Blir ISO-innovasjonsløftet enda et dokument som havner i skuffen?

av Tobias Studer Andersson - Innovasjonsdirektør og leder for Sopra Steria Scale up
| minutter å lese

En ISO-standard vil heve innovasjonsarbeidet, men dessverre vil ikke dette skje uten at man klarer å lage en innovasjonskultur først, skriver Tobias Studer Andersson, og deler fire tips for å lykkes.

Lørdag skrev Truls Berg og Jacob Mehus i Finansavisen om hvordan standarden ISO 56002 vil bidra til å innovere mer effektivt. En ISO-standard for innovasjon er en erkjennelse i seg selv om at innovasjon ikke skjer automagisk. Truls Berg og Standard Norge har gjort et stort og viktig arbeid med å få ISO56002 på plass. Men det viser seg at vi ikke bare kan lene oss på en standard dersom vi skal lykkes med innovasjon.

Den omfattende rapporten «Mind the gap», som Sopra Steria Scale up utarbeidet sammen med Norges Handelshøyskole og Universitetet i Oslo, viser til at mangel på struktur og prosess var en av nøkkelårsakene til at over halvparten av alle åpne innovasjonsprosjekter mislykkes. Målet med innovasjon er å omvandle muligheter til faktisk verdi. En ISO-standard i seg selv, med fokus på innovasjonsledelse, prosesser og måling, vil ikke skape målbar verdi. Det kreves i tillegg villighet til å ta risiko, og ikke minst en innovasjonskultur. Med innovasjonskultur så mener jeg virksomheter som leverer på sin kjernevirksomhet, samtidig som man også rigger seg for konstant endring for å utforske nye muligheter.


Må ta mer risiko

Verden har aldri endret seg så raskt som nå, men vil sannsynligvis aldri endre seg så langsomt igjen, sa Justin Trudeau på World Economic Forum. Hvis norske virksomheter, private som offentlige, skal opprettholde eller øke sin konkurransedyktighet eller brukervennlighet, er det å tørre å ta mer risiko, nøkkelen. Innovasjonskultur kan man dessverre ikke skrive en ISO-standard på, så flere store virksomheter må bli bedre på å eksperimentere.

«Vi har ikke tid og ressurser for å fokusere på innovasjon», er et omkved vi stadig hører. Men hva hvis dagens kjernevirksomhet ikke er det som morgendagen trenger? Hva vil skje med din virksomhet hvis din endringstakt er tregere enn dine konkurrenter? Den mindre smertefulle konsekvensen er at du får kunder eller brukere som er misfornøyde, den mer smertefulle er at du ikke eksisterer om noen år.


Bygg en innovasjonskultur ved å eksperimentere: Fire tips

Det er en kompleks balanse for ressursallokering mellom nyskaping og kjernevirksomhet. Innholdet i ISO56002 kan være med å legge til rette for å ressursallokere og risikoredusere gjennom en tydelig prosess og struktur for eksperimentering. En måte for å komme i gang med eksperimentering og senke terskelen er å starte i det små innenfor områder som i utgangspunktet ikke forstyrrer kjernevirksomheten.  Når en organisasjon involverer de ansatte i innovasjonsprosessene og eksperimenterer innenfor områder med kalkulert risiko, er toleransen for å feile høyere. Det må det være rom for. Innovasjonskultur bygges best gjennom «seeing is believing», der nøkkelen er å ta være på innovasjonsresultatet, uansett utfall. For hvert små-skala innovasjonsprosjekt som gjennomføres, samler virksomheten data og erfaringer som stein for stein gjør at organisasjonen lærer og bygger selvtillit. I tillegg til at den rigger seg for et fremtidig liv i konstant endring, med en balanse mellom kjernevirksomhet og innovasjon.

Her er fire tips for å komme i gang:

  1. Knytt innovasjonsarbeidet til overordnete strategiske mål
  2. Ha prosess og struktur for innovasjon som skaper transparens og forutsigbarhet
  3. Involver de ansatte, og skap rammer og miljø for å eksperimentere med kalkulert risiko
  4. Sett tydelige mål for dine småskala innovasjonsprosjekter og skaler opp de som når opp til målene
Målet må være at ISO56002 ikke skal bli enda et dokument som havner i skuffen. Standarden, kombinert med en økt risikovillighet blant virksomheter for å eksperimentere, er nøkkelen. Gjennom å jobbe strukturert med innovasjon vil verdi skapes uansett, enten gjennom å finne morgendagens løsninger allerede i dag, eller som et verste utfall: samle læringer som rigger din organisasjon for en økt endringstakt i fremtiden.
Search

Se alle blogginnleggene våre