Fra slagord til handling: Tre råd for å skape god delingskultur

av Nana Stojanovic - Employer branding manager
| minutter å lese

Å skape en kultur der medarbeidere vil dele, gjøre hverandre bedre og bidra til organisasjonens felles beste, er ikke gjort over natten.

Jeg har lært meg et nytt ord det siste året. Ordet ble kåret til årets ord i 2020 av det danske språkrådet. Samfundssind. Det kan sammenlignes litt med den norske dugnaden. En slags kollektiv forståelse av at her trenger vi at alle bidrar, og at det vinner alle på. Dette var kanskje det mest effektive verktøyet vi hadde i 2020-2021.

I Sopra Steria har vi et eget tilsvarende begrep: «Power of sharing». I «Power of sharing» ligger det en felles enighet om at vår kombinerte kompetanse er større enn summen av delene, noe vi etterlever både internt og med våre kunder og partnere.

Men hvordan får vi over 2 000 individer til å ikke bare forstå, men også ta aktivt del i og videreutvikle denne kulturen? Det er selvsagt ikke gjort i en håndvending, men det er helt klart noen grep vi ser har stor effekt. Her er tre av de fremste:

1) Hjelp medarbeidere med å bygge sin personlige merkevare

Vi har et helt apparat som hjelper våre kolleger med å bli mer synlige innen fagfeltene sine. Fagekspertene og tekstforfatterne våre samarbeider om å skrive faglige artikler, mens historiefortellere og designere hjelper med den gode fremstillingen. Kompetanseheving på tekst og presentasjonsteknikk skjer gjennom både én-til-én-bistand og interne kurs. Vi er også til stede i de kanalene og formatene som egner seg best for den enkelte medarbeider. Det være seg fagpresse, digitale foredrag, nettaviser, konferanser eller lignende. Dette er et tilbud alle medarbeiderne i selskapet kan benytte seg av. Det gjør at de blir ettertraktede foredragsholdere, skriver kronikker i landets mest leste aviser, og ikke minst blir attraktive rådgivere for kundene våre og gode ambassadører for oss som arbeidsplass.

2) Synlige ledere gir tillit og trygghet

Vi har lært mye det siste året! Oppriktig, ufiltrert og hyppig kommunikasjon fra ledelsen har vært utrolig viktig for å øke tilliten og tryggheten i en usikker tid. Vi har alltid hatt god tilstedeværelse og kommunikasjon fra ledere i selskapet. Men det siste året har behovet økt og blitt desto mer verdsatt av medarbeiderne. Lederne har lagt ut «selfie»-filmer, lært seg å selv produsere direktesendinger fra stua ut til 2 000 medarbeidere og vært enda bedre på å benytte seg av alle de interne kanalene vi har. I tillegg bistår kommunikasjonsrådgivere med at riktig og viktig informasjon når fram på en god måte. Kvinnenettverket i Sopra Steria tok nylig inititativ til et eget «Fredagsråd» der anonyme spørsmål om alt fra karriere, graviditet, kleskode og jobbforelskelse blir ærlig besvart av et lederpanel på direkten – i en nedpå og uskriptet sending som har fått mye skryt internt.

3) Du skal ikke kimse av et artig arrangement

Sist, men ikke minst er vi veldig opptatt av å knytte nettverk og utvikle oss faglig – ofte på utradisjonelt vis. Vi bruker opplevelseskommunikasjon som katalysator for god delingskultur. Og med det mangfoldet som følger med 2 000 medarbeidere, er vi nødt til å spille på alle strenger og sanser for å komme medarbeidernes ønsker og behov i møte. For i en stor organisasjon er det garantert ikke alle som setter like stor pris på konfetti, høy musikk og heseblesende agendaer – selv om mange helt klart gjør det. Her er en nødt til å tenke nytt. I et nedstengt Norge har kunnskapsfestivaler, digitale «escape room», inspirasjonsforedrag, egen spillefilm, turer i nærmiljøet og interaktive fester gjort en ting klart – våre medarbeidere kan sjeldent forutsi hvordan neste arrangement utarter seg. Denne taktikken har også sørget for at vi har hanket inn priser både nasjonalt og internasjonalt.

Et artig arrangement er likevel aldri bare et artig arrangement. Vi involverer representanter fra hele selskapet for å ivareta behovene hos den jevne medarbeider, samtidig som vi gjennom tett dialog med ledelsen knytter det opp mot virksomhetens strategi.

Vi går sammen, derfor når vi lenger

I tillegg til disse tre konkrete tiltakene, så har Sopra Steria utformet et eget medarbeiderløfte. Det ble til gjennom omfattende undersøkelser og workshops med representanter på tvers av hele selskapet. Medarbeiderløftet gjenspeiles i rekrutterings- og forretningsstrategien, og konkretiserer hva som skiller oss ut som arbeidsgiver.

Vi brenner for godt samarbeid. Derfor sier vi at vi går sammen. Vi har dessuten et unikt og bredt spekter av prosjekter sammen med kundene våre med stor samfunnsnytte. Derfor sier vi at vi når lenger. Medarbeiderløftet ble derfor: «Gå sammen. Nå lenger.».

Dette er et løfte vi har gitt oss selv og som vi ønsker alle våre nye kolleger velkommen med. For ved å investere i medarbeiderne våre, bidra til å bygge deres personlige merkevare, dele kunnskap med hverandre og møte behovene for kreative, sosiale og faglige møteplasser, er vi overbevist om at vi vil ivareta og videreutvikle denne gode delingskulturen.

Innlegget ble publisert i Dagens perspektiv 20.10.2021.

Search

Se alle blogginnleggene våre