Orkla Foods: Bærekraftstrategi og posisjonering for merkevarer

| minutter å lese

Vi har bistått Orkla Foods Norge med utvikling av bærekraftstrategi. Målet er at bærekraftstrategien skal gi Orkla Foods Norge en tydelig rolle som pådriver innen bransjen.

Bakgrunn: Utarbeide bærekraftsstrategi

Orkla Foods Norge er en av landets ledende leverandører av ferdigmatprodukter til dagligvare og HORECA-markedet (hotell, restaurant og catering). Selskapet er børsnotert og det er tydelige forventninger både fra investorer og kunder om at de skal levere ambisiøse bærekraftsmål og tiltak som sikrer oppnåelse av disse.

Orklas verdikjede er svært kompleks, med flere titalls tusen ulike leverandører og underleverandører. Det gjør det krevende å utarbeide en tydelig strategi som mobiliserer selskapet. Selskapet har, gjennom sine virksomheter og produkter, stor påvirkning på svært mange av FNs bærekraftsmål

Fordi Orkla ønsket en tydeligere posisjon på viktige områder innen bærekraft, fikk de hjelp av oss til å konkretisere og utarbeide en bærekraftstrategi for merkevarene sine.

Hva bidro vi med?

I arbeidet med bærekraftstrategien har vi fasilitert prosessen og bidratt med rådgivning og metodikk. Vi bisto også i arbeidet med å utvikle selskapets nye bærekraftstrategi, blant annet gjennom en forankringsprosess som involverte alle avdelinger i selskapet.

Sammen med bærekraftssjef i Orkla har vi:

  • Designet prosessen
  • Bistått i analysearbeidet
  • Ledet workshoper
  • Konkretisert og ført den endelige planen i pennen

Vi har også jobbet tett med bærekraftsansvarlig og merkevareteamene til Naturli’ og Toro for å finne attraktive bærekraftsposisjoner. Vi har blant annet vært med på å utvikle Norges første klimamerke for mat - Klodemerket. For Naturli´ ble det også laget årshjul med fokus på bærekraft.

Vi bisto med rådgivning og sparring rundt innhold i sosiale medier, og jobbet også frem mot Arendalsuka for å gjøre vegetarmat mer tilgjengelig.

(Saken fortsetter under bildet)

Bilde av pakningsdesign for vegetarburgere. Tekst: Naturli' burgers, 100 prosent plantbased

Verdi: Bærekraftsstrategi gir tydlig pådriverrolle 

Resultatet av arbeidet er en strategi som allerede har bred støtte i Orkla, og som får en sentral plass i selskapets nye treårsplan.

Planen identifiserer tre tydelige markørsaker. Disse skal prege både strategi, produktutvikling og kommunikasjon i årene som kommer. En sentral del av strategien for markørsakene har vært utviklingen av KPI-er under hver av de prioriterte områdene. KPI-ene er utarbeidet på tre nivåer – forbruker, i eget hus og i leverandørkjede.

Målet er at bærekraftstrategien skal gi Orkla Foods Norge en tydelig rolle som pådriver innen bransjen. Dette skal skje både gjennom produkt- og merkevareutvikling, og gjennom den posisjonen Orkla Foods Norge skal ta i den norske matdebatten.

Resultatet av arbeidet er en strategi som allerede har bred støtte i Orkla, og som får en sentral plass i selskapets nye treårsplan.

Beate Nossum

Beate Nossum

Rådgiver posisjonering og mediehåndtering, Sopra Steria Footprint

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle