Nobels Fredssenter: Engasjerer til fredsarbeid med sitt digitale univers

| minutter å lese

Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og prisens ansikt utad på Rådhusplassen i Oslo. Her fortelles historien om fredsprisen og prisvinnerne gjennom utstillinger, arrangementer, aktiviteter og digitalt innhold. Over 200 000 besøkende kommer innom i løpet av et år, også flere hundre skolegrupper.

Bakgrunn: Behov for digital synlighet  

Fredssenteret ønsker spennende og nytenkende formidling, for å engasjere og treffe et bredere publikum over hele verden. De vil inspirere til små og store endringer, som bidrar til å gjøre verden til et fredeligere sted for alle. Publikum opplever kultur på nye måter, spesielt i lys av pandemien som har påvirket hvordan vi lever.

Nå kan vi like gjerne sitte i en sofa i New Dehli, på en parkbenk i New York eller i et klasserom i Ålesund, så det digitale universet må inngå i publikumsopplevelsen for å engasjere flere til fredsarbeid enn dem som kommer fysisk på besøk. Digital synlighet og spennende digitalt innhold skal tiltrekke seg publikum, bygge inntekter og styrke senterets besøkstall når kulturlivet er i gang igjen etter pandemien. 

Hva bidrar Sopra Steria med?

Sopra Steria har hjulpet Fredssenteret med å utvikle og gjennomføre en strategi for å videreutvikle det digitale universet. Denne strategien innebærer blant annet følgende leveranser:

 • I det innledende strategiarbeidet, innhentet vi bruker- og markedsinnsikt, gjennomførte en teknisk vurdering av IT-porteføljen og arkitektur, utformet et målbilde og definerte en fremtidig kundereise. Vi ga råd og utformet et veikart som hjelper Nobels Fredssenter med å sette strategien ut i livet ut fra hva som vil gi mest verdi.
 • Flytting og videreutvikling av flere av Fredssenterets innholdsplattformer over på en og samme løsning, Sanity. I tillegg ble mye teknisk gjeld - i form av gamle løsninger - byttet ut.
 • Utvikling av en mal med fleksible komponenter for digital utstilling. Vi har også lært opp ansatte hos Nobels Fredssenter, slik at de kan lage egne digitale utstillinger uten ekstern bistand. 

  > Sjekk gjerne ut den nye digitale fredsprisutstillingen Nobody Plans to Give Up.
 • Utarbeidelse av en strategi for søkemotoroptimalisering (SEO) for senterets formidling av fredsprisvinnerne 2021, og andre temaer i digitale kanaler. Ansatte hos Fredssenteret har blitt kurset i hvordan de kan arbeide videre med dette for å øke antall besøkende, og skape mer oppmerksomhet for fredsarbeid i verden. 
 • Utforming av retningslinjer for senterets visuelle og tekstlige formspråk. 
 • Bidrag med å tilgjengeliggjøre innhold til et spill utviklet av Minecraft i samarbeid med Nobels Fredssenter, slik at også barn kan lære mer om fredsarbeid.

Og ikke nok med det, sammen med kunden leverte vi også:

 • Anskaffelse og implementering av løsning for digitalt billettkjøp for forhåndskjøp av billetter til museet. I tillegg til å jobbe med struktur og innhold på nettsidene, slik at besøkende skal få løst sine viktigste oppgaver. De besøkende får nå relevant informasjon, tjenester og produkter, før, under og etter besøket og dermed en enda bedre opplevelse.
 • Utarbeidelse av en ny digital komponent på Sanity-plattformen, som er tilgjengelig på skjerm både i den digitale og den fysiske utstillingen. Den skal bidra til interaktivitet og engasjere besøkende til å ta grep etter å ha sett utstillingen.
 • Strukturering av dokumentstyring internt, og optimalisering av både prosesser og interne kommunikasjonsrutiner.
 • Kontinuerlig bidrag til forbedring, videreutvikling, vedlikehold og support av Nobels Fredssenters nettsider gjennom en månedlig FAST-avtale (FAST er Sopra Sterias produktteam som en tjeneste). 

Prosjektene har blitt gjennomført etter Sopra Sterias eget rammeverk Lean Next, og styrt etter hva som skaper mest verdi for Nobels Fredssenter og deres besøkende. Rammeverket bygger på metodikker som Smidig, Design Thinking, Lean Startup og Devops. Gjennom det tverrfaglige samarbeidet mellom teamet hos Sopra Steria og forskjellige fagpersoner hos kunde, har vi økt kompetansen hos Nobels Fredssenter i smidige arbeidsmetoder og hvordan prosjekter gjennomføres.

Utstilling hos Nobels

Fysiske og digitale utstillinger utfyller hverandre mer enn noen gang. Alle foto: Nobels fredssenter.

Verdi: Treffer internasjonalt publikum

Nobels Fredssenter har med støtte fra oss, gjennomført initiativer som understøtter deres mål og behov. Senteret opplever økte muligheter for engasjement, økonomisk bærekraft og effektivitet som et resultat av samarbeidet. 

- Nettsidene våre er jo en helt annen opplevelse enn hva det var for et halvt år siden. Det ser så bra ut, nå har det blitt sånn at andre kommenterer det til oss også. Dessuten ser vi at besøkende faktisk bruker sidene for å planlegge besøk hos oss. Noe som var et viktig mål for oss. 
Kjersti Fløgstad, direktør Nobels Fredssenter.


Synlighet og engasjement

 • Nobels Fredssenter hadde som mål å nå flere med budskapet sitt og skape engasjement langt utover senterets fysiske grenser. Dette er nå mulig gjennom digitale utstillinger og de kan treffe et stort og internasjonalt publikum på tvers av landegrenser.

 • Med god søkemotoroptimalisering kan de nå ut til et større publikum, og flere finner frem til nettsidene og kan engasjere seg i innholdet.

Økt lønnsomhet

 • Forbedret SEO gir også mulighet for økte inntekter gjennom at kunnskapen om fredsarbeid kommer ut til og engasjerer flere. Dette gir igjen handlingsrom for å kunne formidle og gjennomføre ulike tiltak.

 • Digitalt billettkjøp er en ny inntektskilde som kan bidra til økte inntekter, fordi besøkende kan kjøpe billetter i «kjøpsøyeblikket» og vi unngår at det bare blir med tanken.

 • På de nye nettsidene har nettbutikken fått en mer fremtredende plass, og Fredssenteret kan promotere varer fra nettbutikken for å øke salget. 

 • Arbeidet som har blitt gjort har også bidratt til å redusere kostnader. Ved å samle alt innhold én plattform, Sanity, går kostnadene til drift og videreutvikling ned.

 • Nobels Fredssenter kan selv lage nye digitale utstillinger i innholdsplattformen, og dermed sparer de kostnader til eksterne ressurser i fremtiden.

 • Vi har også bidratt til å øke effektiviteten ved å strukturere dokumentstyring, optimalisere prosesser og interne kommunikasjonsrutiner.

Lydia Nicolaysen

Lydia Nicolaysen

Direktør for leveranser innen smidig virksomhet

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle