Digitalisering er ikke målet

av Pål Eirik Paulsen - Leder av brukeropplevelser, Stavanger
| minutter å lese

Slutt å snakke om digitalisering. Begynn heller å snakke om å finne, verifisere og løse problemer.

Du trenger ikke digitalisering for digitaliseringens skyld. Digital teknologi er et verktøy, ikke et sluttprodukt. Det du trenger er folk som kan bruke dette verktøyet til å designe og utvikle effektive løsninger på reelle problemer. Det er det samme som at du ikke bare trenger en hammer for å bygge et hus. I seg selv er en hammer verdiløs. Du trenger mennesker som kan bruke den rett, for å lykkes.

Få unnagjort jobben

«Opplevelser. Det er det vi gjør», har vi hørt UX- og designselskaper si. De har ikke fattet poenget. Folk generelt besøker ikke nettsteder for å få en opplevelse. Det er ikke derfor de bruker nettsteder. Det er grunnen til folk besøker fornøyelsesparker. På nettsteder, og ved bruk av andre digitale produkter skal folk bare få unnagjort en jobb. Løse et problem. Så kan de gå og heller gjøre andre ting.

Folk er særdeles selvopptatte. De tenker stort sett bare på seg selv og sine utfordringer. Digitale produkter og tjenester brukes derfor ikke for din skyld, men for deres. Derfor må du være der for deres skyld. I stedet bruker mange firmaer nettstedet til å snakke om seg selv og hvor fortreffelige de er. Slutt med det! Vi bryr oss ikke! Kan du løse vårt problem eller ei?

Skjulte verdier

La oss bruke et intranett som eksempel. Ofte er det fullt av tørt og nitrist innhold der. Det kan være relevant informasjon, men ikke i den formen den har. Ikke hvis den ikke presenterer en aktuell utfordring og løser et relevant problem. Når vi utformer innhold skal vi snakke direkte til folk. Hva er deres problem og mål? Hva er verdien vi skal tilby? Hvordan kan smerten deres forsvinne og gevinstene bli vunnet?

Innhold kan gjøres til handlinger med følgende mal: Som «hvem» kan jeg «hva» for at «hvorfor»? Hvorfor – er det sentrale spørsmål som innhold skal besvare. Hvis du gjør en god jobb med å besvare hvorfor, så vil du automatisk være brukersentrert.

For eksempel, hvis du skal lage innhold på intranettet om hvordan du gjør Heimlich-manøveren, så vil hvorfor lyde omtrent slik: «Har du noen gang satt mat i halsen så du ikke fikk puste? Ville du ha satt pris på å få hjelp? Lær å utføre Heimlich». Eller om timeføring: «Din timeføring er vårt eksistensgrunnlag som firma og basis for din lønn. Registrer timer nå.» Eller om registrering av uønskede hendelser: «Du er en risiko. Manglende registrering av uønskede hendelser setter liv og verdier i fare. Lær å registrere dem».

Definer hensikt

Hvorfor eksisterer innhold? For å hjelpe brukerne. Hvis innhold blir produsert uten hensikten å hjelpe folk, så er det verdiløst. Noen ganger er det verre enn verdiløst, det er faktisk i veien for det innholdet som har verdi. Det er som rot på loftet, søppel som gjør det vanskelig å finne det du trenger der oppe. Eksempler på unyttig innhold på eksterne nettsider er såkalte nyheter med internt fokus, vår historie, vår visjon og vår misjon. Ofte tar slik informasjon stor plass, og er unyttig for 99,99 prosent av de besøkende. Fordi det besvarer ikke spørsmålet hvorfor, og det løser ikke mitt problem.

Nettet er ikke et reklamemedium. Tradisjonelle brosjyrer skal ikke eksistere på nett. Ingen folk besøker nettsider for å se på flotte reklamebilder. Det løser ikke noen problemer for folk. Digitale kanaler må adressere folks behov, først og fremst. Bilder kan være svært funksjonelle og ha stor verdi, hvis de understøtter behov om å finne frem, eller gir detaljer om for eksempel et produkt eller tjeneste.

Digitalisering handler aldri om deg

Konklusjonen er: Ditt nettsted, intranett, e-butikk, app eller andre digitale produkter og tjenester handler ikke om deg. Det handler om dine brukere. Ikke start digitalisering fordi samfunnet krever det. Identifiser og løs problemer for folk. Når du har funnet og verifisert utfordringer, så kan du vurdere og teste om digitalisering er det rette verktøy for å løse disse utfordringene. Start med brukeren. Definer hvorfor, hvordan og hva. Ikke start med det digitale verktøyet. Dette verktøyet i seg selv er bare en digital hammer.

 

Dette innlegget var først på trykk i Computerworld, september-utgaven 2019.

Search

Se alle blogginnleggene våre