ESG og bærekraft – to sider av samme sak

av Marte Bakken - Seniorrådgiver bærekraft
| minutter å lese

Det er lett å bli begrepsforvirret når næringslivet snakker om hvordan de tar hensyn til miljø og sosiale forhold. Noen vil ta samfunnsansvar, andre vil være bærekraftige, og de siste årene har flere begynt å omtale det som arbeid med «ESG».  

For de aller fleste er bærekraft og ESG to sider av samme sak

De ulike begrepene kan være forvirrende internt hos selskapene også. Hvis økonomisjefen snakker om ESG, kommunikasjonssjefen om bærekraft og HR-sjefen om samfunnsansvar, kan det gå unødvendig lang tid før diskusjonene handler om det viktigste – nemlig å sette i gang målrettede tiltak.  

Så hva er egentlig forskjellen på disse begrepene?  

Bærekraft erstatter begrepet samfunnsansvar 

Begrepet bærekraft har, siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, i stor grad erstattet begrepet samfunnsansvar. Bærekraft deles da inn i tre hovedområder: Miljø og klima (Environment), sosiale forhold (Social) og økonomi (economy). For å vurdere om et selskap er bærekraftig ser vi på både selskaps produkter og tjenester, og om sosiale og miljømessige hensyn er integrert i selskapets beslutningsprosesser.    

Det har lenge vært frivillig å ta miljø og klimahensyn ut over noen spesifikke lovregulerte områder, men nå er bærekraft i ferd med å bli både forventet og påkrevd gjennom regelverk og lover. To relevante eksempler er Åpenhetsloven og EUs taksonomi.  

Finansaktører brakte ESG-begrepet på banen 

Forkortelsen står for Environmental, Social, Governance, og består i hovedsak av de samme tre hovedområdene som begrepet bærekraft: Miljømessige (E), sosiale (S) og styringsmessige (G) faktorer.   

Begrepet ble i utgangspunktet brukt av finansaktører, som de siste årene har blitt pådrivere for et bærekraftig næringsliv. De kobler bærekraft og finansiell risiko, og belønner i økende grad de bærekraftige selskapene med bedre finansielle betingelser.    

Årsaken til at finanssektoren har hatt spesiell oppmerksomhet på selskapsstyring er at i selskaper hvor bærekraft er integrert i interne beslutningsprosesser, reduseres risikoen for feilinvesteringer. Arbeid med antikorrupsjon og andre økonomiske bærekraftsområder inngår i finanssektorens vurdering av selskapsstyring. 

Les også vår artikkel: "ESG – enkelt forklart"

ESG og bærekraft reduserer risiko og gir konkurransefortrinn

Et bærekraftig selskap har integrert miljømessige og sosiale hensyn i sin strategi og selskapsstyring. De satser på bærekraftige produkter og tjenester – fordi det gir dem konkurransefortrinn og reduserer risiko for feilinvesteringer.   

Ved å integrere miljø, klima og sosiale forhold i både interne prosesser og leverandørhåndtering, reduseres også risikoen for at det skjer menneskerettighetsbrudd eller miljøutslipp i leverandørkjeden.  

Størst forskjell innen rapportering 

For de aller fleste er bærekraft og ESG dermed to sider av samme sak. Forskjellen er imidlertid tydeligst innen rapportering. For å tilpasse rapporteringen til finanssektorens ESG-vurderinger, presenterer flere selskaper sine bærekraftsresultater som tall og tabeller i en egen rapport.   

En bærekraftsrapport har flere målgrupper, og selskapene bruker ofte mer plass på å beskrive ambisjoner, tiltak og resultater innen bærekraft. 

Search

Se alle blogginnleggene våre