REMA 1000: Gode beslutninger som datadrevet virksomhet

| minutter å lese

Prosjektet synliggjorde hva som er mulig og hva som skal til av videre utvikling, for å sørge for økt konkurransekraft og attraktiv markedsposisjon. Veikartet for å nå disse målene ble definert, og REMA 1000 fortsetter sin ambisjon om å bli en datadrevet virksomhet. 

Bakgrunn: Kunden ønsket å bli datadrevet 

Dagligvarebransjen har de siste årene opplevd store, banebrytende endringer som har endret forutsetningene for å konkurrere og være levedyktige i fremtiden. Teknologi har skapt en hel ny hverdag for kundene, og har påvirket hva kundene foretrekker og aktørenes leveranser til markedet. Etablerte virksomheter utfordres til å tenke nytt fordi kundene har fått økt forhandlingsmakt og endrede preferanser, og på grunn av bransjeglidning og nye forretningsmodeller. Netthandel, hjemlevering og selvbetjente kasser er bare noen av de mange endringene som teknologi har gjort mulig. I tillegg åpner data for å skreddersy kundeopplevelsen og kundekommunikasjonen for å gi en mest mulig sømløs kundereise i et marked med høy konkurranse og lav lojalitet.   

REMA 1000 tok derfor et aktivt grep med sin ambisjon om å bli en datadrevet virksomhet. Målet er å ta gode, faktabaserte beslutninger for å sørge for kontinuerlig vekst og ta ønsket markedsposisjon. Prosjektet hadde følgende mål som et første steg: 

  • Bygge strategi med målbilde og veikart for ambisjonen 
  • Utnytte kundeinnsikt 

  • Riktig og hensiktsmessig organisering av data og analyse 

  • En digital forsyningskjede som benytter data for å levere intelligent og automatisert beslutningsstøtte for å styrke konkurransekraften 

  • Utvikle forretningsmodellen for å få muligheten til å selge innsikt

Hvilken verdi skapte dette?

Ledelsen i REMA 1000 har fått et bevisst forhold til virksomhetens modenhet, hvordan nåsituasjonen er på tvers av bedriften, og hvilke utfordringer som må løses for å nå ambisjonen. 

Prosjektet synliggjorde hva som er mulig og hva som skal til av videre utvikling, for å sørge for økt konkurransekraft og attraktiv markedsposisjon. Veikartet for å nå disse målene ble definert, og REMA 1000 fortsetter sin ambisjon om å bli en datadrevet virksomhet. 

Det ble også lagt et solid beslutningsgrunnlag basert på fakta og innsikt for strategiske beslutninger, og hvordan REMA 1000 skal rigge seg for fremtiden. 

Hva bidro Sopra Steria med 

Medarbeidere fra Sopra Steria ledet prosjektet med sin kompetanse og erfaring fra strategi-, data- og analysearbeid. Nåsituasjonen ble kartlagt, og målbildet med veikart basert på markedet og organisasjonens yteevne (kapabiliteter) ble utarbeidet for at REMA 1000 skulle nå sin ambisjon. En rekke tiltak ble vurdert og analysert før de til slutt ble prioritert, konkretisert og satt ut i livet. Tiltakene skulle blant annet bidra til å: 

  • Beslutte strategi for datadrevet beslutningsstøtte 

  • Organisere data og analyse slik at beslutninger blir basert på fakta som er utarbeidet av et fagmiljø, i større grad enn tidligere 

  • Gjøre prestasjonsmålingen og KPI-styringen gjennomgående og synlige i presentasjonsverktøy/dashboards 

  • Prioritere datadrevne samhandlingsprosesser i verdikjeden 

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle