SINTEF: Riktig bruk av skytjenester med RightExperience

| minutter å lese

Forskningsinstituttet SINTEF har flyttet driften av infrastruktur, forretningsapplikasjoner og sluttbrukertjenester til Sopra Steria.

Bakgrunn

SINTEF er et av de største uavhengige forskningsinstituttene i Europa, og har over 2000 ansatte fordelt på lokasjoner i Norge og internasjonalt, med hovedkontor i Trondheim. Sopra Steria kombinerer lokal tilstedeværelse i både Trondheim og Oslo, og har en bredde- og spisskompetanse som var avgjørende da SINTEF skulle velge ny IT-partner.

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Det er mange ulike behov som skal ivaretas, og mange enheter som skal administreres! Og nå er alle disse på vei ut i skyen.

SINTEF vil ligge i forkant av kunnskapsbølgen, og bruker helt bevisst moderne teknologi for å få fortrinn på forretningssiden (forskningssiden). De vet nøyaktig hva de vil ha, og satser friskt som en organisasjon på sitt felt.


Hva bidrar Sopra Steria med?

Bruken av standardiserte tjenester er en av årsakene til at SINTEF valgte Sopra Steria som IT-partner i den digitale transformasjonsprosessen de er i gang med.

Vi vil hjelpe dem med å ta i bruk ny teknologi samt gjenbruke og standardisere der det er mulig. Sopra Steria skal bidra med samhandling og etablering av gode selvhjelpstjenester for de ansatte på alle SINTEFs lokasjoner.

Sopra Steria vil blant annet fungere som rådgiver på skyløsninger. Dette vil skje gjennom konsulentselskapets leverandøruavhengige RightExperience-konsept. Riktig bruk av skytjenester er et viktig element i avtalen, slik at SINTEF skal få det beste fra begge verdener, altså både fra sky og bakke.

Den valgte skyplattformen heter Microsoft Endpoint Manager, og flyttingen dit skjer ved hjelp av Sopra Sterias team for standardisert enhetsadministrasjon "RightExperience Device Mangement". 

Prosjektet med Sopra Steria dekker:

 • Overgang for enhetsadministrasjon fra System Center Configuration Manager (SCCM) til Microsoft Endpoint Manager (Intune).
 • Pakking av standard applikasjoner i Sopra Sterias tjeneste App Factory.
 • Reinstallasjon av nåværende PC-er til ny løsning.
 • Enhetsadministrasjon og tilpasning av policier for Microsoft Endpoint Manager Intune Mobile for samtlige ansatte.
 • Overgang til Conditional Acces og multifaktorautentisering for samtlige ansatte.
 • Modernisering av fjerntilgang til Always On VPN.
 • Utarbeidelse og tilpasning av brukerveiledninger for sluttbrukere og Service Desk. 


Hvilken verdi skaper dette?

Jo mindre tid SINTEF bruker på administrasjon og forvaltning av IT-plattformen, desto flere krefter blir til overs for å jobbe med digitalisering og effektivisering av virksomheten. Slik kan SINTEF øke både innovasjonstakt og konkurransekraft.

 • SINTEF får en enda bedre kontroll over alle enheter som benyttes i arbeid. Videre får SINTEF økt sikkerhet ved å integrere verktøyene fra Microsoft Endpoint Manager med Security Operations Center (SOC). 
 • Dette gir SINTEF en sikker og robust klientplattform som alltid er oppdatert. Det gir rask tilgang til nye og moderne funksjoner, blant annet Autopilot. Med den nye Autopilot-plattformen kan enheter konfigureres fra hvor som helst, også hjemme hos ansatte (sluttbrukere). 
 • Overgangen fra System Center Configuration Manager (SCCM) til Microsoft Endpoint Manager (Intune) vil øke effektiviteten og gi SINTEF større rom til å fokusere på de viktigste arbeidsoppgavene. 

SINTEF og Sopra Steria er begge kunnskaps- og kompetanserettede virksomheter som jobber med å skape et bedre samfunn ved hjelp av teknologi.

SINTEFs visjon er "Teknologi for et bedre samfunn" og har:

 • 6 forskningsinstitutter
 • 11 lokasjoner
 • Over 2 000 ansatte

Atle Rønningen

Atle Rønningen

Direktør for infrastruktur

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle