Digitale Gardermoen (DGI): 900 elever uteksaminert på ny digital arbeidsflate

| minutter å lese

900 elever i fem kommuner rundt Gardermoen ble nylig uteksaminert på ny digital arbeidsflate. Gjennomføringen av eksamen på denne RightExperience-plattformen fra Sopra Steria sto til toppkarakter. 

Bakgrunn: Ny eksamensløsning for fem kommuner

DGI er et interkommunalt selskap som eies av fem kommuner. De er kommunenes IT-avdeling og pådriver til digital transformasjon og videreutvikling – blant annet gjennom kompetanse, ressurser og leverandørsamarbeid. 

I tråd med visjonen "Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardermoregionen", har DGI nå modernisert sluttbrukerplattformen for eksamen i de fem kommunene. Sopra Steria sin standardiserte elevklient-løsning ble effektivt installert før maskinene ble plassert i kommunenes eksamenslokaler. 

Verdi for kommunene

Siste uken i mai gjennomførte 900 avgangselever i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes eksamen på RightExperience-klienter fra Sopra Steria. Tidligere har eksamensløsningen vært utfordrende og ressurskrevende, særlig på grunn av manuelle tilpasninger etter hvert som operativsystemene har endret seg. Dette har kostet ressurser og gitt større risiko for feilsituasjoner. 

Nannestad kommune er godt fornøyd med samarbeidet mellom DGI, Sopra Steria og kommunene som førte til at vi fikk opp en meget godt fungerende eksamensløsning, sier Kjartan Roland, administrativ leder, Nannestad ungdomsskole.

Ikke bare var den nye plattformen en suksess i form av en knirkefri eksamensgjennomføring, men også kommunens ansatte var strålende fornøyde. Samarbeidet mellom kommunene, DGI og Sopra Steria har vært en viktig suksessfaktor.

- Nannestad kommune er godt fornøyd med samarbeidet mellom DGI, Sopra Steria og kommunene som førte til at vi fikk opp en meget godt fungerende eksamensløsning. Dette gjorde at vi fikk en stabil teknisk løsning som tilfredsstiller Udirs krav, sier Kjartan Roland, administrativ leder, Nannestad ungdomsskole.

Stabil eksamensgjennomføring

Fremover skal plattformen sørge for en forenklet forvaltning, og gi en sikker og stabil eksamensgjennomføring år etter år. For elevene er det ikke stor forskjell på eksamensløsningene, helt til noe går galt – da er det kritisk. Derfor er stabilitet viktig - og når kommunene samtidig får mer effektive prosesser og lavere driftskostnad øker kundeverdien ytterligere. 

- Skolen er veldig fornøyd med å ha et samarbeid på tvers av flere kommuner. Vi stiller sterkere når vi fordeler testing over flere ansvarlige og engasjerte ansatte. Når vi er flere så er det en stor trygghet å vite at vi har DGI og nå Sopra Steria i ryggen , sier Trygve Føllesdal, eksamensansvarlig på Vilberg ungdomsskole, Eidsvoll kommune.  

- Det vi har opplevd i år da det ble første gangen vi endelig har brukt elevmaskiner til eksamen var at det startet tidlig. Prosjektet testet løsninger underveis og fant nye løsninger når første forsøk ble for usikkert. Det ble mye arbeid med nye maskiner som måtte settes opp, men DGI utførte i godt samarbeid med skolene og løsningen ble veldig bra. Vi ser fram til neste år når løsningen blir finpusset enda mer, sier Føllesdal. 

12 000 enheter 

Nå skal DGI og kommunene rulle ut RightExperience-plattformen til kommunenes 12 000 enheter, derav 5765 elev-PC-er og elev-iPader som brukes i det daglige. I tillegg er det snakk om 3390 PC-er for administrasjon og lærere. Fremdriften så langt er god med 1700 klienter installert på 2 uker, fordelt på 8 skoler i to av kommunene. 

RightExperience-plattformen er basert på skytjenester, og er dermed ikke avhengig av lokale nettverk. Dette gjør forvaltningen enklere, og tjenestene blir mer tilgjengelige - blant annet med selvbetjeningsløsninger og grunnleggende sikkerhetstjenester. 

Det moderne sikkerhetskonseptet i plattformen bygger på prinsippet om at enheter, infrastruktur og data alltid er under angrep, og at alle forespørsler om tilgang skal behandles som om den kommer fra et ikke-klarert nettverk. Dette sikrer en trygg løsning for alle parter. 

Når vi er flere så er det en stor trygghet å vite at vi har DGI og nå Sopra Steria i ryggen , sier Trygve Føllesdal, eksamensansvarlig på Vilberg ungdomsskole, Eidsvoll kommune.  

Godt samarbeid med DGI 

DGI og Sopra Steria har etablert en felles prosjektorganisasjon, hvor Sopra Steria er ansvarlig for den tekniske leveransen, mens DGI sørger for kommunikasjon og organisering med kommunenes involverte ressurser. Prosjektsamarbeidet har med Sopra Steria sitt produktteam for RightExperience, utviklet og testet en ny standard for skoleklienter. Denne standardløsningen er tilpasset elevenes bruksmønster og behov og kan brukes i hele skolesektoren. Godt samarbeid og dialog samt strukturert tilnærming til elevenes behov har vært viktig for å lykkes med dette. 

Bestått!

En god teknisk løsning gir likevel liten verdi hvis vi ikke lykkes med at brukeren tar løsningen i bruk. Derfor er det tette samarbeidet med kommunenes støtteapparat, DGI sine fageksperter og Sopra Steria sitt prosjektteam det viktigste virkemiddelet i leveransen så langt, og også i det videre løpet. 

Denne kritiske løsningen har nå bestått ilddåpen på årets eksamen for avgangselevene rundt Gardermoen. Den kan tas i bruk i flere kommuner for en trygg og problemfri eksamensgjennomføring og skolehverdag. Som en av Sopra Sterias standardiserte løsninger, vil alle kundene kunne nyte godt av videreutviklingen som hele tiden skjer på plattformen. 

 

Fakta

  • DGI er kommunenes IT-avdeling. IT-tjenestene er skilt ut i et interkommunalt fellesskap som eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes.
  • I tillegg leverer DGI IT-tjenester til eierkommunenes selskaper Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI).

Eirik Bruvoll

Eirik Bruvoll

Avdelingsleder

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle