bransje, type virksomhet, kultur og behov.

Presset på ledere øker

Krise- og beredskapsledelse utøves gjerne av ledere på flere nivåer. Det er et ansvar som kommer i tillegg til de ordinære lederoppgavene.

Det er lett å føle seg overlesset og uten oversikt. Dette kan igjen få ledere til å stoppe pågående utviklingsarbeid, sette initiativer og muligheter på vent, fordi lederen selv ikke har kapasitet til å følge opp.

Lederens våpen er derfor tillit, myndiggjorte medarbeidere og aktiv delegering. La en nær medarbeider være din «førstelinje» som kan bidra til å rydde i behov for informasjon og avklaringer. Deleger myndighet, og la lojale medarbeidere få smake på lederrollen.

Gi medarbeidere mulighet til å ta ansvar, drive aktiv lederstøtte, og bidra til at lederrollen kan utøves, uten at hjulene stopper opp.

Informasjonsbehovet øker

I krisetider er det ikke bare informasjonsbehovet som øker, men også den enkeltes behov for å bidra, være til nytte og kjenne seg inkludert. HR- og kommunikasjonsansvarlige vil trolig oppleve felles behov for informasjon til ansatte og ledere.

IT-ansvarlige kan bidra til at alle kan ta i bruk digitale samhandlingsløsninger. Digital samhandling var fint å ha, mens nå er slike løsninger helt nødvendigefor å løse utviklingsoppgaver og drive virksomheten med langsiktig horisont.

Beslutningsstøtte får en ny betydning

Når ingen vet hvor lenge krisen varer, må vi alle planlegge for å omdisponere ansvar og oppgaver i takt med smittespredning, sykdom og slitasje. Et viktig grunnlag for realistiske kort- og langsiktige planer, er å hele tiden ha oversikt over relevant kompetanse og hvor raskt den kan mobiliseres.

Noen virksomheter har planlagt hvordan de raskt lære opp nye medarbeidere enten de er konsulenter, nyansatte eller mobiliserte ansatte. Etterfølgerplaner gir oversikt over medarbeidere med potensial for å ta lederansvar, og dette har en rekkevirksomheter allerede på plass.

Planer skaper oversikt og kontroll, noe som kommer godt med i krisetider. En ny situasjon krever nye løsninger. Medarbeidere som nå får ansvar og myndighet, blir myndiggjort. De som involveres, blir engasjert. Farten gjør at planer ikke blir perfekte, men trolig gode nok.

En leder som viser tillit, vil oppdage nye talenter. Det kommer også godt med når en ny normalsituasjon skal etableres.

Innlegget ble først publisert i Dagens perspektiv 31. mars 2020. 

Search

Se alle blogginnleggene våre