Norges Røde Kors: Digital leksehjelp videreutviklet med brukeren på lag

| minutter å lese

Ved hjelp av en digital plattform bistår Sopra Steria Røde Kors med å hjelpe ungdomsskole- og videregående elever med lekser.

Bakgrunn: Leksehjelptjeneste måtte moderniseres

Digital leksehjelp er en gratis og anonym leksehjelptjeneste for elever på ungdomsskole og videregående skole. Tjenesten er et tilbud som drives av Røde Kors. Den forrige løsningen for Digital Leksehjelp trengte å erstattes med en mer moderne, brukervennlig, skalerbar og driftssikker løsning. 

Skjermbilde fra digital leksehjelp

Elevene får tilbud av Røde Kors om hjelp med lekser via en gratis, trygg og anonym digital løsning, utviklet i samarbeid med Sopra Steria. Skjermbilde fra løsningen.

Både elever, frivillige hjelpere og administrasjonen ble inkludert i en omfattende behovskartlegging. Her kom det blant annet frem:

  • At det var viktig at løsningen skulle kunne inkludere flere digitale verktøy og kommunikasjonsløsninger som elevene kunne oppleve likt som andre tjenester de var vant til.
  • De frivillige leksehjelperne hadde også behov for å ha flere verktøy tilgjengelig, for eksempel tegnebrett (Miro-board), chat og vaktlister, for å kunne gi leksehjelp på en best mulig måte.
  • Administrasjonen ønsket også å tilby et interaktivt køsystem; altså at elevene kunne underholdes dersom de måtte vente litt i kø på at en leksehjelper var ledig. 

Elevene og de frivillige ble satt i førersetet for videreutvikling av løsningen. Både gjennom brukertesting og testing i hele prosjektperioden, samt med brukerintervjuer fysisk på skoler og digitalt.   

Hva var Sopra Steria sin rolle?

Sopra Steria bidro i prosjektet med:
- applikasjonsutvikling
- løsningsarkitektur
- prosjektledelse med smidig metodikk

Digital leksehjelp ble utviklet på ServiceNow-plattformen. Det er en nettskyplattform som hjelper bedrifter og organisasjoner med å håndtere digital arbeidsflyt. Dette er markedets kraftigste plattform for å styre og automatisere arbeidsflyter, og betyr én felles løsning som støtter både IT- og forretningsprosesser.  Røde Kors og Sopra Steria har samarbeidet over flere år, og vi leverer også andre ServiceNow-tjenester for Røde Kors.

Vi kjenner hverandre godt, og har et fast kundeteam på plass som jobber på tvers av flere ServiceNow-prosjekter. Dette gjorde det nye oppdraget enklere, fordi det utvidet et allerede eksisterende samarbeid på ServiceNow-plattformen. Sopra Steria har også driftsansvar, og kjenner til øvrige partnere og leverandører. Både med tanke på utveksling og innhenting av informasjon fra disse og gjennom god kjennskap til datastrukturen i Røde Kors.

Verdi: Moderne og brukervennlig grensesnitt

Røde Kors opplever at de har fått et moderne og brukervennlig grensesnitt ut mot sluttbrukere og internt for frivillige leksehjelpere. Løsningen er skalerbar og driftssikker og kan håndtere mange henvendelser samtidig.

  • Samtidig har de fått: En løsning som sikrer anonymitet for sluttbruker
  • En chatløsning med video, lyd, skjermdeling og tegnebrett i dialogen mellom sluttbrukerne og de frivillige leksehjelperne
  • Rapporter og vaktlister for ansatte i Røde Kors
  • Et digitalt «læreværelse» for de frivillige og ansatte i Røde Kors med tilgang til intern chat
  • Nettside med «tips og triks»-artikler  


Vil du vite mer?

Se Røde kors sin video om leksehjelpen.

digital-leksehjel

– 10 minutter med chat kan bety utrolig mye for elever som ikke får hjelp med lekser hjemme, sier Rikke Skov, frivillig på digital leksehjelp. Foto: Røde kors. 

Fakta

Norges Røde Kors er den norske nasjonalforeningen i verdens største humanitære nettverk, Røde Kors. Formelt er dette gjenspeilt i medlemskapet i det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Foreningen er også en av verdens eldste nasjonale Røde Kors-foreninger. Norges Røde Kors har om lag 50 000 frivillige i Norge fordelt på ulike type aktiviteter. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Ragnar Morken

Ragnar Morken

Leveranseleder

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle