Industriell digitalisering: Med livet som innsats

av Yrjan Reime - Direktør for forretningsutvikling, energi
av Kenneth Titlestad - Director - Cybersecurity
| minutter å lese

Industriell digitalisering er der OT (operasjonell teknologi) og IT (informasjonsteknologi) møtes. I fremtiden vil de to i kombinasjon spille en nøkkelrolle i å sikre organisasjoners konkurransekraft og suksess.

Den industrielle revolusjonen som begynte på slutten av 1700-tallet, førte til store endringer i måten varer ble produsert og transportert på. Dampmaskinen og mekanisering av produksjonen var blant de store oppfinnelsene som gjorde det mulig å produsere varer raskere og billigere. I dagens samfunn står vi midt i en ny industriell revolusjon. Mens tidligere teknologiske gjennombrudd forbedret mekaniseringen, omhandler den fjerde industrielle revolusjonen, også kjent som Industri 4.0, digitalisering og automatisering av fysiske produksjonsprosesser.

Operasjonell teknologi og informasjonsteknologi møtes nå i «the Industrial Internet of Things» (IIoT), som gjør det mulig å samle inn og analysere store mengder data i sanntid. Smarte maskiner og roboter er allerede i bruk i mange fabrikker, og det er mulig å overvåke og kontrollere produksjonsprosessene på en helt ny måte.

Andre typer risiko

Men med alle disse nye teknologiene kommer også en ny type risiko. Uten riktig kvalitet på dataene som brukes til å styre produksjonsprosessene, kan uønskede situasjoner oppstå. OT-sikkerhet, som refererer til sikkerheten i produksjonsprosesser, må ha høy prioritet for å hindre slike situasjoner. Det er viktig å ha systemer på plass for å sikre at dataene som brukes til å styre produksjonsprosessene, er pålitelige og nøyaktige. Dette kan gjøres ved å implementere systemer for kvalitetskontroll og vedlikehold og ved å sørge for at de ansvarlige har riktig opplæring.

I tillegg er det viktig å ha god sikkerhet i omkringliggende digitale systemer for å hindre cyberangrep og uautorisert tilgang til systemene som styrer produksjonsprosessene. I likhet med OT-sikkerhet må IT-sikkerhet ha høy prioritet for å sikre en trygg og sikker produksjonsprosess. Risikostyring må være en integrert del av den industrielle utviklingen. Hvis man ikke tar hensyn til dette, kan det føre til situasjoner som kan koste både menneskeliv og økonomi.

Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010 førte til tap av 11 menneskeliv på grunn av mangelfull risikoforståelse og mangelfull utnyttelse av data og utstyr. Ransomware-angrepet mot Colonial Pipeline i 2021 førte til at virksomheten måtte stenges ned i flere dager, noe som igjen førte til drivstoffmangel og høye priser i flere deler av USA.

Lettere å oppdage fare på forhånd

Samtidig er det viktig å huske på at digitaliseringen bidrar til økt sikkerhet og kvalitet på flere områder. Med riktig bruk av teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens kan man for eksempel identifisere slitasje og potensielle utfall i produksjonsprosessen før de oppstår. Det vil også være mulig å samle inn og analysere data som kan brukes til å optimalisere produksjonsprosesser og redusere risikoen for ulykker.

For å oppnå balanse mellom utvikling og sikkerhet, må industrien sørge for at ansatte har riktig kompetanse og opplæring. I mange tilfeller vil det være nødvendig med en kombinasjon av kompetanse innen industri, teknologi og sikkerhet. Dette kan gjøres gjennom erfaringsutveksling og opplæring av ansatte, slik at de kan tilegne seg nye ferdigheter og jobbe effektivt med de nye teknologiene.

Avgjørende samhandling

Samhandling mellom IT og OT er helt avgjørende for å sikre suksess for både virksomheter og samfunn. Mens IT-systemer støtter sentrale forretningsprosesser, sikkerhet og administrasjon, muliggjør OT-systemer automatisering og styring av kritiske operasjoner.

Arbeidet med IT og OT sammen vil være viktig for å møte de stadig økende kravene til sikkerhet, effektivitet og innovasjon. Økende digitalisering medfører at det stadig blir viktigere å sikre data og systemer mot cybertrusler. Mer avansert teknologi gjør oss mer sårbare for feil og angrep, og økende konkurranse og press på kostnader medfører økt behov for effektivitet ved hjelp av teknologi.

Med utviklingen av nye teknologier, som skybaserte løsninger, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens (AI), er det stadig større muligheter for å utvikle integrerte løsninger som kan møte disse utfordringene på en mer effektiv måte. Digital tvilling-teknologi er et eksempel på dette. Organisasjoner som klarer å utvikle integrerte løsninger som kombinerer teknologi, prosesser og mennesker, vil kunne oppnå betydelige fordeler i et stadig mer komplekst og utfordrende forretningslandskap.

Nettopp derfor vil IT og OT spille en nøkkelrolle i å sikre organisasjoners konkurransekraft og suksess i fremtiden.

Innlegget sto først på Digi  9. mars.


Search

Se alle blogginnleggene våre