Krise er lakmustest for virksomhetskulturen

| minutter å lese
Kjerneverdier og organisasjonskultur, «måten vi gjør ting på hos oss», blir svært synlig under kriser. Den forfektede kulturen, alle de gode ordene på plakatene og på nett som flotte verdigrunnlag, settes på prøve.  

Medarbeidere ser på ledere – etterleves nå verdier som åpenhet, innovasjon, integritet, involvering, kvalitet og tillit? Eller avdekkes et gap mellom den forfektede og den sanne kulturen?  

Krise fremtvinger raske beslutninger 

Når beslutninger må tas raskt, blir lederes magefølelse synlig. Raske beslutningsprosesser tydeliggjør for medarbeidere hva som egentlig gjelder, den egentlige kulturen kommer frem. Kulturen og verdiene speiles i handlinger, og troverdigheten kan stå på spill. Ledelsen kan bli stående avkledd tilbake om handling ikke er i tråd med den kulturen man ønsker for virksomheten.  

Kulturen blir synlig på en ny måte fra hjemmekontoret  

Medarbeidere ser til ledelsen med en tørst for informasjon, og vurderer indirekte daglig om de lever etter verdiene, det kan bokstavelig talt føles på kroppen. Sier vi at vi skal ha en kultur preget av åpenhet og involvering, ja – så må vi involvere og oppsøke medarbeidere daglig. Sier vi at fellesskapet er i fokus, må vi sette kollektivt fellesskap fremover tiltak som gagner enkeltindivider. Sier vi at vi skal preges av nytenkning og engasjement, må vi lete med lykt og lupe etter muligheter for nye tjenester. Hvis virksomheten forfekter en kultur med samarbeid og tillit, ja da er det lite rom for utsagn som «slå på kamera så jeg kan se at du har stått opp». Når noen ledere likevel velger å handle i direkte strid mot kulturen – ofte fordi de ikke er kulturbevisste eller tenker seg om – svekker de verdienes troverdighet og gir medarbeidere en opplevelse av å se den egentlige kulturen.  

Det er store gevinster å hente for ledere som nå opptrer i tråd med gode verdigrunnlag  

Tiden vi er inne for at vi legger fundamentet for organisasjonskulturen langt fram i tid. Ansatte og medarbeidere vil huske hvordan denne situasjonen ble håndtert. De vil huske med stolthet hvordan virksomheten endret fokus, og fikk til nye ting under krisen, eller de vil kunne gremmes over ledelsens fravær og dårlige valg. Det kommer en tid etter koronaen hvor ledere, ofte indirekte, blir vurdert av medarbeidere og markedet på kulturens troverdighet og integritet under krisen. Det nytter ikke å etterpå si at vi skal være innovative og åpne, dersom man i handling nå gjør det motsatte. 

Til ledere: Sjekk din egen kulturpuls 

  • Opptrer du i tråd med virksomhetens verdier?   
  • Etterlever du verdiene i den nye konteksten?   
  • Tar du beslutninger som styrker eller svekker den organisasjonskulturen du ønsker å være en del av? 
For å komme ut på den andre siden med troverdighet, kjerneverdier og kulturen i behold, er det nå lakmustesten pågår.
 
Search

Se alle blogginnleggene våre