Utvikler nye skybaserte løsninger for å avdekke kampfiksing

| minutter å lese

Lotteri- og stiftelsestilsynet jobber for ansvarlig pengespill, en sterk frivillighet og trygge stiftelser. Sammen med Sopra Steria utvikler de skybaserte løsninger som skal bidra til nettopp det.    

Arbeid mot kampfiksing, tilsyn av pengespill og tilsyn av spillmarkedet etter hvitvaskingsloven, er bare noe av det Lotteri- og stiftelsestilsynet jobber for. Nå setter de fart på den digitale utviklingen av Pengespillregisteret samt tilhørende saksbehandlingssystem. Registeret er en søkeside med informasjon om godkjente aktører i pengespillmarkedet, samt hvem som har tillatelser til å drive med pengespill som lotto og bingo.    

 I år blir det satt full fart på utviklingen av Pengespillregisteret. Vi har en gammel plattform som nå skal skiftes ut. Det vil føre til et mer transparent pengespillmarked, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Kompetanse på skybaserte løsninger 

Pengespillregisteret er basert på eldre teknologi fra det som frem til 2023 het Lotteriregisteret. Nå har tilsynet behov for å utvikle plattformen, slik at den blir enda mer brukervennlig. Dette skal Sopra Steria hjelpe til med, og Salesforce er valgt som skybasert plattform. 

 Vi gjennomførte en god og grundig anbudsprosess med mange store og relevante aktører. Valget falt på Sopra Steria, som leverer en helhetlig løsning og en arkitektur som vi kan bygge ut på en funksjonell måte fremover. Løsningen med Salesforce treffer oss godt i forhold til samfunnsoppdraget vi skal utføre, fordi vi skal ha en høy grad av automatisering, forteller Hamar. 

Teknologi er helt avgjørende for å gjøre en god jobb.

Teknologi er avgjørende  

Lotteri- og stiftelsestilsynet har inngått en 4-årsavtale med Sopra Steria. I tillegg til å utvikle systemer for Pengespillregisteret, skal dagens løsning for tilsyn med stiftelser videreutvikles. Også denne ved hjelp av Salesforce. Tilsynet mottar flere hundre saker fra stiftelser i året. Tidligere har mange av disse sakene blitt håndtert manuelt i dagens arkivsystem, men nå jobber de for at mer og mer blir fulldigitalisert. For å nå målsetningen har Sopra Steria også bidratt med å integrere Public 360-plattformen inn i Salesforce, for å forenkle og effektivisere saksbehandling og arkivering.    

 Teknologi er helt avgjørende for å gjøre en god jobb. Vi har kunder og brukere som blant annet er frivillige organisasjoner, små stiftelser og idretten i Norge. Årsmelding og regnskap blir skrevet på fritiden, derfor er vi opptatt av effektivitet i saksbehandlingen og en plattform hvor brukerne forstår oss på første forsøk, sier Hamar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet signerte kontrakten med Sopra Steria rett før jul, og samarbeidet er allerede i gang.    

 Dette er en viktig kontrakt for oss, og vi er glade for at vår kompetanse vil gi verdi inn i det viktige samfunnsoppdraget Lotteri- og stiftelsestilsynet utfører, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.  

Fakta:  

Sopra Steria skal levere kompetanse innen:

  • Salesforce
  • prosjektledelse
  • arkitektur
  • integrasjon
  • UX-design
  • testledelse         
Search

Kort om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling.  

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. 

Sopra Steria har 56 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på € 5,8 milliarder i 2023. I Norge sørger 3300 medarbeidere for en årlig omsetning på over 5,2 milliarder kroner i 2023. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og Tromsø. 

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton
Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia