Er du forberedt på #climatequitting?

| minutter å lese

Det er ikke lenger #quietquitting som gjelder. Nå blir det erstattet med #climatequitting. Fremtidens arbeidstakere er ikke nådige mot virksomheter med manglende klimaforpliktelser.

I 2022 spredte trenden #quietquitting seg som ild i tørt gress i sosiale medier. Det vil si at ansatte viser lavt engasjement på jobben og utelukkende gjør det som står i stillingsbeskrivelsen. Nå ser vi en ny trend komme – nemlig #climatequitting, som endrer spillereglene i kampen om de beste talentene. 

Hva er climate quitting?

«Climate quitting» handler kort fortalt om at ansatte – og ikke minst fremtidens ansatte – velger bort virksomheter som ikke har satt tydelige bærekraftmål og klimaforpliktelser. 

En studie fra YouGOV i Storbritannia viser at to av fem er villige til å bytte jobb hvis virksomheten de jobber i ikke tar et større klima- og miljøansvar. Ikke bare ønsker stadig flere å jobbe i virksomheter som fremstår som bærekraftige, men halvparten er også villige til å akseptere lavere lønn, ifølge en studie fra det amerikanske eliteuniversitetet Yale.

Dette understøttes også i andre undersøkelser, fra blant annet KPMG, som viser at én av tre undersøker om en virksomhet har en bærekraftstrategi og -målsetning når de ser etter ny jobb. Like mange av dagens unge (18–24 år) ville takket nei til et jobbtilbud hvis virksomheten ikke hadde tydelige mål knyttet til bærekraft.

Beinhard kamp om klimabevisste arbeidstakere  

Kampen om talentene er beintøff i dagens marked. Når 75 prosent av den globale arbeidsstyrken er generasjon Z og millenials innen 2025, er det nå på tide å stille seg spørsmålet: Hvordan jobber du i din virksomhet med dine bærekraftforpliktelser for å få og beholde de beste menneskene? Og hvordan kan du skape et engasjement rundt bærekraft som gjør at din virksomhet fremstår som en attraktiv arbeidsgiver? 

Bli en attraktiv og bærekraftig arbeidsgiver

Som tidligere leder for bærekraft i Orkla Foods og nå som bærekraftrådgiver i Sopra Steria, har jeg gjort meg noen refleksjoner om hvordan man som arbeidsgiver kan bli mer attraktiv i kampen om de beste hodene:

1) Etabler en bærekraftstrategi med tydelige mål mot 2030. Og hvis dere allerede har en strategi – hvordan kan dere bruke strategien til å skape de store endringsprosjektene som gir tydelig retning og konkurransefortrinn?

2) Bygg bærekraft som en kapabilitet – hos CEO, ledergruppe og alle andre medarbeidere – så dere har en felles kompetanseplattform som sikrer grunnlag for de gode strategiske beslutningene og prioriteringene.

3) Jobb med bærekraft på samme måte som alle andre viktige ting i selskapet. Integrer bærekraft i daglige arbeidsrutiner, forretningsplaner og handlingsplaner – og fokuser på det som er gjennomførbart.

4) Integrer bærekraft i årlige og månedlige måloppfølginger. Alle ledere og medarbeidere bør ha tydelige bærekraftmål koblet til strategien.

5) Sett både tydelige kortsiktige og langsiktige mål som sikrer bærekraft på alle nivåer (people-planet-profit). Det blir ikke bærekraftig på sikt hvis man ikke også sikrer grønn vekst. 

I Orkla Foods var det å jobbe systematisk med vårt bærekraftarbeid en viktig del av det å profilere selskapet som en attraktiv arbeidsgiver. Bærekraft og klimaforpliktelser blir en non-negotiable for virksomheter som ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver i fremtidens arbeidsmarked. Med #climatequitting på agendaen til unge arbeidstakere gjelder det nå å ta grep før, heller enn siden. 

 

Innlegget er skrevet av tidligere ansatt i Sopra Steria, Johanne Kjuus.

Search

Se alle blogginnleggene våre