Barn må oppdras – også på nett!

av Lars Klingenberg - Programvareutvikler
| minutter å lese

I dag er det Safer Internet Day (SID), en dag som arrangeres i 120 land hvert eneste år. Hensikten er å spre informasjon om hvordan gjøre nettet tryggere og bedre for barn og unge.

For generasjonen av barn og unge som vokser opp nå, vil internett være en viktig arena både for underholdning og læring. Barn- og medierundersøkelsen til Medietilsynet viser at de aller fleste 9- og 10-åringer har smarttelefoner, og at svært mange er på sosiale medier når de er 10 år. Dette er positivt, ettersom denne generasjonen utvikler digital kompetanse, som de vil ha behov for når de møter et økt krav til digital kompetanse i arbeidslivet. Men internett kan også være en arena for kriminelle, mobbing – og med tilgjengelig innhold som kan være upassende for barn og unge. Vi må derfor lære dem opp i sikkerhet på nett.

Internett og barn kan ikke separeres

Anerkjente sikkerhetsaktører som NSM, Norsis og PST kommer stadig med hyppigere og mer omfattende vurderinger, analyser og trender innenfor trusselbildet som preger Norge. Kjennetegnet på disse rapportene er at de peker på et stadig mer digitalt samfunn, som fører til økte sårbarheter. Mørketallsundersøkelsen fra næringslivets sikkerhetsråd viser til at over halvparten av alle sikkerhetshendelser i norske virksomheter, er knyttet til menneskelige feil.

Rapporten «Trusler og trender 2019-2020» fra Norsis viser at det må stilles større krav til kunnskap og kultur. «I dag har både cyberkriminaliteten og den teknologiske utviklingen tatt en retning som fordrer at hver og en av oss har mer kunnskap om informasjonssikkerhet.». Her er forebyggende arbeid viktig, spesielt blant barn og unge som er fremtidens arbeidstakere.

Noen mener at bruk av internett blant unge bør stanses, og at unge bør skjermes fra det digitale liv. Men faktum er at internett ikke kan separeres fra barn og unges hverdag. Vi må i stedet fokusere på å gjøre barn og unge til sikrere teknologibrukere gjennom opplæring, forståelse og bevisstgjøring. De voksne må involvere seg i barnas digitale liv, for å kunne sette gode og riktige grenser, og for å kunne veilede.

«Er du sikker?»

Et av tiltakene vi i Sopra Steria har gjennomført for å øke barn og unges forståelse og håndteringsevne av internett, er å bidra til opprettelsen av foreningen «Er du sikker?», sammen med IKT-Norge og Lær Kidsa Koding. Foreningen var i 2019 rundt på skoler, snakket med foreldre og inviterte barn på kurs. Nå er foreningen også i gang med å opprette en nettside med åpne sikkerhetsoppgaver som skoler, foreldre og barn selv kan ta i bruk for å øke sin forståelse om sikkerhet på nett. Dette arbeidet håper vi vil bidra til økt nettvett, og trygghet for barna våre. Nylig har Accenture også blitt med på samarbeidet, og vi håper flere virksomheter følger etter!

Vi mener at det krever en landsby for å oppdra et barn. Vi er derfor svært glade for å ha fått til dette samarbeidet. Vi håper også at alle foreldre, lærere, og varsomheter blir med på sikkerhetsdugnaden, og bidrar til å oppdra våre barn og unge – også på nett!

Lars Klingenberg, programvareutvikler i Sopra Steria, og Cathrine Singstad, seniorrådgiver for informasjonssikkerhet og personvern, Cathrine Signstad_Foto Stig Øyvann

Lars Klingenberg, programvareutvikler i Sopra Steria, og Cathrine Singstad, seniorrådgiver for informasjonssikkerhet og personvern (Foto: Stig Øyvann)

Innlegget ble første gang publisert i digi.no 11. februar 2020.

 

Search

Se alle blogginnleggene våre